KOULUVÄKIVALLASTA…

…..Väkivallanteot lisääntyvät kouluissa.

Kun rasavilli ja mistään käyttäytymissäännöistä piittaamaton koululainen hakaa yhteistä omaisuutta hajalle taikka pahoinpitelee toista oppilasta, löytyy teolle monenlaista ymmärtäjää.

On vaikeaa lapsuutta, liian pieniä leluja taikka jotain muuta millä yritetään selittää luonnotonta käyttäytymistä luonnolliseksi.

Minun mielestäni väkivaltainen käytös ei ole millään tavalla selitettävissä, eikä sitä myöskään pidä selitellä.

Jos joku ns. vanhan liiton jäsenistä sanoo että huligaania pitäisi tukistaa, saattaa olla yllytyksestä oikeudessa taikka julkisen pilkan kohteena ”väkivallan ihannoimisesta”.

Harva tulee ajatelleeksi että tarkoitus on nimenomaan kitkeä pois väkivaltaa, osoittamalla väkivallantekijälle että ihan oikeasti sattuu kun nipistää korvalehdestä taikka niskatukasta.

Alla erään opettajan ajatuksia siitä miten koulujen työrauhaa voitaisiin parantaa. Sähköpostiviesti on vanha mutta edelleen ajankohtainen, viimeisimmän koulusurman takia.

Minä uskon opettajan mielipiteisiin ja ammattitaitoon. Lue ”teesit” ja päätä itse, olisiko näille ajatuksille laajempaakin kannatusta.

”KOULUJEN TYÖRAUHASTA

Olen opettajana XX lukiolla. Gustavsson esitti keinoja koulujen työrauhaongelmiin tuossa muutama viikko sitten. Ne keinot (kasvatuskeskustelu, rikkomisesta rahallinen korvaaminen) mitä mainittiin eivät poista koulujen työrauhaongelmaa. Näin aitiopaikalta koulua katsovana, ongelmana ei ole tavaroiden aineellinen rikkoutuminen tai ettei olisi jo nyt mahdollista käydä kasvatuskeskustelua. Keskustelua käydään ja usein se tehoaa, ei siinä mitään. Minulla olisi kuitenkin kaksi konkreettista esitystä koulujen työrauhan parantamiseksi.

1)Peruskoulun päästötodistukseen käyttäytymisnumero takaisin. Lukioon käyttäymisnumero takaisin.
- käyttäytymistä arvioidaan yläkoulussa, mutta päättötodistukseen sitä ei kirjata näkyviin.
- Lukiossa oppilaan huolellisuutta ja käyttäytymistä ei arvioida mitenkään.
- Samanaikaisesti molemmissa kouluissa on opseihin kirjattu keskeisiä tavoitteita, jotka liittyvät käyttäytymiseen, mutta niitä ei arvioida…

2) Käyttäymisen arviointi voisi olla monipuolisempaa ja nykyaikaisempaa (jos se siis palaisi)
- Pelkän käyttäytymisen ja huolellisuuden lisäksi tulisi arvioida ETENKIN oppilaan yhteistyökykyisyyttä, oma-aloitteellisuutta, sosiaalista taitavuutta, yleistä vaikutelmaa yhteisössä
- En ymmärrä että miksi näitä ei arvioida, sillä niitä harjoitellaan kouluissa ja ne ovat keskeisiä taitoja tulevassa opiskelupaikassa ja työelämässä
- Työnantajille ja koulutuspaikoille infoa ja tietoa ”uudesta ” käyttäytymisen arvioinnista => jos oppilaat huomaisivat että hyvä käytös on merkittävää tulevaisuudessa työn ja koulun kannalta, jolloin
se myös kannustaisi hyvään ”käytökseen”.

Olen puhunut monien opettajien kanssa tästä aiheesta ja ideastani ja tuki opettajakentässä tämän suuntaiseen muutokseen on vahva. OAJ ei tietenkään heti tukisi moista muutosta koska kokee että koululaitoksen kehittäminen menisi nyt ”taaksepäin” jonnekin 80-luvulle. Käyttäytymisen monipuolinen arviointi tarvitsisi tietysti opettajien täydennyskoulutuksta (tiedetään mitä arvioidaan), mutta olen varma, että os se vaikuttaisi tuleviin opiskelupaikkojen saantiin ta ityöpaikan saantiin, vähentäisi se merkittävästi häiriökäyttäytymistä ja olisi osa nykyaikaista kasvatustyötä.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

ASIAA RUUTIUKOILLE JA SALOJEN SISARILLE….

….Nostetaanpa vanha, mutta silti ajankohtainen kirjoitus esille.

……Metsästäjäliiton sivuilta poimittua:

Natura 2000 -alueita uhkaavat kiellot ja rajoitukset

Natura-verkoston tavoitteena on arvokkaiden luontokohteiden suojelu ottaen huomioon paikallisten asukkaiden tarpeet ja luonnon käyttömuodot, jotka eivät ole ristiriidassa alueiden suojelun kanssa. Metsästys vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja lajien välistä tasapainoa. Metsästäjäliiton mielestä sen tulee olla olennainen osa Natura-alueiden toimintoja. Liitto ei siksi voi hyväksyä metsästyksen rajoittamista Suomen laajoilla Natura 2000 -alueilla.

