KIRJALLINEN KYSYMYS PALOVAROITTIMISTA

KIRJALLINEN KYSYMYS

Palovaroittimien käyttö kouluissa ja muissa oppilaitoksissa

Eduskunnan puhemiehelle

Pelastuslaki (468/2003) 29§ velvoittaa asunnon haltijan huolehtimaan siitä että asunto varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat. Majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla.

Sisäministeriön asetuksessa 239/2009 tarkennetaan lain määritelmiä mm. palovaroittimien määrän- ja sijoittamisen, hälytysäänen kuuluvuuden ja kunnossapidon suhteen.

Laissa ja asetuksessa ei mainita että palovaroittimet tulisi olla myös kouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

Uusiin kouluihin rakennetaan asianmukaiset automaattiset sammutusjärjestelmät, mutta maassamme on käytössä vanhojen rakennusmääräysten aikana rakennettuja kouluja, joissa ei ole sen enempää sammutusjärjestelmiä kun palovaroittimiakaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy jotta palovaroittimet tulevat pakollisiksi myös opetuskäytössä oleviin kouluihin ja muihin oppilaitoksiin?

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2014
Reijo Hongisto /ps