HÄTÄKESKUSASIAA….

KIRJALLINEN KYSYMYS
Hätäkeskusten päivystäjäpula
Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hätäkeskukset kärsivät päivystäjäpulasta. Tilanne on huonontunut hätäkeskusuudistuksen myötä, sillä lakkautetuista hätäkeskuksista ammattitaitoiset ja kokeneet päivystäjät eivät välttämättä halua muuttaa työnsä perässä uudelle paikkakunnalle. Kokeneet päivystäjät hakeutuvat mieluummin muihin töihin ja näin hätäkeskuslaitos menettää erittäin arvokasta erityisosaamista.
Uusia päivystäjiä koulutetaan Pelastusopistossa Kuopiossa, mutta koulutettujen määrä ei korvaa poistuvien määrää.
Juuri valmistuneilla hätäkeskuspäivystäjillä ei myöskään voi olla jo pitempään työssä olleiden työkokemusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen jokaiseen hätäkeskukseen riittävän määrän ammattitaitoisia päivystäjiä?

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2014
Reijo Hongisto /ps