Komission edustajat vastasivat, ettei direktiivi missään määrin rajoita tai kiellä metsästystä Natura 2000 -alueilla ja että metsästyksellä on jopa positiivisia vaikutuksia alueen luonnolle.

Suomen Natura 2000 alueita uhkaavat kiellot ovat siis lähtöisin Suomen valtiolta, jolla on oikeus tiukentaa EU-säännöksiä. Kaikki poliittinen paine tulee tässä asiassa siis kohdistaa Suomeen eikä EU:hun.”

Maaseudun Tulevaisuudesta poimittua:

Metsästys vähenee tuntuvasti valtion mailla.

Suojeluun varattuja valtion maita virallistetaan luonnonsuojelualueiksi lähivuosina. Samalla alueille tulee metsästys – ja muita käyttörajoituksia. Esimerkiksi moottorikelkkailu on luonnonsuojelualueilla kielletty”.

Luonnonsuojelualueen statuksen saavien alueiden joukossa on pääosin Natura- alueita sekä soiden, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmiin kuuluvia valtion maita.

Kun valtioneuvosto aikanaan päätti Natura-ohjelmasta, pöytäkirjaan kirjattiin, ettei Natura vaikuta metsästykseen”

JA

Vuoteen 2018 mennessä suojelualueita perustetaan noin 670 000 hehtaaria. Pääosa niistä suojellaan valtioneuvoston asetuksella ja osa ympäristöministeriön asetuksella.”

……………………………………….

Yhteenvetona:

Käsittääkseni metsähallituksen maat kuuluvat valtiolle – Sinulle, minulle ja monelle muulle.

Onko Sinulta kukaan kysynyt että suostutko maidesi käyttötarkoituksen kaventamiseen?

Minulta ei ainakaan ole kysytty.

Eli valtio ohjailee ja määräilee omistamiensa maiden käyttöä; Kuka siellä saa kulkea ja kuka ei saa. Millä siellä saa kulkea ja millä ei saa. Eikä siinä vielä kaikki. Myös sitä ohjaillaan ja määräillään mitä valtion mailla tallovalla henkilöllä saa olla kädessään, olkapäällään taikka rinkassaan.

Eikös ole ihmeellistä?

Olen metsästänyt nyt yli 40 vuotta. Olin aika nappula kun sen touhun aloitin.

En ole kertaakaan kuullut että metsästysseuramme mailta olisi ajettu joku henkilö pois sen takia että hän ei metsästä.

Tarkoitan sitä että me metsästäjät emme ole koskaan estäneet taikka rajanneet muiden luonnossa liikkuvien kulkua ja harrastusoikeutta, mutta nyt näkyy että metsähallitus alkaa rajaamaan meidän metsästäjien kulkuoikeutta.

Kysyn MIHIN TÄMÄ PERUSTUU?

Millä oikeudella ja ennen kaikkea millä rahalla valtio perustaa mailleen puistoja joiden käyttö kielletään osalta kansalaisia?

Millä oikeudella veronmaksajien varoja kohdennetaan pelkästään joidenkin harrastajien käyttöön ja samalla estetään alueiden käyttö muilta harrastajilta?

Vuodessa on keskimäärin 12 kuukautta – myös metsähallituksen omistamilla mailla.

Näistä 12 kuukaudesta metsästetään keskimäärin noin neljänä kuukautena.

Valtio siis rajaa osalta kansalaisia oikeuden harrastaa metsästystä neljän kuukauden aikana, jotta metsästystä harrastamattomat saavat harrastaa alueella 12 kuukautta vuodessa.

Aika erikoinen tilanne!

Kun valtio kieltää metsästämisen kansallispuistoissa, niin yleisen oikeustajun mukaan tulisi vastaavasti varata meille metsästäjille täsmälleen samansuuruiset alueet joilla kaikki muu paitsi metsästys olisi kiellettyä.

Uskooko kukaan että näin tulee käymään?

Ei kai.

Valtion hallinnossa on ongelma – virkamiesten aikanaan allekirjoittamat pöytäkirjat ovat menettäneet merkityksensä.

Kotoiset virkamiehemme piiloutuvat EU byrökratian taakse. ”Vedotahan kapuhun” – kuten Tuntemattomassa kirjoitettiin.

Nyt ei vedota kapuhun, vaan EU pykäliin. Sivun ylälaidasta näet ettei EU direktiivi missään määrin kiellä metsästystä Natura alueilla.

Kiellot ovat täysin kotimaisten virkamiestemme luomuksia.

Minun mielestäni tähän toimintaan on saatava muutos. Olen sellaisessa lapsenomaisessa uskossa että ministeriön toimista vastaa ministeri.

