YMMÄRRKKÖ NÄÄ……..

………Pietarsaaren seutuvilta on lähetelty sähköposteja ja tekstiviestejä, ompa joku soittaa päräyttänytkin.

Monenmoista asiaa on esille nostettu. Yleisimpänä kelluu keskustelussa suomenkielisten surkea asema ja kehnot palvelut.

Ymmärrän että kaupassa ja vaikka parturissa voi väärinymmärryksen seurauksena tulla kaikenlaista kommellusta, mutta terveydenhoitopuolella ei saa toheloida. Virheet voivat maksaa jopa potilaan hengen.

Kieliasiasta on keskusteltu laajasti – ihan valtakunnan tasollakin. Keskustelu on fokusoitunut lähinnä siihen, kuinka maamme ruotsinkielisten palvelut turvataan.

Minä olen yhtä lailla huolestunut maamme suomenkielisten palvelujen turvaamisesta.

Meistä suomenkielisistä ei vaan kukaan tahdo puhua mitään.

Jätin tänään alla olevan kirjallisen kysymyksen.

Katsotaan mitä ministeri vastaa…

 

KIRJALLINEN KYSYMYS

Kielen vaikutus potilasturvallisuuteen Pietarsaaren palo- ja pelastuspalvelun alueella

Eduskunnan puhemiehelle

Pietarsaaren asukkaista suomenkielisiä on 37,7 %, ruotsinkielisiä 56 % ja muuta kieltä äidinkielenään puhuu 6,3 %. Pietarsaaren palo- ja pelastuspalvelun vastuualue on tarvittaessa koko keskipohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Palo- ja pelastuslaitoksessa on 49 työntekijää, joista 42 on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Laitoksen kolmessa ensihoitoyksikössä on 16 työntekijää, joista vain yksi on suomenkielinen. Vuoden 2013 alussa rekrytoitiin 9 uutta työntekijää, joista yksikään ei puhu äidinkielenään suomea.

Sosiaalisessa mediassa käydyn keskustelun ja kansalaispalautteen mukaan Pietarsaaren suomenkieliset asukkaat ovat huolissaan omasta turvallisuudestaan, koska sairaankuljetuksen henkilöstön suomen kielen taito ei ole riittävä. Vajavainen kielitaito on aiheutunut väärinkäsityksiä ja niiden seurauksena potilasturvallisuus on vaarantunut.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Pietarsaaren palo- ja pelastuspalvelun yksikössä saavutetaan kielellinen tasa-arvo ja myös suomenkielisille asiakkaille taataan ensihoidon palvelu heidän omalla äidinkielellään?

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2013

Reijo Hongisto /ps