ASIAA RUUTIUKOILLE JA SALOJEN SISARILLE……..

……Metsästäjäliiton sivuilta poimittua:

”Natura 2000 -alueita uhkaavat kiellot ja rajoitukset

Natura-verkoston tavoitteena on arvokkaiden luontokohteiden suojelu ottaen huomioon paikallisten asukkaiden tarpeet ja luonnon käyttömuodot, jotka eivät ole ristiriidassa alueiden suojelun kanssa. Metsästys vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja lajien välistä tasapainoa. Metsästäjäliiton mielestä sen tulee olla olennainen osa Natura-alueiden toimintoja. Liitto ei siksi voi hyväksyä metsästyksen rajoittamista Suomen laajoilla Natura 2000 -alueilla.

Komission edustajat vastasivat, ettei direktiivi missään määrin rajoita tai kiellä metsästystä Natura 2000 -alueilla ja että metsästyksellä on jopa positiivisia vaikutuksia alueen luonnolle.

Suomen Natura 2000 alueita uhkaavat kiellot ovat siis lähtöisin Suomen valtiolta, jolla on oikeus tiukentaa EU-säännöksiä. Kaikki poliittinen paine tulee tässä asiassa siis kohdistaa Suomeen eikä EU:hun.”

Maaseudun Tulevaisuudesta poimittua:

”Metsästys vähenee tuntuvasti valtion mailla.

Suojeluun varattuja valtion maita virallistetaan luonnonsuojelualueiksi lähivuosina. Samalla alueille tulee metsästys – ja muita käyttörajoituksia. Esimerkiksi moottorikelkkailu on luonnonsuojelualueilla kielletty”.

”Luonnonsuojelualueen statuksen saavien alueiden joukossa on pääosin Natura- alueita sekä soiden, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmiin kuuluvia valtion maita.

Kun valtioneuvosto aikanaan päätti Natura-ohjelmasta, pöytäkirjaan kirjattiin, ettei Natura vaikuta metsästykseen”

JA

”Vuoteen 2018 mennessä suojelualueita perustetaan noin 670 000 hehtaaria. Pääosa niistä suojellaan valtioneuvoston asetuksella ja osa ympäristöministeriön asetuksella.”

……………………………………….

Yhteenvetona:

Käsittääkseni metsähallituksen maat kuuluvat valtiolle – Sinulle, minulle ja monelle muulle.

Onko Sinulta kukaan kysynyt että suostutko maidesi käyttötarkoituksen kaventamiseen?

Minulta ei ainakaan ole kysytty.

Eli valtio ohjailee ja määräilee omistamiensa maiden käyttöä; Kuka siellä saa kulkea ja kuka ei saa. Millä siellä saa kulkea ja millä ei saa. Eikä siinä vielä kaikki. Myös sitä ohjaillaan ja määräillään mitä valtion mailla tallovalla henkilöllä saa olla kädessään, olkapäällään taikka rinkassaan.

Eikös ole ihmeellistä?

Olen metsästänyt nyt yli 40 vuotta. Olin aika nappula kun sen touhun aloitin.

En ole kertaakaan kuullut että metsästysseuramme mailta olisi ajettu joku henkilö pois sen takia että hän ei metsästä.

Tarkoitan sitä että me metsästäjät emme ole koskaan estäneet taikka rajanneet muiden luonnossa liikkuvien kulkua ja harrastusoikeutta, mutta nyt näkyy että metsähallitus alkaa rajaamaan meidän metsästäjien kulkuoikeutta.

Kysyn MIHIN TÄMÄ PERUSTUU?

Millä oikeudella ja ennen kaikkea millä rahalla valtio perustaa mailleen puistoja joiden käyttö kielletään osalta kansalaisia?

Millä oikeudella veronmaksajien varoja kohdennetaan pelkästään joidenkin harrastajien käyttöön ja samalla estetään alueiden käyttö muilta harrastajilta?

Vuodessa on keskimäärin 12 kuukautta – myös metsähallituksen omistamilla mailla.

Näistä 12 kuukaudesta metsästetään keskimäärin noin neljänä kuukautena.