Maa- ja metsätalousministeriön toimista vastaa ministeri Jari Koskinen (Kok.) ja ympäristöministeriön toimista vastaa luonnollisesti ympäristöministeri Ville Niinistö (Vihr.). Valtion omistajaohjauksesta vastaa ministeri Heidi Hautala (Vihr.) ja koko baletin pää on Jyrki Katainen (Kok.)

Olisikos kuulkaas ystävät hyvät ihan mahdoton ajatus että vaihdettaisiin ministereitä ja koko hallitusta seuraavissa eduskuntavaaleissa?

Jos vaaleissa kävisikin niin että ministeriöiden piikkipaikoille istahtaisi sellaisia henkilöitä jotka esittelisivät hallituksen iltakoulussa vähän toisen tyyppisiä asetuksia ja pöydän päässä istuisi sellainen henkilö joka viimeistään toppuuttelisi epäkelpojen esitysten eteenpäin viemisen.

Miltäs kuulostaa?

Ruutiukkoja ja salojen Sisaria on reippaasti yli 300 000. Tähän lisäksi muut ruutia polttavat, niin johan on äänestyskopissa voimaa – jos sitä todella halutaan käyttää.

Jos ei haluta käyttää, niin on aivan turhaa naukua vaalien jälkeen että taas meni seuralta metsästysmaita.

Nyt aletaan hiippailla jo sillä rajalla että niin sanottujen metsästykseen kielteisesti suhtautuvien virkahenkilöiden osuutta valtionhallinnossa ei enää saa kasvattaa.

Pikemminkin päin vastoin.

Vaikka näitä henkilöitä olisikin hallinnossa, niin ministeri saa halutessaan estetyksi kelvottomat asetus- ja lakiehdotukset.

Perussuomalaisten tämänhetkisen eduskuntaryhmän tuntien uskallan väittää, että ylivoimainen enemmistö meistä suhtautuu metsästysharrastukseen myönteisesti.

Ymmärrämme toki luonnon suojelun ja luontoarvojen merkityksen, mutta emme ymmärrä sitä että yhteiskunnan varoilla muodostetaan joillekin – vain heidän toimintaansa rajattuja harrastealueita – ja näillä alueilla kielletään kanssasisariemme ja -veljiemme harrastaminen.

Meidän mielestämme veronmaksajien varoilla on kaikkia tuettava tasavertaisesti – kultapossukerhoja me emme hyväksy.

Keskinäisten kehumisten kerhot ovat mennyttä aikaa. Vaaran rinteillä, soilla ja rämeillä on kaikille tilaa harrastaa – olkoompa harrastelaji mikä tahansa.

Minä ajattelen tällä tavalla – miten Sinä tuumaat?

Kysyy Reijo

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

VIIKON VARRELTA…….

Moni muistaa EU:n myöntäneen avustuksia Espanjalle ja Italialle, koska näiden maiden vihannesviljelijät kärsivät Venäjän talouspakotteista.

Espanjan ja Italian neuvottelijat olivat kärppänä EU:n yhteisellä rahakukkarolla heti kun tuli tietoon Venäjän vastatoimet.

Nopea reagoiminen kannatti, ihan konkreettisesti. Rahaa tuli.

Samassa rytinässä tuli tietoon myös Venäjän nuiva suhtautuminen EU:n alueelta tuotaviin maitotaloustuoteisiin. Nämä pakotteet koskivat kaikkein kipeimmin Liettuaa ja Suomea.

Liettualaisista en tiedä, mutta meille suomalaisille vakuuteltiin että kaikki voitava tehdään jotta myös meidän viljelijämme saavat avustusta EU:n yhteisestä kassasta.

Ministeriön suunnilta on vakuuteltu meille poliitikoillekin, että neuvotellaan ja hyvältä näyttää.

No, nyt näyttää siltä että avustuksia ei taideta saadakkaan. Näyttääkö se sitten hyvältä – sitä saa jokainen pohtia tykönään. Minä sanon suoraan että ainakin minua hirvittää suomalaisten viljelijöiden puolesta.

Suomi ja suomalaiset ovat eturivissä kun valitaan nettomaksajia, mutta takarivin poikia siinä vaiheessa kun valitaan erilaisten tukien taikka avustusten saajia.

Suomalaisille maidontuottajille varattua rahaa menee epola -viruksen torjumiseen Afrikkaan. Nyt EI PIDÄ kuitenkaan asettaa vastakkain suomalaista talonpoikaa ja sairasta afrikkalaista lasta. Se olisi jo liian irvokas asetelma.

Joka tyvenen makaa – se tuulen soutaa. Tämä pitäisi jo EU virkamiestemme tietää.

Myös toinen viljelijöihimme kohdistuva jobinposti tulee EU:sta.

EU rukkaa omia tukijärjestelmiään vähän samalla tavalla kun me siirtelemme kelloa keväisin ja syksyisin. Aina menee muutama päivä totutteluun.

Nyt tukijärjestelmien siirron takia kotimaiset tukimaksatuksia käsittelevät viranhaltijat eivät kuulemma ehdi käsittelemään ajoissa tulevan vuoden tukihakemuksia.

