VIELÄ KILOMETRIVEROSTA…..

Nöyrä KIITOS poikkeuksellisen runsaasta ja positiivisesta palautteesta.

Moni autoilija näyttää olevan kanssani samaa mieltä ajokilometreihin perustuvasta verottamisesta.

Asiaa käsiteltiin myös eilisellä eduskunnan kyselytunnilla.

Kyselytunnin ”käsikirjoituksesta” on ehkä hyvä jälleen muutama rivi kirjoittaa. Siitä on joku joskus kysynytkin.

Puhemiehelle ilmoitetaan ennakkoon kuka tekee ensimmäisen pääkysymyksen. Näin puhemies osaa antaa sen ensimmäisen puheenvuoron oikealle edustajalle.

Kyseinen edustaja saa esittää alkuun kaksi kysymystä. Kun ministeri on vastannut ensimmäiseen kysymykseen, saavat kaikki siitä aiheesta lisäkysymyksiä esittävät nousta seisomaan ja pyytää puheenvuoroa.

Sama kysyjä jatkaa toisella kysymyksellä ja kun siihen on vastattu, on toisten kysyjien vuoro.

Lisäkysymysten täytyy jollakin tapaa liittyä pääkysymykseen ja kuulua samaan aihepiiriin.

Puhemies antaa lisäkysymykset yleensä kysymyksen aihepiiriin kuuluvan valiokunnan jäsenille ja eduskuntaryhmän puheenjohtajille.

Mikäli näiltä ei lisäkysymyspyyntöä tule, voi puhemies antaa puheenvuoron myös muille edustajille.

Yleensä kumpaakin kahta ensimmäistä pääkysymystä käsitellään noin 20 minuuttia.

Eilen ensimmäiset kysymykset esitti edustaja Osmo Kokko.

Olin valmistautunut esittämään kysymyksen ja pyysin puheenvuoroa.

Meidän eduskuntaryhmästämme puheenvuoron saivat liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet Osmo Kokko, Ari Jalonen ja Reijo Tossavainen. Myös Timo Soini käytti aiheesta puheenvuoron.

Minä olen LiVn varajäsen, enkä saanut puheenvuoroa.

No mitäpä olisin kysynyt jos olisin kysyä saanut.

Valmistelin kolme kysymystä siltä varalta että saan puheenvuoron, mutta joku ehtii kysyä samaa asiaa aiemmin, niin ei tarvitse jäädä sormi suussa miettimään että mitähän muuta aiheesta kysyisi.

1. Kysymys olisi kuulunut näin:

Arvoisa herra puhemies

Kilometriverolla on tarkoitus kerätä varoja valtion kassaan. Valitettavasti vero kohdentuu pelkästään suomalaisiin autoilijoihin ja ulkomaiset ajoneuvot voivat edelleen käyttää ja kuluttaa maksutta teitämme.

Tämä ei ole oikeudenmukaista suomalaista autoilijaa kohtaan.

Monet suomalaiset kuljetusyrittäjät ovat jo pitkään vaatineet ulkomaisille raskaan liikenteen ajoneuvoille tienkäyttömaksuja.

Kysyn ministeri Kyllöseltä, onko hallituksen piirissä pohdittu mahdollisuutta määrätä tienkäyttömaksu ulkomaisille ajoneuvoille?

2. Kysymys olisi kuulunut näin:

Arvoisa herra puhemies

Mikäli kilometrivero otetaan käyttöön, vähän ajavat hyötyvät uudistuksesta ja vastaavasti paljon ajavat häviävät.

Paljon ajavat myyntiedustajat taikka muut pitkiä työmatkoja ajavat menettävät selvää rahaa verouudistuksen myötä.

Kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä, onko tällaisille ansiokseen ajaville luvassa jonkinlaista kompensaatiota, vai kohdennetaanko veroseuraamus kaikessa karmeudessaan myös heihin?

Kaikkien varakysymysten varakysymyksenä olisi ollut tämä:

Arvoisa herra puhemies

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan liikenneministeriön työryhmä on arvioinut että ajokilometreihin perustuvan veroseuraamuksen perimiskustannukset olisivat noin 130 miljoonaa euroa.

Järjestelmä olisi näin vuosittaisilta perimiskustannuksiltaan jopa kymmeniä kertoja kalliimpi kuin mikään nykyisistä liikenteen veroista.

Kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä, kuinka realistisia nämä laskelmat ovat ja onko niissä huomioitu kaikki oleellinen jotta toteutuessaan järjestelmä ei olisi vielä ennakoituakin kalliimpi?

No kun en saanut kysyä, en saanut vastauksiakaan.

Reijo