IKÄIHMISTEN ASIA………

Eilen (20.1) Ylen A-studiossa Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola kertoi vanhustenhoidon tilasta.

Paavola löysi vanhustyöstä hyvää ja vähemmän hyvää. Joissakin hoitolaitoksissa asiat ovat kunnossa. Joissakin eivät ole.

Minä en mielelläni käytä sanaa ”järkyttävä”, koska sitä käytetään liian usein tilanteissa joissa ei ole mitään järkyttävää. Päiväysvanha maitopurkki ei järkytä – ainakaan minua.

Sen sijaan minä JÄRKYTYN kuullessani että jossakin ”hoitolaitoksessa” vanhuksia oli Paavolan kertoman mukaan pidetty kellarissa. Tulkitsin Paavolan puheen ”pidetty” -sanan siten että vanhukset olivat olleet kellarissa vastoin omaa tahtoaan.

Kellareissa säilötään perunoita ja varastoidaan jokapäiväisessä käytössä tarpeettomia esineitä, mutta EI KOSKAAN IHMISIÄ.

Minun käsitykseni mukaan Ihminen on yhtä arvokas, olipa Hänen sosiaalinen asemansa tässä yhteiskunnassa mikä tahansa. Myöskään sillä ei ole merkitystä, onko Hänellä omaisia vai taivaltaako Hän maallisen vaelluksensa yksin.

Kun Ihminen kirjautuu, taikka kirjataan laitokseen jossa tarjotaan suojaa, turvaa, ravintoa ja asianmukainen hoito muutenkin, tulijalla on oikeus olettaa saavansa tällaista kohtelua osakseen.

Tulija ikään kuin antautuu hoitajiensa käsiin, luottaen siihen että hoitajilla on asianmukaiset tilat ja valmiudet muutenkin pitää hoidettavistaan huolta, eivätkä hoitajat jätä hoidettavaansa missään olosuhteissa.

Mielestäni hoidettavilla on oikeus odottaa saavansa asianmukaista hoitoa vuorokauden ympäri.

Hoitajilla on velvollisuus tällaista hoitoa antaa.

Hoidettavien ja hoitajien oikeusturvan kannalta on tärkeää selvittää, olivatko vanhukset kellarissa omasta tahdostaan vai tahtonsa vastaisesti.

Mikäli henkisesti terve Ihminen sijoitetaan vastoin omaan tahtoaan varsinaiseen hoitotyöhön sopimattomaan tilaan, eikä Häntä päästetä sieltä pyynnöistään huolimatta pois, on asia minun käsitykseni mukaan syytä tutkia.

Minun asiani ei ole ottaa kantaa siihen, täyttyykö Paavolan kertomassa esimerkkitapauksessa jonkin rikoksen tunnusmerkistö vai eikö täyty.

Puheenjohtaja Paavolan mukaan vanhustenhoidon ongelmat johtuvat kouluttamattomista hoitajista ja resurssien puutteesta. Toinen iso syy on se, että vanhuksia ei pidetä arvokkaina.

Hyvät Ystävät…..mihin tämä maa on menossa?