On ihan vakavalla naamalla todettu että merkittävä osa vuoden -15 tuista maksetaankin vasta seuraavana vuonna.

Mitähän kuulkaas tapahtuisi jos ihan vakavalla naamalla sanottaisiin paperiliiton työntekijöille taikka laivatelakan rautakourille että sorry pojat, mutta teiltä jää ensi vuonna palkat saamatta ja ne maksettaneen vasta seuraavana vuonna?

Luulen että yleislakko olisi ovella.

Kun viljelijöiden kukkarolla käydään, niin se ei tunnu huolettavan juuri ketään. Syytä olisi, sillä huomennakin meidän pitää syödä.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

SOSIAALIETUUKSISTA…….

….Valitettavan moni joutuu elämään etuuksien varassa. Joltain on mennyt työpaikka ja joltain terveys. Monilta on mennyt molemmat. Tukea tarvitaan jotta ihminen ylipäätään voi elää.

Etuuksien ja tukien myöntämisestä käydään keskustelua jatkuvasti. Jonkun mielestä niitä saa liian tiukoilla ehdoilla ja jonkun mielestä niitä jaetaan liian hölläkätisesti.

Joukossamme taivaltaa myös heitä joille pyytämisen kynnys on liian korkea. He elää kituuttavat pulloja keräten ja marjoja poimien. Ravintona päiväysvanhoja tuotteita alehyllystä taikka punalappuisia suoraan jätteiden joukosta.

Sympatiani ja myötätuntoni on näiden ihmisten joukossa.

On myös sellaisia etuuksien saajia joille en sympatiaani suo. Esimerkki näistä yhteiskuntamme ”kuppaajista” löytyy edustajakollega Mika Raatikaisen 26.9 jättämässä kirjallisessa kysymyksessä ja ministeri Laura Rädyn 14.10 antamassa vastauksessa.

Kysymys: ”Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, etteivät veronmaksajat joudu rahoittamaan työttömyyskorvausten, sosiaalitukien tai muiden tukien tai avustusten muodossa sellaisten henkilöiden toimintaa, jotka ovat liittyneet terroristiryhmiin Syyriassa tai muualla ja ovat viranomaisten tiedossa ja
aikooko hallitus mahdollistaa sen, että Suomen viranomaisten tietojen vaihto edellä mainitussa asiassa esimerkiksi Kelan ja Suojelupoliisin välillä toimii viivytyksettä ja esteettä?”

Ministeri Rädyn vastaus oli pitempi, mutta poimin siihen mielestäni oleellisimman kohdan: ”Suomalainen sosiaaliturva perustuu pääosin vakinaiseen Suomessa asumiseen. Oikeus päästä sosiaaliturvan piiriin voi syntyä myös EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen kautta. Sosiaaliturvaan kuuluminen kirjallisessa kysymyksessä todetussa tilanteessa ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain (1573/1993) 3, 3 a ja 4 §:n perusteella. Etuuskohtaisista myöntämisedellytyksistä säädetään kussakin etuuslaissa. Etuuden myöntäminen edellyttää sekä asumisedellytyksen että etuuskohtaisten myöntämisedellytysten täyttämistä. Terroristijärjestöön kuuluminen Syyriassa tai muualla ei ole peruste lakkauttaa Kelan myöntämien sosiaalietuuksien maksamista tällaiseen toimintaan osallistuvalta, tai hänen mukanaan ulkomailla oleskelevilta perheenjäseniltä.”

Viimeinen virke kertoo kaiken.

Tällä yhteiskunnalla ei taida mennäkkään niin huonosti kun julkisuudessa on annettu ymmärtää. Jos menisi, tällainen pelleily olisi lopetettu jo ajat sitten.

Minun ehdotukseni on se, että jokainen omatoimisesti Suomesta sotimaan (lue: toisia tappamaan) lähtenyt ottaa pelkän menolipun. Puhun nyt Syyriaan, taikka muualle lähteneistä vapaaehtoisista, EN YK:n rauhanturvaajista taikka muista avustustehtäviin lähteneistä.

Paluulippua hän ei tarvitse, koska paluuta Suomeen ei enää ole. Jos lähtee Suomesta ulkomaille ammuskelemaan ihmisiä, ei tällaisella tappajalla enää saa olla oikeutta palata Suomeen. Pysyköön siellä missä ruudinkäry haisee.

Kaikkein räikein tilanne olisi se, että nämä tappokeikalta palaavat kantaisivat sirpaletta pakarassaan taikka heillä olisi tulehtunut luodinreikä pohkeessaan ja heitä alettaisiin täällä hoitaa yhteiskunnan varoin. Samaan aikaan oman maan kansalaiset jonottavat lääkärille pääsyä omine, luonnollisine sairauksineen.

Sotaturismia en tänne kaipaa. Mitä mieltä Sinä olet?

Reijo

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

ENERGIA-ASIAA…….

