TIEDOTE…….

……..Tänään jättämästäni kirjallisesta kysymyksestä.

KANSANEDUSTAJA REIJO HONGISTO (PS) KYSYY AMPUMA-ASEIDEN HANKKIMISLUVISTA

Poliisin myöntämien ampuma-aseiden hankkimislupien ehdot näyttävät vaihtelevan eri poliisilaitoksissa.

Joissakin poliisilaitoksissa luvan metsästyskäyttöön hankittavaan ampuma-aseeseen saa vain jos on jonkin metsästysseuran jäsen. Tällainen vaatimus on ristiriidassa Suomen perustuslain 13§:n kanssa.

Vaatimus on ristiriidassa myös metsästyslain kanssa, sillä jokaisella on oikeus metsästää omalla maallaan, luvalla myös toisen omistamalla maalla ja metsähallituksen mailla korvausta vastaan.

Nimenomaan metsähallituksen mailla tapahtuva metsästäminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole minkään metsästysseuran jäseniä.

Näin vaatimus jonkin seuran jäsenyydestä on kohtuuton. Kohtuuttomuutta lisää vielä se, että monen seuran jäseneksi pääsee vain maksamalla liittymismaksun, joka voi olla useita satoja euroja. Näin henkilö joka ei koskaan metsästäisi seuran vuokraamilla mailla, joutuisi maksamaan satojen eurojen liittymismaksun turhaan.

5.9 2013 jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Hongisto kysyy ”Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta ampuma-aseiden hankkimisluvista vastaavat viranomaiset eivät enää tulevaisuudessa vaadi metsästyslain ja perustuslain yhdistymisvapauden vastaisesti jonkin seuran jäsenyyttä ampuma-aseen hankkimisluvan ehtona.”