PUHETTA pöntöstä…

Maakuntalehdessä uutisoitiin: ”KAUHAVA VALPPAANA AMPUMARATA-ASIASSA”

Erinomaista että Kauhavalla ollaan hereillä tärkeän asian puolesta.

Olen eduskunnan puhujakorokkeelta puhunut samasta aiheesta.

Kyseessä ei ollut kirjoitettu puhe, vaan ihan vapaamuotoinen ja sponttaanisti pidetty, joten sanat ja sanonnat eivät aina ole viimeisen päälle hiottuja.

Asia kuitenkin selviää.

Kysyin asiasta myös puolustusministeriltä. Ministeri lupasi selvittää asiaa ja totesi että jokin järkevä ratkaisu varmaankin löydetään.

Toivon että se järkevä ratkaisu olisi ratojen siirtäminen harrastajien käyttöön, koska se on kaikkien etu – katsotaan sitä sitten miltä kannalta tahansa.

Täysistunnon pöytäkirja PTK 119/2012 vp

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys HE 105/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM  3/2012  vp

…….”Erinomaisen huono esimerkki tästä yhteiskunnan suhtautumisesta on Puolustusvoimien taholta. Nimittäin Puolustusvoimilta nyt lakkautetaan joukko-osastoja, ja näillä joukko-osastoilla on käytössään hyvin toimivia ja asianmukaisia ampumaratoja. Tiedän monia metsästysseuroja, jotka ovat yrittäneet saada tätä käytöstä poistettua ampumarataa käyttöönsä ja olleet yhteydessä puolustusministeriöön, ja sieltä on osoitettu kyllä kylmää kättä, että ei käy. Elikkä ministeriön intressissä näyttää nyt olevan se, että on helpompaa tai halvempaa purkaa se rata kokonaan kuin että annettaisiin sille radalle jatkoaikaa ja paikalliset metsästysseurat ja urheiluampujat saisivat asianmukaisen harrastuspaikan. Tämä on minun käsitykseni mukaan aivan ihmeellistä käytöstä, semminkin kun puhutaan siitä, että ampumisen pitäisi yleensäkin tapahtua asiallisilla radoilla ja asiallisilla seuduilla, että ei olisi tällaista niin sanottua hiekkakuopparäiskimistä. – Jos sopii, niin jatkan ihan pari minuuttia puhujakorokkeelta. (Puhuja siirtyi puhujakorokkeelle)

Arvoisa herra puhemies! Kun Suomessa on rakennettu yhteiskunnan verovaroilla ampumaratoja, tuntuu perin hämmentävältä se, että näitä verovaroin rakennettuja ratoja ollaan nyt sitten purkamassa, vaikka niille olisi aivan selvästi käyttöä. Toivottavasti tämä puhe kantaa myöskin puolustusministeriöön ja siellä ruvetaan pohtimaan uudestaan, olisiko näille radoille annettava jatkoaikaa. Niitä voivat käyttää metsästysseurat, urheiluampujat ja myöskin reservijärjestöt. Ne ovat asianmukaisia ratoja, joilla on turvavallit ja muut huomioitu, ja annettaisiin näille radoille jatkoaikaa.

Arvoisa herra puhemies! En malta olla tarttumatta tähän aihetta liippaavaan rahoitukseen, elikkä kun puhutaan metsästämisen mahdollisuudesta, tässä viitattiin siihen, että maa- ja metsätalousmaille saatettaisiin tulevaisuudessa ottaa jopa kiinteistövero. Se osaltaan liittyy metsästyksen rahoituskustannuksiin. Väitän näin, että kun eräät henkilöt ja tahot ajattelevat, että valtio saa verorahoja, kun otetaan käyttöön kiinteistövero maa- ja metsätalousmaille, niin pelkään pahoin, että jos näin kävisi, niin kun tällä hetkellä metsästysseuran sihteeri tai muu nimenkirjoitusoikeutettu henkilö tulee vuokraamaan tilalliselta metsää ja sanoo, että vuokrataan vaikka tämä sinun 100 hehtaarin palsta metsästysseura x:lle, ja tällä hetkellä se on vuokrattu vastikkeetta, on ainoastaan annettu isännälle oikeus osallistua hirvipeijaisiin, ja jos on hirvi kaatunut isännän maalle, niin on viety sitten maanomistajalle lihapala, mutta siinä ei rahaa ole vaihdettu, pelkään pahoin, että tulevaisuudessa tulee käymään sillä tavalla, että jos tämä isäntä joutuu tästä 100 hehtaarin metsäpinta-alasta maksamaan x euroa veroa, niin kun metsästysseuran sihteeri tulee pyytämään tätä, että vuokraatko maan metsästysseuralle, niin tämä isäntä sanoo, että kyllä minä vuokraan, mutta maksat sitten tämän x euroa.

Elikkä maanomistaja tullee siirtämään – kaksi ällää – tullee siirtämään tämän veroluonteisen maksun metsästysseuroille, ja me kaikki tiedämme, että kun metsästysseurojen talous on muutenkin erittäin tiukalla, niin tämähän tarkoittaa sitä, että meiltä loppuu metsästäminen käytännössä kokonaan. Jos meiltä loppuu metsästäminen käytännössä kokonaan, niin sen jälkeen tuolla teillä on erittäin vaarallista liikkua: hirvieläinonnettomuuksien määrä nousee huimaa vauhtia. Meillä ei ole yhteiskunnassa sellaista organisaatiota, joka kykenisi huolehtimaan hirvi- ja suurpetokannan sellaiseksi, että me vältymme näiltä liikenneonnettomuuksilta. Vain ja ainoastaan metsästäjät kykenevät pitämään hirvikannan sellaisena, että teillä on turvallista liikkua. Tämä on täysin vapaaehtoista työtä, ja jos metsästäjien toimintaa ahdistetaan ja rajoitetaan ja tehdään se niin kalliiksi, että meille ei tule enää nuoria metsästäjiä harrastukseen mukaan, niin tämä toiminta hiipuu. On syytä kyllä vakavasti pohtia, miten me järjestämme tämän jatkossa.

Olisi vielä jonkun verran sanottavaa, mutta annetaan tilaisuus muille.