……Eilen oli lähetekeskustelussa Fennovoiman ydinvoimalalupa. Odotetusti mielipiteet jakaantuivat puolesta ja vastaan. Uskon että mielipiteitä on myös siltä väliltä.

Oman mielipiteeni olen jo muodostanut ja se näkyy viimeistään äänestyksessä. Energia-asiat ja eritoten kotimaiset energia-asiat ovat minulle tärkeitä. Ei nyt sentään ihan sydämen asia, kuten lihatiski oli aikoinaan K-kaupan Väiskille. Likeltä kuitenkin liippaa.

Tuotetaan sitten lamppuun valkeaa taikka lämmityspattereihin lämmintä vettä, niin energialähteen taikka alkuvoiman tulisi olla kotimaista. Vain tällä tavalla me lisäämme kotimaisia työpaikkoja ja vastaavasti vähennämme ulkomaankauppalaskua. Sitä mieltä minä olen.

Olen jo vuosikausia puolustanut turve-energiaa. Meillä on riittävästi turvevarantoja. Meillä on riittävästi työvoimaa ja riittävän tehokkaat ja toimivat koneet turpeen hyödyntämiseen.

Yksi meiltä puuttuu ja sen mukana kaikki. Uusien turvetuotantoalueiden luvitus tökkii pahemman kerran. Tuotannosta poistuu alueita enemmän kun tulee uusia tilalle. Jokainen tietää mikä tämän tien päässä on.

Vihreiden lähtö hallituksesta oli kun kääpäkorkin poksahdus kuohujuomapullosta. Poksahduksen jälkeen alkoi kuohua.

Kuohunnan jälkimainingeissa hallituksen ministerit ovat jo lupailleet turveveron alentamista, jolloin turpeesta tulee nykyistä kilpailukykyisempää esimerkiksi kivihiileen verrattuna. Tämä on hyvä suunta.

Tänään uutisoitiin ministeri Grahn-Laasosen reippaista toimista. Ministeri oli viheltänyt soidensuojeluohjelmaan aikalisän, taikka tuumaus tauon.

Tämä oli ministeriltä sellainen temppu että ainakin minä meinaan kiittää Häntä ihan kädestä pitäen. Ministerin tavoitteena on siirtää suojelu vapaaehtoiselle pohjalle. Minä olen ministerin kanssa täsmälleen samaa mieltä.

Jokainen saa omalla maallaan taikka suollaan tehdä mitä tahtoo. Hyödyntää sitä taloudellisesti taikka balsamoida suojeluun. Jos on varaa suojella sarvijaakkoja, niin siitä vaan. Jos haluaa nostaa suoltaan turvetta, niin siitä vaan.

Vuosittaisten suojelutoimien hintalappu on 45 milj. euroa. Se on melkoinen läjä riihikuivaa.

Jos valmisteilla oleva soidensuojeluohjelma olisi edennyt maaliinsa, olisi hintalappu kohonnut entisestään.

Joka euro on pois muusta yhteiskunnan toiminnasta.

Toisen mieltäni ilahduttaneen uutisen luin tänään Maaseudun Tulevaisuudesta. Juttu ei ollut lehdessä iso, mutta minulle sillä on valtava merkitys. Olen tästä(kin) asiasta jo ”vaahdonnut”.

Nimittäin, METSÄHALLITUS RAJOITTAA SUURTEN TILOJEN MYYNTIÄ. Lehtitiedon mukaan yli 100 hehtaarin tilat on vedetty pois myynnistä. Valmisteilla olevat kaupat viedään loppuun, mutta uusia ylisuuria alueita ei oteta myyntiin.

Kun myytävät alueet pysyvät sadan hehtaarin seutuvilla, niin sellaisiin kohteisiin löytyy myös kotimaisia ostajia. Näin maa pysyy kotimaisissa käsissä. Jos yhdessä kaupassa pitää jättää tarjous tuhansista hehtaareista, ovat kotimaiset ostajat vähissä.

Ulkomainen raha puhuu ja kukaan ei tiedä millaisella lingolla rahaa kaupoissa pestään.

Tällä istumalla näyttää vaihteeksi mukavalta – ainakin kotimaisen energian suhteen.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