Valtio siis rajaa osalta kansalaisia oikeuden harrastaa metsästystä neljän kuukauden aikana, jotta metsästystä harrastamattomat saavat harrastaa alueella 12 kuukautta vuodessa.

Aika erikoinen tilanne!

Kun valtio kieltää metsästämisen kansallispuistoissa, niin yleisen oikeustajun mukaan tulisi vastaavasti varata meille metsästäjille täsmälleen samansuuruiset alueet joilla kaikki muu paitsi metsästys olisi kiellettyä.

Uskooko kukaan että näin tulee käymään?

Ei kai.

Valtion hallinnossa on ongelma – virkamiesten aikanaan allekirjoittamat pöytäkirjat ovat menettäneet merkityksensä.

Kotoiset virkamiehemme piiloutuvat EU -byrökratian taakse. ”Vedotahan kapuhun” – kuten Tuntemattomassa kirjoitettiin.

Nyt ei vedota kapuhun, vaan EU pykäliin. Sivun ylälaidasta näet ettei EU direktiivi missään määrin kiellä metsästystä Natura alueilla.

Kiellot ovat täysin kotimaisten virkamiestemme luomuksia.

Minun mielestäni tähän toimintaan on saatava muutos. Olen sellaisessa lapsenomaisessa uskossa että ministeriön toimista vastaa ministeri.

Maa- ja metsätalousministeriön toimista vastaa ministeri Jari Koskinen (Kok.) ja ympäristöministeriön toimista vastaa luonnollisesti ympäristöministeri Ville Niinistö (Vihr.). Valtion omistajaohjauksesta vastaa ministeri Heidi Hautala (Vihr.) ja koko baletin pää on Jyrki Katainen (Kok.)

Olisikos kuulkaas ystävät hyvät ihan mahdoton ajatus että vaihdettaisiin ministereitä ja koko hallitusta seuraavissa eduskuntavaaleissa?

Jos vaaleissa kävisikin niin että ministeriöiden piikkipaikoille istahtaisi sellaisia henkilöitä jotka esittelisivät hallituksen iltakoulussa vähän toisen tyyppisiä asetuksia ja pöydän päässä istuisi sellainen henkilö joka viimeistään toppuuttelisi epäkelpojen esitysten eteenpäin viemisen.

Miltäs kuulostaa?

Ruutiukkoja ja salojen Sisaria on reippaasti yli 300 000. Tähän lisäksi muut ruutia polttavat, niin johan on äänestyskopissa voimaa – jos sitä todella halutaan käyttää.

Jos ei haluta käyttää, niin on aivan turhaa naukua vaalien jälkeen että taas meni seuralta metsästysmaita.

Nyt aletaan hiippailla jo sillä rajalla, että niin sanottujen metsästykseen kielteisesti suhtautuvien virkahenkilöiden osuutta valtionhallinnossa ei enää saa kasvattaa.

Pikemminkin päin vastoin.

Vaikka näitä henkilöitä olisikin hallinnossa niin ministeri saa halutessaan estetyksi kelvottomat asetus- ja lakiehdotukset.

Perussuomalaisten tämänhetkisen eduskuntaryhmän tuntien uskallan väittää, että ylivoimainen enemmistö meistä suhtautuu metsästysharrastukseen myönteisesti.

Ymmärrämme toki luonnon suojelun ja luontoarvojen merkityksen, mutta emme ymmärrä sitä että yhteiskunnan varoilla muodostetaan joillekkin – vain heidän toimintaansa rajattuja harrastealueita – ja näillä alueilla kielletään kanssasisariemme ja -veljiemme harrastaminen.

Meidän mielestämme veronmaksajien varoilla on kaikkia tuettava tasavertaisesti – kultapossukerhoja me emme hyväksy.

Keskinäisten kehumisten kerhot ovat mennyttä aikaa. Vaaran rinteillä, soilla ja rämeillä on kaikille tilaa harrastaa – olkoompa harrastelaji mikä tahansa.

Minä ajattelen tällä tavalla – miten Sinä tuumaat?

Kysyy Reijo