NETTIUHKAILUISTA……..

KIRJALLINEN KYSYMYS
Anonyymien välityspalvelimien käyttö

Eduskunnan puhemiehelle

Kansalaisille on sananvapauden nimissä annettu mahdollisuus kirjoittaa erilaisilla sähköisillä foorumeilla nimimerkillä taikka nimettömänä. Kirjoituksia voi jättää ja julkaista ilman palstalle rekisteröitymistä. Näin toimien palstan ylläpitäjäkään ei tiedä kirjoittajan henkilöllisyyttä eikä sitä miltä tietokoneelta kirjoitus on lähetetty.
Sananvapauden nimissä tapahtuva anonyymi kirjoittelu puolustaa paikkaansa niin kauan kun kirjoituksilla ei syyllistytä oikeudenloukkauksiin. Jos kirjoituksilla loukataan jonkun henkilön kunniaa, taikka kirjoitusten kohde kokee kirjoitukset uhkauksina, on hänellä oikeus tehdä asiasta poliisille tutkintapyyntö.
Valitettavasti tällä hetkellä poliisilla ei ole riittäviä keinoja selvittää anonyymiä nettikirjoittelua. Selvittäminen on käytännössä mahdotonta koska viestien lähettämisessä voidaan hyödyntää ulkomaisia, yleisiä IP-osoitteita. Ulkomaisten IP-osoitteiden käyttö onnistuu lataamalla ja asentamalla tietokoneeseen ns. anonyymi proxy (välityspalvelin), joka ei lähetä tietokoneen omaa IP-osoitetta, vaan juuri tuon yleisen osoitteen jota ei voida jäljittää koska se saattaa olla vaikka toisessa maanosassa.
Mikäli tutkinnan kohteena oleva viesti on lähetetty suomalaiselta tietokoneelta, ilman IP-osoitteen kierrätystä, on osoite yleensä foorumin ylläpitäjän tiedossa. Foorumin ylläpitäjän ei kuitenkaan nykyisen lainsäädännön mukaan tarvitse paljastaa yli kolme kuukautta vanhaa herjausviestin lähettäjän IP-osoitetta, mikäli kyseessä on rikos jonka maksimirangaistus on alle neljä vuotta vankeutta.
Pääsääntöisesti tutkittavien rikosten rangaistusmaksimi jää tuon rajan alle, joten poliisi saa tiedot vain enintään 3 kuukautta vanhoista kirjoituksista. Poliisi kokee tämän ongelmaksi, koska monta kertaa tuo 3 kuukauden aikaraja on jo ylittynyt siinä vaiheessa kun asianomistaja tekee poliisille tutkintapyynnön. Poliisin tutkintamahdollisuudet paranisivat huomattavasti, mikäli foorumien ylläpitäjien tietojenluovutusvelvollisuutta lisättäisiin. Tämä olisi mahdollista esimerkiksi nostamalla 3 kuukauden vanhenemisraja 6 kuukauteen.
Koska viestien lähettäjää on vaikea selvittää, on kiinnijäämisriski erittäin pieni. Tämä lisää herjaavia ja loukkaavia kirjoituksia ja jopa uhkausviestejä.
Monien kansalaisten mielestä tämä ei voi olla sananvapauden hinta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä estääkseen anonyymien välityspalvelujen käytön Suomessa toimivilla keskustelufoorumeilla?

Helsingissä 3. päivänä helmikuuta 2014
Reijo Hongisto /ps