KELA:N PUHELUMAKSUSTA

KIRJALLINEN KYSYMYS

Kansaneläkelaitoksen puhelinpalvelun hinta

Eduskunnan puhemiehelle

Kansaneläkelaitos (KELA) on vähentänyt toimipaikkojaan ja asiakaspalvelupisteitään. Tämän takia yhä useampi palvelua tarvitseva joutuu asioimaan sähköisesti taikka puhelimen välityksellä. Kaikilla palvelua tarvitsevilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, joten puhelin jää ainoaksi asiointivälineeksi.
KELA:n internetsivuilta löytyvät yhteystiedot puhelinnumeroineineen mm. asumisen tukia, lapsiperheiden tukia, kuntoutusta ja eläke asioita koskevien asioiden selvittämiseen.
Kun soittaa KELA:n ilmoittamaan palvelunumeroon, kuulee tiedotteen ”puhelu ja jonotus maksavat normaalin puhelumaksun verran”. Tämän jälkeen menee muutamia kymmeniä sekunteja uuteen ilmoitukseen ” kaikki asiakasneuvojamme palvelevat parhaillaan, ole hyvä ja odota”. Mikäli jaksaa odottaa, kuulee tiedotteen ”haluatko jättää soittopyynnön”. Jos haluaa kysymykseensä vastauksen saman puhelun aikana, joutuu odottamaan asiakaspalvelijan vastausta.
Pisimmillään jonotusajat saattavat olla lähes puoli tuntia. 5-10 minuutin jonotusajat ovat tavallisia.
Yleensä KELA:n kanssa asioivien henkilöiden tavoitteena on saada itselleen taikka läheiselleen jotain etuutta taikka avustusta. Usein tämä kertoo myös siitä, että avustusta hakevan henkilön talous ei ole kestävällä pohjalla.
Kun tällainen, epävakaassa taloustilanteessa elävä henkilö soittaa saadakseen taloudellista tukea, on outoa, että puhelusta veloitetaan normaali puhelin maksu. Monen mielestä olisi oikein ja oikeudenmukaisempaa jos soitto KELA:an olisi ilmainen, jotta avustuksen taikka muun etuuden pyytäminen ja anominen ei enää lisäisi puhelinlaskua ja taloudellista ahdinkoa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä poistaakseen puhelumaksun Kansaneläkelaitokseen soittavilta?

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014
Reijo Hongisto /ps

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

OMAISHOIDONTUEN VEROVAPAUDESTA…

Uskon että jokaisella Lukijalla on jonkinlainen käsitys omaishoidontuesta.
Uskon myös että moni Lukija tietää kuinka pieni tuo tuki on ja että tuesta peritään vielä normaaliin tapaan vero.

Edustaja Lauri Heikkilä on tehnyt ansiokkaan lakialoitteen jolla omaishoidontuki muutettaisiin verovapaaksi. Lakialoitteen allekirjoittivat lähes kaikki PS eduskuntaryhmämme jäsenet. Minä muiden mukana.

Lakialoite oli salissa lähetekeskustelussa 2.10.

Minä lausuin asiasta seuraavaa:


Arvoisa herra puhemies!

Edustaja Heikkilä on tehnyt erinomaisen lakialoitteen, jota kannatan lämpimästi. Edustaja Kokon tavoin totean, että myös minä olen allekirjoittanut tämän lakialoitteen.
Lakialoitteensa perusteluissa Heikkilä tuo selkeästi esille omaishoidon merkityksen yhteiskunnallemme. Kelan arvioiden mukaan omaishoito säästää keskimäärin 20 000 euroa vuodessa henkilöä kohden. Koko maata koskeva kokonaissäästö olisi vuosittain reilusti yli 2 miljardia euroa. Tämä on valtava summa. Kela on myös tutkinut, että palvelumenoissa saavutetun säästön perusteella olisi taloudellisesti järkevää maksaa tukia nykyistä useammalle hoitavalle henkilölle.

On päivänselvää, että omaisten hoitamista ei voida pitää minkäänlaisena ansioon tähtäävänä toimena, vaan kysymyksessä on jokaisen hoitajan ja hoidettavan välinen kiintymys- taikka rakkaussuhde. Lapset hoitavat vanhempiaan taikka puolisot toisiaan. Tätä arvokasta työtä ei tehdä ansaitsemismielessä, vaan sen takia, että halutaan tarjota sille läheiselle henkilölle mahdollisuus asua mahdollisimman kauan tutussa ja rakkaassa kotiympäristössä.

Moni omaishoitaja on joutunut tekemään arvovalintoja sen suhteen, että jatkaako ansiotyössä vai jääkö pois työstä ja alkaa hoitaa kotonaan omaistaan. Tällöin henkilön tulot monesti romahtavat tuhansia taikka ainakin satoja euroja kuukaudessa. Kun omaishoidon tuesta vielä peritään vero, ei hoitajalle jää juuri rahallista ja taloudellista hyötyä. Mikäli omaishoidon tuki olisi verovapaata, ei hoitajalle koituisi nykyisen kaltaista taloudellista menetystä. Tällaisessa tilanteessa saattaisi nykyistä useampi työssäkäyvä jäädä pois työstään ja alkaa hoitaa omaa omaistaan. Samalla hän vapauttaisi työpaikan jollekin sitä tarvitsevalle.

Edustaja Kokon tavoin totean, että olen moneen kertaan puhunut siitä, että omaishoidon tuen maksatus tulisi siirtää Kelan vastuulle. Tällä hetkellä tilanne on se, että tuen saaminen riippuu kokonaan asuinkunnan taloudellisesta tilanteesta. Joissakin varakkaammissa kunnissa tukia saa hieman kevyemmillä perusteilla, ja vastaavasti taloutensa kanssa tuskailevassa kunnassa hoitotukipäätös on kiven alla. Mielestäni näin ei saa olla, sillä jokaisen omaistaan hoitavan kuuluisi saada tuki samoilla perusteilla. Jos tuki siirrettäisiin Kelan vastuulle, olisivat tukiperusteet samanlaiset koko valtakunnan alueella ja näin tukea hakevat samanarvoisessa asemassa.

