TUULIVOIMASTA….

Runsaan palautteen ja kysymystulvan vuoksi lienee paikallaan kirjoittaa muutama sana maakuntalehdissä julkaistusta mielipidekirjoituksestani VILJELIJÄT VASTATUULESSA.

Mielipidekirjoitukseni jälkeen oli sanomalehti Ilkassa 16.1.2014 Jorma Havulan kirjoittama juttu ”TUULIPUISTOALUEEKSI VUOKRATTU PELTO EI MENETÄ EU-TUKIOIKEUTTA.”

Jutussa haastateltu MAV:n tarkastaja Kirsi-Maria Heinonen oli todennut: ”Eihän se tuulivoimayhtiö vuokraa niinkään maata, vaan ilma-alaa”

Olen enemmän kun hyvilläni viljelijöiden puolesta, sillä tarkastaja Heinosen lausunto on tulkittavissa niin että tuet maksetaan kuten tähänkin saakka.

Käsitykseni mukaan tukiasiat ratkotaan tapauskohtaisesti jossain muualla kun maakuntalehtien palstoilla, joten kysyin asiaa vielä sähköpostiviestillä tarkastaja Heinoselta. Viestissäni pyydän Häneltä kirjallista vastausta kysymykseen muuttuuko tukikäytäntö KUN VILJELIJÄN ALLEKIRJOITTAMAN SOPIMUSKAAVAKKEEN PÄÄLLÄ LUKEE MAANVUOKRASOPIMUS

Heinonen ei ole vielä vastannut kysymykseeni.

Mielestäni on tärkeää että sopimusosapuolten oikeusturva toteutuu sopimusta tehtäessä.

Olen nähnyt kolmenlaisia sopimuspapereita. Yksissäkään papereissa ei ole ollut mainintaa että vuokranantaja pidättäisi itsellään oikeudet EU-tukiin, eikä ole ollut mainintaa että vuokralainen vuokraisi ikään kuin ilmaa.

Mikäli MAV:n tarkastajien mielestä tässä ei ole estettä tukien maksamiselle, niin asiahan on kunnossa.

Kaikissa näkemissäni sopimuskaavakkeissa oli maininta vuokralaisen oikeudesta siirtää vuokrasopimus sopimuksen voimassaoloaikana, joko kokonaan tai osittain kolmannelle taholle.

Kun vuokranantaja on allekirjoittanut vuokrasopimuksen, voi vuokralainen siirrellä sopimuksen kenen nimiin haluaa. Ehkä on syytä myös pohtia, mikä on allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen taloudellinen arvo kun se siirretään kolmannelle osapuolelle. Samaan hengenvetoon voi pohdintaa jatkaa kysymällä, saako kolmas osapuoli sopimuspaperin samalla hinnalla jolla se päätyi ensimmäisen vuokraajan haltuun.

Minä uskon että ei saa, vaan kolmas, neljäs ja ehkä viideskin osapuoli joutuu maksamaan sopimuspaperista enemmän kun sen edellinen haltija. Näin ajatellen ketjun alkupää, eli maansa vuokrannut, saa sen alimman korvaushinnan.

Kansanedustajana ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä joudun pohtimaan tuulivoiman tarpeellisuutta ja kustannustehokkuutta. Joudun päättämään olenko tuulivoimarakentamisen kannalla vai tuulivoimarakentamista vastaan.

Päätös syntyy tiedossani olevien, totena pitämieni, asioiden pohjalta. Tässä vaiheessa tunnustan suhtautuvani tuulivoimarakentamiseen erittäin kriittisesti. Kriittisyyteni pohjaa juuri vuokrasopimuksissa oleviin kohtiin.

Minä en olisi allekirjoittanut yhtään noista kolmesta näkemästäni vuokrasopimuksesta.

En halua lietsoa eripuraa taikka ristiriitoja tuulivoimarakentajien ja maan vuokraajien välille. Se ei liene kenenkään etu. Pikemminkin haluan patistaa osapuolet yhteiseen neuvottelupöytään pohtimaan ja sopimaan vuokrasopimuksen sanamuodoista.

Vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen sopijapuolien tulee olla yhtä mieltä siitä mitä sovittiin ja allekirjoituksin vahvistettiin. Myös kaikki allekirjoitetun vuokrasopimuksen vaikutukset tulee selvittää ennen allekirjoituksia, jotta vältytään ikävältä jälkipeluulta.

Jälkipeluulla ei tätä maata rakenneta.


VILJELIJÄT VASTATUULESSA

Tuulivoimasta käytävä keskustelu lähestyy jo myrskylukemia. Tuulivoimayhtiöiden asiamiehet kiertävät kolkuttelemassa maanomistajien ovia. Sopimuspapereita allekirjoitetaan yhä kiihtyvään tahtiin. Nyt on ”henki päällä”.
Kaiken tohinan keskellä kaikki eivät kuitenkaan tiedosta allekirjoittamansa sopimuspaperin merkitystä. Maansa vuokranneille luvataan rahallista korvausta, mutta kerrotaanko mahdollisista menetyksistä mitään?

Syytä olisi kertoa ainakin se, että mikäli vuokrasopimuksen piiriin kuuluu myös viljelysmaita, saattaa maan omistaja menettää peltolohkojensa EU tuet.

Saamani tiedon mukaan tukien menetys perustuisi maanvuokrasopimuksissa olevaan mainintaan alueen käyttöoikeuksien siirtämisestä vuokraajalle, eli voimayhtiölle. Tätä kautta voimayhtiöillä olisi hallussaan ensisijaiset kiinnitykset vuokraamaansa maahan.

Tuen piirissä olevien maanomistajien oikeusturvan kannalta on tärkeää, että he selvittävät ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista meneekö oikeus tukiin vuokrasopimuksen allekirjoituksen myötä.