ON SIITÄ PUHESTA OLLU…….

KIRJALLINEN KYSYMYS

RKTL:n ja metsästäjien välisen luottamuksen palauttaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan monet metsästysseurat sekä jopa kokonaiset riistanhoitoyhdistykset ovat kieltäytyneet toimittamasta riistakolmiolaskennoissa keräämiään tietoja ja havaintoja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle.

Yhteistyötä ei haluta jatkaa, koska RKTL:n tutkijat eivät ole pitäneet luotettavina metsästäjien ilmoittamia maasuurpetojen kanta-arvioita.

Metsästäjiä on erityisesti hämmentänyt se, että RKTL pitää luotettavina metsästäjien riistakolmiolaskelmissa ilmoittamia pienriistan kanta-arvioita, mutta ei luota suurpetojen kanta-arviointeihin. Tällainen valikoiva, taikka osittainen luottamuspula on saanut monet vapaaehtoisesti riistanhoitotyötä tehneet metsästäjät luopumaan koko talkootyöstä.

Suomessa olevasta noin 1600 riistakolmiosta lasketaan vuosittain noin 800. Laskenta tapahtuu kesällä ja keskitalvella, eli sama kolmionmuotoinen alue lasketaan kaksi kertaa vuodessa. Joka vuosi, aina näihin päiviin saakka, on laskentoihin osallistunut useita tuhansia vapaaehtoisia metsästäjiä. Näin laajan vapaaehtoistyön rahallista arvoa on vaikeaa määritellä. Mikäli kävisi niin että riistakolmiolaskenta loppuisi vapaaehtoisten puutteessa kokonaan, joutuisi RKTL kasvattamaan budjettiaan huomattavasti, taikka luopumaan joistakin tehtävistään.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen siitä kuinka merkittävää on metsästäjien tekemän vapaaehtoistyön arvo riistan- ja kalan tutkimukselle ja kyetäänkö nykymuotoisia riistakantojen arviointeja tekemään ilman metsästäjien vapaaehtoistyötä, sekä mistä metsästäjien ja RKTL:n tutkijoiden luottamuspula johtuu ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä metsästäjien ja RKTL:n välisen luottamuksen palauttamiseksi?

 

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2013

Reijo Hongisto /ps