Jätevesiasetus haja-asutusalueilla

Reijo Hongisto /ps: Arvoisa herra puhemies! Vuodelta 2011 olevan haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen tarkoituksena oli vähentää haja-asutusalueella olevien, yleiseen viemäriverkkoon kuulumattomien talouksien ympäristökuormitusta. Ympäristökuormituksella tarkoitettaneen pääasiassa fosforipäästöjä. Vesistöihin joutunut fosfori rehevöittää ja sitä kautta pilaa vesistöt. Tavoite oli hyvä mutta keinot tavoitteen saavuttamiseksi mielestäni ylimitoitettuja.

Muistamani mukaan ihminen tuottaa vuodessa vajaan kilon fosforia. Tämän fosforimäärän keräämiseksi määrättiin oikein asetuksella, että sivukylien talojen ja mummonmökkien pihaan oli kaivettava ja asennettava erilliset puhdistamot taikka muu suljettu talousvesien keruujärjestelmä. Neuvonnan ja ohjeistuksen vajavaisuuden vuoksi yksin mökissään asuva 67-vuotias kansalainen joutuu vaikean valinnan eteen: asentaako asetuksessa vaadittavat puhdistusjärjestelmät vai rikkoako asetusta? Moni hankki kalliit puhdistusjärjestelmät, jotka eivät aina edes toimineet.

pontto

LINKKI EDUSKUNNAN VIDEOLÄHETYKSEEN

Maanrakennus- ja putkitöitä tekevä ystäväni kertoi, että normaaliin tapaan maahan putkia asennettaessa tehdään kaato siten, että haluttuun virtaussuuntaan putki laskee metrin matkalla noin yhden sentin. Käytännön miehenä ystäväni kertoi, että ihminen tuottaessaan vuodessa tuon fosforikilon tuottaa sen pääasiassa nestemäisessä muodossa ja erittäin pieninä päiväannoksina. Näin ollen tuollainen fosforimäärä pelkässä avo-ojassa imeytyisi maahan metrin kahden matkalla. Jotta fosfori kulkeutuisi veteen, tulee se sinne erikseen kuljettaa taikka fosforilähteen tulee olla aivan vesirajassa. Muussa tapauksessa fosfori ei veteen kulkeudu.

Tätä taustaa vasten ajallen on syytä kysyä, onko taloudellisesti järkevää ostattaa ihmisillä pienpuhdistamoja, olkootpa ne minkä hintaisia tahansa. Mielestäni huomattavasti järkevämpää ja ympäristön kannalta suotuisampaa olisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota suoraan vesistöihin fosforia laskeviin lintuihin ja hylkeisiin. Viime kesänä uutisoitiin, että Kalajoella oli osa suotuisesta uimarannasta jouduttu sulkemaan, koska lokkien jätökset olivat pilanneet maaston ja rantaveden. Samoin oli käynyt Keski-Pohjanmaalla olevalla Ullavanjärvellä. Olen muutamaan kertaan kysynyt maa- ja metsätalousvaliokunnassa vierailleilta asiantuntijoilta arviota siitä, kuinka paljon hylkeet kuormittavat vesistöjä. Tällaisista kuormituksista ei kuulemani mukaan ole tehty laskelmia.

Jos Itämeri halutaan pelastaa, on syytä keskittyä itse meressä eläviin ja suoraan mereen päästönsä laskeviin eikä syvällä sisämaassa asuvaan mummonmökkiin tai mökinmummoon. Pohjanmaan perukoilta ei fosfori valu Itämereen eikä edes paikallisiin järviin, ellei sitä sinne erikseen viedä.

Arvoisa herra puhemies! Minä lunastan vaalilupaukseni tässä ja nyt kannattamalla pontevasti lakialoitetta, jolla kumotaan vielä voimassa oleva haja-asutusalueiden jätevesiasetus. – Kiitoksia.