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni tässä yhteydessä olisi hyvä käynnistää keskustelu myös tuen siirtämisestä Kelan vastuulle samalla, kun pohditaan tätä omaishoidon tuen verovapautta.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

KALASTUSLAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA…

Meneillään oleva kalastuslain kokonaisuudistus puhuttaa veneissä ja laitureilla. Päällimmäisinä puheen aiheina ovat kalastuksenhoitomaksun määrääminen myös yli 65-vuotiaille ja saaliin myynnin rajoittaminen vain viiteen kiloon vuorokaudessa.

Moni ymmärtää kalastuksenhoitomaksun laajentamisen, mutta saaliin myynnin rajoittamista ei taida ymmärtää kukaan. Lakiesityksen mukaan vapaa-ajan kalastaja saisi myydä ”lopulliselle kuluttajalle” kalaa viisi kiloa vuorokaudessa. Jos nostaa verkosta veneeseen kymppikiloisen hauen, on se katkaistava kahteen osaan ja palat on myytävä vielä eri päivinä jotta lain kirjainta ei rikottaisi.

Jos nyt kalastuslakiin asetetaan päivittäinen 5 kg:n myyntiraja, rajoitetaanko seuraavaksi metsämarjojen ja sienten päivittäistä myyntiä?

Meitä kalastajia on monen ikäisiä ja monen -kuntoisia. Osa on työelämässä ja osa eläkkeellä, joko ikänsä perusteella taikka muusta syystä.

Moni eläkeläinen saa elämäänsä sisältöä ja päiviinsä piristystä kalastamalla. Yksineläjän kaveripiiri laajenee kun hän saa kalakavereidensa kanssa jutella ja parantaa maailmaa. Kalastaminen on samalla erittäin tärkeää sosiaalista kanssakäymistä, joka auttaa jaksamaan myös henkisesti.

Henkisen helpotuksen lisäksi moni kalastaa pienentääkseen ruokalaskuaan. Taitettu indeksi ja muu eläkkeiden ”korottaminen” on pudottanut monet eläkeläiset taloudellisen toimeentulon alarajoille. Moni eläkeläinen on kertonut saaneensa ”palkan korotuksen”, mutta verottaja onkin leikannut korotuksesta leijonan osan. Näin eläkeläiselle on todellisuudessa jäänyt käteen vähemmän euroja kun tuli ennen korotusta.

Lakiesitystä tultaneen käsittelemään myös eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Minä suhtaudun erittäin kriittisesti koko lakiesitykseen ja torjun täysin 65 vuotta täyttäneiden kalastuksenhoitomaksun sekä vapaa-ajan kalastajien saaliita koskevan myyntirajoituksen.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

EI PELKÄSTÄÄN…….

…PETOASIOISTA!

Olen saanut palautetta siitä että keskityn eduskuntatyössäni liikaa petopolitikointiin.

Otan kritiikin kiitollisuudella vastaan. Olen toden totta pitänyt petoasioita esillä, sillä olen maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen ja petoasiat kuuluvat valiokunnan ”rooteliin”.

Olen myös hallintovaliokunnan jäsen. Tämän valiokunnan ”rooteliin” kuuluu maamme sisäinen turvallisuus. Samalla tavalla olen pitänyt esillä – kysynyt ja kyseenalaistanut – sisäisen turvallisuutemme tilaa ja erityisesti poliisin määrärahavajetta.

Minä ajattelen niin että on parempi tietää kaikesta vähän ja vähästä kaiken, eli yritän keskittyä hoitamaan sen oman valiokuntani asioita, sillä minä tiedän että edustajajoukossamme on erittäin laajaa erityisosaamista mm. sosiaali- ja terveysasioissa.

Kun saliin tulee joku sosiaali- ja terveyspuolelle kuuluva asia, on minun (ja monen muun) edustajan helpompaa kysyä toimintaohjetta niiltä edustajilta, joilla on juuri siitä asiasta paras kärkitieto ja ehkäpä myös monen vuoden työkokemus.

Joku ehkä muistaa että kevään 2011 vaalikampanjassani lupasin tehdä voitavani haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen torppaamiseksi. Tiedoksi vaan että PS eduskuntaryhmä on tehnyt lakialoitteen tämän ”kuralain” hylkäämisestä.

Osoituksena siitä että minä ainakin yritän tehdä täällä eduskunnassa myös muuta kun suurpetopolitiikkaa, laitan Teille tiedoksi tulevan vuoden talousarvioon tekemäni määräraha-aloitteet.

Jos haluat lukea aloitteet kokonaan, klikkaa tuosta yläpuolelta linkkiä.

