PUHEENVUORONI SOTE KESKUSTELUSSA…

http://verkkolahetys.eduskunta.fi/webtv.case?c=19354890&v=24614885&p=13335100&t=2

Puheenvuoro sai kestää vain 60 sekuntia. Minä käytin niistä 59.

Tämä selvennöksenä turhan nopeatahtiseen puheeseen.

Puheenvuoron sisältö tiivistettynä:

-Meillä suomalaisilla on oikeuksia ja niiden vastapainona velvollisuuksia. Etuoikeuksia ei ole kenelläkään.

-Oikeus on saada asianmukaista terveyden- ja sairauden hoitoa. Velvollisuus on jonottaa hoitoa saadakseen, ellei ole hengen hädässä.

– Vastaanottokeskuksissa oleville maahanmuuttajille valtio maksaa yksityiset terveyspalvelut, jolloin hoitojonot ovat huomattavasti julkisia palveluja lyhyemmät.

-Maassa olevat kantasuomalaiset joutuvat maksamaan itse palveluistaan taikka jonottamaan viikkoja taikka jopa kuukausia.

Tämä asettaa ihmiset eri arvoiseen asemaan ja herättää katkeruutta.

Meidän kaikkien etu on se, että saamme maahan muuttaneet integroitua yhteiskuntaamme mahdollisimman nopeasti. Tähän integroitumiseen kuuluu olennaisena osana ymmärtää ja hyväksyä suomalainen oikeusjärjestelmä sekä terveyspalvelujen saatavuus.

Kenenkään etu ei ole edistää eriarvoistumista ja rasismia. Minä tuomitsen ne molemmat.

Maahanmuuttovirasto on astunut liukkaalle jäälle päättäessään että kaikille vastaanottokeskusten asukkaille järjestetään yksityiset lääkäripalvelut.

On syytä pitää mielessä vanha sanonta: jaetaan sitten hyvää taikka huonoa, niin sitä jaetaan kaikille tasan.

Akuutti hoito ja hoiva on järjestettävä mahdollisimman nopeasti maassa oleville ja maahan tuleville. Muut hoidot jonotusjärjestyksessä.

Minä ajattelen näin.

Miten Sinä?