LEHDISTÖTIEDOTE JOTA EI JULKAISTU LEHDISSÄ…..

HONGISTO HUOLISSAAN KANSALAISTEN TURVALLISUUDESTA

Kansanedustaja Reijo Hongisto PS on jättänyt tänään sisäisestä turvallisuudesta vastaavalle ministerille kirjallisen kysymyksen.
Kysymyksen pohjana on viime viikonloppuna uutisoitu tapaus Keski-Pohjanmaalta, jossa poliisi joutui turvautumaan ravintolan vahtimestarin apuun vanhusten palvelutalossa tapahtuneen vä…kivallanteon selvittämisessä.
………………………………….

KIRJALLINEN KYSYMYS

Poliisin hallintorakenneuudistusten vaikutukset kansalaisten turvallisuuteen erityisesti harvaanasutuilla seuduilla

Eduskunnan puhemiehelle

”Pora I uudistuksessa 1996 vanhamuotoiset nimismiespiirit ja poliisilaitokset lakkautettiin ja niistä muodostettiin 90 kihlakunnan poliisilaitosta. Pora II pudotti poliisilaitosten määrän 24:ään ja viimeisin uudistus Pora III rajaa laitosten määräksi 11. Jokaista uudistusta on perusteltu sillä että uudistus keventää hallintoa ja samalla vapauttaa enemmän resursseja kenttätyöhön.

Toisin on kuitenkin käynyt. Vanhemman konstaapelin ja ylikonstaapelin virkoja on vuosien ja uudistusten saatossa vähennetty ja samalla heikennetty myös hälytysvalmiutta. Tämä on lisännyt kansalaisten turvattomuuden tunnetta erityisesti harvaan asutuilla seuduilla.  Koska poliisia ei saa aina riittävän nopeasti hälytyskohteeseen, on julkisuudessa keskusteltu jopa jonkinmoisten vapaaehtoisten vartijaryhmien perustamisesta. Kansalaiset ovat aidosti ja perustellusti huolissaan omasta ja läheistensä turvallisuudesta.
Osoituksena kasvaneesta turvattomuudesta ja poliisin etääntymisestä harvaanasutulta seudulta on iltapäivälehdessä ollut juttu: ” Mies rikkoi palvelukeskuksen ikkunoita ja tunkeutui sisälle vanhusten huoneisiin. Poliisin partiolla oli pitkä matka tapahtumapaikalle, joten poliisi pyysi paikallisen ravintolan vahtimestari avuksi. Vahtimestari sai tilanteen hallintaan.”

Yleisen käsityksen mukaan kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu poliisille, eikä minkään ravintolan vahtimestarille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä taatakseen kansalaisten turvallisuuden myös kasvukeskusten ulkopuolella sekä harvaan asutulla seudulla?  

Helsingissä 11. päivänä lokakuuta 2013
Reijo Hongisto /p