Reijo Hongisto – Pohjanmaan puolesta

Reijo Hongisto eduskuntaanVahva Pohjalainen toiselle kaudelle eduskuntaan

Reijo kiittää kaikkia tukijoitaan ja äänestäjiään luottamuksesta vaaleissa –

Työ jatkuu Pohjanmaan ja koko Suomen puolesta!

Reijon teesit:

  • Terveys
  • Toimeentulo
  • Turvallisuus
  • Tiestö
  • Turve

REIJO HONGISTON LUOTTAMUSTEHTÄVIÄ:
Kansanedustaja
Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen
Hallintovaliokunnan jäsen
Liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsen
Eduskunnan eräkerhon johtokunnan jäsen
Vimpelin kunnanvaltuutettu