ASIAA SUSIKOIRISTA…

….JA KOIRASUSISTA.

Sudet ja susihybridit puhuttavat. Kansa on kataannuksissa ja ihmeissään kun neljällä jalalla kulkevat, pitkähäntäiset koiraa muistuttavat eläimet jolkottelevat pihoissa ja haukkaavat suuhunsa talon kissoja ja koiria.

Äidinmaidosta imetään muutakin kun ravintoa. Moni imaisee itseensä samalla perimätietoa. Perimätiedon mukaan aito ja oikea susi karttaa ihmistä, eikä hakeudu ihmisasutuksen piiriin. Jos hakeutuu, on eläimellä joku hätä.

On erittäin hyvä syy olettaa, että nämä pihanperiä kiertävät eläimet ovat suden ja koiran sekoituksia, hybridejä.

Kukaan ei taida enää tietää minkä verran luonnossamme on puhtaita susia ja minkä verran näitä hybridejä.

Tämä on ongelma muutenkin kun eläinten periytymisen kannalta. Kun eläimestä otetaan DNA näyte, niin enää ei voida olla varmoja onko näyte otettu puhtaasta sudesta vai hybridistä.

Jos näyte on otettu hybridistä olettaen että kyseessä on puhdas susi ja siihen näytteeseen verrataan toisesta hybridistä otettua näytettä, todetaan että eläimet ovat samaa perimää.

Joku varmaan ajattelee että ammattitaitoiset tutkijat osaavat erottaa aidon suden ja hybridin. Näin minäkin oletan. Siksi kysynkin kirjallisessa kysymyksessäni miksi yhteiskunnan varoilla tutkijat pannoittavat hybridin. Minkä takia eläintä ei poistettu heti kun se tunnistettiin hybridiksi? Vai kävikö niin, että tutkijat eivät tunnistaneet eläintä heti hybridiksi, vaan vasta 3 kuukauden päästä pannoittamisesta jolloin eläimelle haettiin tappolupaa.

Jos tutkijat eivät tunistaneet eläintä heti, niin kuka uskaltaa sanoa kuinka monta muuta epämääräistä eläintä kulkee panta kaulassa ja puhtaan suden paperein?

Laitan kysymykseni tälle sivulle, koska lehdistö ei ole niistä kiinnostunut. Näillä kysymyksillä ei myydä yhtään irtonumeroa. Irtonumeroja myydään lööpeillä joissa kerrotaan metsästäjien tappaneen susia – vaikka kyseessä olisi suden ja koiran sekoituksen poisto. Kun asia jälkeenpäin selviää, on irtonumerot jo myyty ja rahat lehtimogulien taskuissa eikä asialle enää voida mitään.

Tässä kysymykset, olkaapa hyvät

KIRJALLINEN KYSYMYS

Koirasusien pannoittaminen
Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tutkijat kiinnittävät tutkimuksensa kohteena olevan eläimen kaulaan radioseurantalaitteen eli pannan. Esimerkiksi susia on tähän mennessä pannoitettu 160 kappaletta. Arvioiden mukaan yhden eläimen pannoittaminen maksaa noin 26 000 euroa.

10.3.2010 RKTL:n tutkijat pannoittivat pitkään Kuhmon – Sotkamon alueella susilaumassa liikkuneen aikuisen eläimen. Eläin poikkesi puhtaasta sudesta ulkonäöltään ja dna:ltaan. Pannoitettu eläin teki laumassa olleen naarassuden kanssa pennut.

Kolmen kuukauden kuluttua eläimen pannoittamisesta RKTL haki sille ja naarassuden kanssa tehdyille pennuille poistolupaa. Poistolupa myönnettiin ja pannoitettu eläin ja pennut poistettiin. Kukaan ei voi kuitenkaan varmuudella tietää, kuinka monta susi- tai koirasusinaarasta kyseinen eläin ehti astua ennen poistamistaan.

