ASEHARRASTAJIEN JA METSÄSTÄJIEN ASIAA…

KIRJALLINEN KYSYMYS

Kauhavan lentosotakoulun ampumaradan luovuttaminen harrastuskäyttöön

Eduskunnan puhemiehelle

Kauhavan varuskunta, lentosotakoulu lakkautetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Samalla käytöstä poistuu myös varuskunnan läheisyydessä oleva Hopiavuoren ampumarata. Hopiavuoren ampumarata on ollut harrastajien käytössä aina 1930-luvulta saakka. Varuskunnan lisäksi rataa ovat käyttäneet: poliisi, reserviläisjärjestöt, ampuma- ja metsästysseurat. Rata on ollut hyvässä kunnossa ja sen kivääripuolen osiota on vieläpä talkoovoimin parannettu äskettäin. Rata palvelee lähialueen harrastajia hyvin sijaintinsa ja tasonsa vuoksi. Kiväärirata on 300m pitkä ja mahdollistaa näin täysipainoisen harjoittelun ja erilaisten kilpailujen järjestämisen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä puolustusvoimien käytöstä poistuvan Hopiavuoren ampumaradan siirtämiseksi siviiliharrastajien käyttöön?

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2014
Reijo Hongisto /ps