Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta

Esityksessä ehdotetaan  säädettäväksi laki Etelä-Konneveden kansallispuistosta. Konneveden ja  Rautalammin kunnissa sijaitseville valtiolle suojelutarkoituksiin hankituille  alueille perustettaisiin kansallispuisto. Kansallispuiston perustamisella  suojeltaisiin Rautalammin reitin keskusjärven Konneveden monimuotoista  ranta-, saaristo- ja metsäluontoa sekä kalliomuodostumia ja reittivesistömaisemaa.  Lähes kaikki kansallispuistoon ehdotettavat alueet kuuluvat Natura 2000  -verkostoon ja pääosiltaan valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan.   Alueella on valtakunnallisesti arvokkaita vanhoja metsiä ja kallioalueita  sekä lehtoja. Puiston perustamisella toteutettaisiin kansallisten suojelutavoitteiden  ohella myös Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteita vastaavat suojelutoimenpiteet  kyseisen alueen osalta.

Toteuttamalla valtion alueiden suojelu kansallispuistona  lisättäisiin alueen yleistä tunnettavuutta ja edistettäisiin välillisesti  matkailuelinkeinon kehittämismahdollisuuksia alueen kunnissa.

Perustettavaksi ehdotettavaan kansallispuistoon  kuuluisi noin 1 544 hehtaaria valtion omistamia maa-alueita.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman  pian.

OHESSA LINKKI PUHEENVUORON VERKKOLÄHETYKSEEN

pontto