Eläimen pannoittaminen ja myöhempi poistaminen on herättänyt laajaa keskustelua. On kysytty, tiesivätkö RKTL:n tutkijat pannoittavansa puhtaasta sudesta poikkeavaa eläintä, jos tiesivät niin miksi eläin pannoitettiin ja sen annettiin vielä lisääntyä luonnossa.

Keskustelu on ollut aiheellista huomioiden pannoittamisen kustannukset ja Luontodirektiivin toteutumista seuraavan Bernin seurantakomitean antama lausuma, jossa todetaan koiran ja suden risteymien olevan erityisen haitallisia koska ne muodostavat pysyvän uhkan ihmisille ja aidoille susille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksen mielestä järkevää käyttää suurpetotutkimukseen ja erityisesti susitutkimukseen varattuja rahoja pannoittamalla sellaisia ulkonäöltään ja Dna:ltaan puhtaasta sudesta poikkeavia eläimiä, joita joudutaan pentuineen poistamaan muutaman kuukauden kuluttua pannoittamisesta? Onko RKTL selvittänyt Kuhmon – Sotkamon alueen susilaumoista, löytyykö sieltä mahdollisesti muita suden ja koiran risteymiä?

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2014
Reijo Hongisto /ps

KIRJALLINEN KYSYMYS

Koirasusien tarhaaminen
Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Juvalla toimii vuonna 1998 perustettu, susihybriditoimintaa harjoittava Finnish Wolf Hybrid Association FWHA ry. Vuonna 1998 myönsi Itä-Suomen lääninhallitus yhdistykselle silloisten eläintarhasäädösten mukaisen eläintarhaluvan, joka oikeuttaa pitämään tarhalla enintään kaksi sutta. Lupa on edelleen voimassa. Samana vuonna maa- ja metsätalousministeriö antoi luvan siirtää kaksi sutta Ranuan eläinpuistosta FWHA ry:n tarhaan ja vuonna 2002 siirtoluvan sai kaksi Ähtärin eläinpuiston suden pentua. Saamani tiedon mukaan lupapäätöksissä mainittiin, että susien lastaus ja kuljetus tulee tehdä niin, etteivät ne karkaa.

Juvan-Mikkelin alueelta on poistettu suurriistavirka-apuna suden ja koiran risteymiä vuosina 2005 ja 2012. Vuonna 2005 poistettu susihybridi ja sen susipari ehtivät raadella kymmeniä kotieläimiä ennen hybridin poistamista. Yksi metsissä viikkokausia vapaana juossut koirasusi-risteymä poistettiin FWHA ry:n tarhan lähialueelta.

Eri medioissa on käyty keskustelua siitä minkä vuoksi maa- ja metsätalousministeriö ei ole peruuttanut FWHA ry:lle myöntämäänsä susien siirtolupaa ja eläintarhalupaa, vaikka yhdistyksen tarhalta on todistettavasti karannut eläimiä maastoon. Yleisen käsityksen mukaan nimenomaan eläintarhat on rakennettava ja varusteltava siten että tarhassa olevat eläimet eivät missään olosuhteissa voi karata tarhan ulkopuolelle.

Keskustelua on käyty myös siitä, miten on mahdollista että kun yhdistykselle on myönnetty lupa pitää enintään kahta sutta, niin yhdistys on saanut siirtoluvan kahdelle sudelle vuonna 1998 ja kahdelle suden pennulle vuonna 2002, vain 4 vuotta myöhemmin. Kuinka monta sutta tarhassa on samanaikaisesti ollut?

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen siitä, onko susia siirretty Ranuan ja Ähtärin eläinpuistoista Finnish Wolf Hybrid Association ry:n tarhaan ja jos on siirretty niin kuinka monta sutta on samaan aikaan ollut tarhassa, sekä täyttääkö em. tarha nykyisin voimassa olevat eläintarhaluvan edellytykset ja jos ei täytä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2014
Reijo Hongisto /ps