Hallitus hokee että ei oteta velkaa jonka lapsemme joutuvat maksamaan. Minä puolestani kysyn että päästämmekö me tiestömme sellaiseen kuntoon etteivät lapsemme enää kykene niillä liikennöimään. Suomi saa lainaa lähes nolla korolla. Nyt olisi investoitava halvalla rahalla tiestön kunnossapitoon. Se työllistäisi ja parantaisi liikenneturvallisuutta. Jos nykyinen tieverkko aiotaan pitää liikennöitävässä kunnossa, joudumme tulevaisuudessa korjaamaan sitä entistä enemmän ja todennäköisesti kalliimmalla lainarahalla.

Esitykset paikkakunnittain:

Alajärvi

Kaartusentien perusparantaminen ja päällystäminen. Koskela – Koivumäki paikallistien perusparantaminen, sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen Koskenvarrentielle.

Alavus
Tien 6942 perusparantamistöiden aloittaminen välillä Alavuden Sydänmaan asemanseutu – Peräseinäjoen taajama.

Evijärvi
Kantateiden 63 ja 68 risteyksen liikennejärjestelyjen parantaminen sekä Karvosentien perusparantaminen ja päällystäminen.

Kaustinen
Vintturin paikallistien peruskorjaaminen.

Lappajärvi
Ammesmäentien korjaaminen ja päällystäminen

Perho
Tien 7520 perusparannustöiden aloittamiseen välillä Perho – Kinnula

Soini
Paikallistien 16853 peruskorjaaminen välillä Kangasaho-Lehtomäki-Autio. Multiantien peruskorjaamisen- ja päällystystöiden aloittaminen.

Veteli
Tien 751 perusparannus- ja päällystystöiden aloittaminen Sillanpään ja Lestijärven välillä. Puurosen ja Polson kylät yhdistävän paikallistien perusparantamiseen ja päällystämiseen.

Vimpeli

Kahden kiertoliittymän rakentaminen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään. Tien numero 750 päällystämiseen Vimpelin Sääksjärven ja Vetelin Räyringin kylien välillä.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

KARIKKOISILLA VESILLÄ….

……SEILATAAN

Vakiintuneiden parlamentaaristen periaatteiden mukaan hallituksen olisi hyvä nauttia eduskunnan luottamusta.

Jyrki Kataisen neuvottelema sekstetti suli kvintetiksi ja kvintetistä tuli tänään kvartetti. Hallituksen ja opposition voimasuhteet tasaantuvat päivä päivältä.

Nyt Stubin Kataiselta perimän hallituksen ja opposition voimasuhteet ovat 101 – 99. Hallituksen eduksi.

Tiukalle menee ja täpärällä on, sanokaa mitä haluatte. Kun huomioi vielä sen, että hallituksen riveistä on eri syistä poissa henkilöitä, joita ei välttämättä saada saliin äänestämään, niin hallitus voi kaatua vaikka ihan ”vahingossa”.

Valiokunnissa on sellainen herrasmies sääntö, että asiaa ei päästetä äänestykseen jos valiokunnan kokouksessa on oppositiolla tilapäinen enemmistö. Tämä sääntö pätee vain valiokunnissa, salissa peli on raakaa.

Hallituspuolueiden ryhmänjohtajilla on melkoinen urakka täsmätä kalenterit ja sopia menot, sekä herätellä takseista nukkuneet, jotta joka kerta kun salissa äänestetään, on hallituspuolueiden edustajia ainakin yksi enemmän kun meitä opposition humuja.

Edustajat kiertävät maailmaa jatkuvasti eri valiokuntien ja ryhmien mukana ja tällaiselta matkalta on huono palata pikakoneella eduskuntaan pelkästään äänestämään.

Uskallan sanoa ja rohkenen väittää, että maa ajautuu ennenaikaisiin vaaleihin.

Jos hallitus kestää kasassa vaalikauden loppuun, niin tämä loppuaika poltellaan jäitä ja odotellaan vaan tulevia vaaleja. Mitään suuria päätöksiä ei uskalleta ottaa saliin, siinä pelossa että äänestyksessä rytisee. On pidettävä mielessä, että kevään vaaleista menee hallitusneuvotteluineen helposti monta viikkoa siihen hetkeen jolloin uusi hallitus on päätäntävaltaisena kasassa. Kuluu niin sanotusti ”tehokasta peliaikaa” turhan paljon.

Onkin aihetta kysyä, onko Isänmaalla varaa tähän – nykyisessä taloustilanteessa.

Minun mielestäni ei ole. Nyt jos koskaan tarvitaan ranteissa ruista ja kovaa päätäntäkykyä tehdä nopeitakin ratkaisuja. EU:n ja Venäjän kauppasota on päällä. Suomi kärsii pakotteista enemmän kun monet EU maat. Venäjällä ja Ukrainalla on kova köydenveto meneillään.

Tällaisessa tilanteessa Suomella ei kerta kaikkiaan ole varaa ajella puolilla höyryillä ja tyhjäkäynnillä, vaaleja odotellen. Meillä ei ole varaa pelata aikaa.

Katsotaan millaiseen ratkaisuun pääministeri Stub päätyy.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti