KIRJALLINEN KYSYMYS …..

KIRJALLINEN KYSYMYS

Turvapaikan hakijoiden henkilöllisyyden varmentaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Turvapaikan hakijan henkilöllisyys on usein epävarma. Julkisuudessa olleen tiedon mukaan noin 70 prosentilla Suomesta turvapaikan saaneista on henkilöllisyys varmistamatta. Kielteisen päätöksen saaneilla osuus on noin 40 – 50 prosenttia, ilmenee Suomen EU:lle toimittamista tiedoista. Turvapaikanhakijaa ei myöskään voida palauttaa jos hänen henkilöllisyyttään ei ole selvitetty asianmukaisesti.

Kansalaiset ovat hämmentyneinä kyselleet kuinka on mahdollista että Suomi myöntää turvapaikkoja ihmisille joiden henkilöllisyys on varmistamatta. Monet ovat kyselleet myös, kuinka paljon maassamme on jo sellaisia henkilöitä, jotka ovat joutuneet lähtemään kotimaastaan pakosalle jonkin siellä tekemänsä rikoksen seurauksena ja tämän vuoksi salaavat oikean henkilöllisyytensä. Mikä takaa että he eivät jatka rikollista toimintaansa täällä Suomessa? Esimerkkinä lähtömaassa olleista ongelmista on usein mainittu ruandalaisen miehen kansanmurhaoikeudenkäynti, jonka lasku lankeaa suomalaisille veronmaksajille. Erityistä hämmästystä on herättänyt se että turvapaikanhakijaa ei voida palauttaa tulomaahansa jos hänen henkilöllisyyttään ei ole selvitetty asianmukaisesti. Mikäli tulijalla ei ole henkilöllisyyspapereita eikä hän suostu kertomaan henkilöllisyyttään, niin hänen henkilöllisyyttään on vaikeaa selvittää asianmukaisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen siitä että maassamme oleskelisi ihmisiä väärän henkilöllisyyden turvin ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta turvapaikan hakijoiden henkilöllisyyden selvittämiseen kohdennetaan riittävät resurssit?

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2013

Reijo Hongisto /ps