BUTJETTIHOMMIA…..

…….Pukkaa.

Tänään avataan verstaalla tulevan vuoden rahahuolista kertova keltainen kirja.

Kansilehdessä puhutaan talousarviosta.

Uskon että kirja ei ole mikään best seller, eikä sitä kannata lukea illalla hyvien unien toivossa. Raskasta luettavaahan se on – saattaa verenpaine nousta lukiessa ja vaikeuttaa unen saantia.

Hallitus on varmaan parhaansa mukaan vatuloinut asiat niin hyviksi kun se hallituskoaliition huomioiden on mahdollista. Uskon näin.

Täältä opposition penkiltä nähdään monta kertaa asiat toisin ja painotuksellekin olisimme antaneet toisenlaiset suunnat.

Säästäminen on hyve, mutta pitää tarkasti miettiä mistä säästää, jotta ei myöhemmin tarvitse katua.

Rahareikiä riittää tilkitsemisestä huolimatta. Minä aloittaisin tilkitsemisen panostamalla nykyistä enemmän homekoulujen korjaamiseen. Myös muut homeiset rakennukset – terveyskeskukset ja virastot – olisi saatava mitä pikimmin korjattua.

Perustelen asiaa sillä, että lapset joutuvat olemaan vuosikausia homekouluissa, niin nuorella iällä saatu homealtistus voi johtaa varttuneemmalla iällä vakaviin sairauksiin. Sama koskee tietenkin kouluissa työskenteleviä opettajia ja muuta henkilöstöä.

Sama koskee tietenkin terveyskeskuksia ja sairaaloita – henkilökuntaa ja potilaita.

Korjausrakentamisessa olisi huolehdittava siitä, että tellingeillä kuulisi myös selvää kotimaan kieltä, eikä pelkästään ulkomaisten kielten sekotusta. Te tiedätte mitä tällä tarkoitan.

Se mikä koskee homeen vaaltaamia julkisia rakennuksia, koskee perustieverkostoamme. Ei liene salaisuus että tieverkostomme rapautuu nopeammin kun sitä ehditään korjata.

Tilanne huononee entisestään kun raskaammat ajoneuvoyhdistelmät lähtevät jyräämään lähes 80 tonnisia kuormia.

Rohkenen väittää, että erityisesti pääteillä on kohta sellaiset ajourat, joissa kovien sadekuurojen jälkeen voi laskea koskea.

Olkoompa renkaissa millaiset kuviot tahansa, niin vesipatjan päällä katoaa pito ja seurauksia joudumme lukemaan lehdistä.

Tienkäyttäjien turvallisuus vaarantuu samaa tahtia huononevien teiden kanssa.

Yleisesti on tiedossa, että kauppataseemme vajeeseen suurimpana yksittäisenä syynä on energian tuonti.

Suomi tuo ulkomailta energiaa, vaikka sitä olisi kotimaassa riittävästi.

Minun on vaikeaa ymmärtää suuria kivihiilivuoria lämpölaitosten pihalla, kun saman lämmön voisi tuottaa kotimaisella turpeella taikka hakkeella.

Kotimaisen energian käyttäminen loisi kipeästi kaivattuja työpaikkoja

Budjetissa ei ole paljoa muistettu maamme rakentaneita kunniakansalaisia. Sote-puolen menoja on karsittu vuosi vuoden perään ja karsitaan edelleen.

Kyyti on kylmää elämänsä ehtoopuolella Isänmaataan katselevilla vanhuksilla. Olen moneen kertaan puhunut omaishoidontuen siirtämisestä KELAN korvattavaksi.

Monilla laitoshoidossa olevilla vanhuksilla ei ole riittävästi hoitajia, jolloin hoidon taso laskee. Olen kyllästymiseen saakka kuullut kertomuksia siitä kuinka vuoteen omana makaava vanhus ei ole ehtinyt syödä riittävän nopeasti ruokaansa.

Ulkomaisissa omistuksissa olevat, omistajilleen voittoa tavoittelevat hoito- ja hoivayritykset valtaavat alaa kunnallisilta hoitolaitoksilta.

Raha ja rava-indeksi näyttävät ratkaisevan vanhuksen kohtalon.

On perin hämmentävää kuulla ministeri Hautalan kaksin, kolminkertaistavan maamme tuen Somalialle.

Kun rahaa riittää Somaliaan, niin miksei sitä riitä oman maamme kansalaisille.

Tätä aion kysyä hallitukselta.