LISÄTALOUSARVIOON ALOITTEITA

Hallitus totesi että kun varsinainen talousarvio ei osunut ihan nappiin, on asiaa korjattava lisätalousarviolla.

Jätin viime tiistaina ”remonttirahastoon” tukun aloitteita. Laadin aloitteistani tiedotteen jonka lähetin KAIKILLE Vaasan vaalipiirin tiedotusvälineille.

Tietämäni mukaan vain JPnews sekä Torstai ja Perhonjokilaakso -lehdet julkaisivat tiedotteen. Kiitokseni siitä kaikille kolmelle.

Esimerkiksi ”puolueettomina” paikallislehtinä itseään mainostavat Järviseutu ja Järviseudun Sanomat eivät tiedotetta julkaisseet.

Tätä on moni hämmästellyt, sillä tuon paikallisempaa asiaa on enää vaikeaa lehteen keksiä.

Paikallisuus ja sen arvioiminen jääköön jokaisen lukijan omaan harkintaan.
Samoin lehtien ”puolueettomuus”. Minulle tuli Järviseutu lehti vuosikaudet. Ei tule enää.

Alla lainaus JPnews’n sivuilta.

Kansanedustaja Reijo Hongisto PS jätti tänään 14 lisätalousarvioaloitetta. 13 aloitetta koskee teiden korjaamista ja päällysteiden uusimista ja yksi aloite petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista.

Alueellisesti aloitteet jakautuvat seuraavasti:

ALAJÄRVI: Kaartusen tien perusparantaminen ja Koskenvarrelle vievän kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Koskelan ja Koivumäen kylät yhdistävän paikallistien perusparantaminen ja korjaaminen

EVIJÄRVI
: Karvosentien perusparantaminen ja päällystäminen ja KT 68 ja KT 63 risteyksen liikennejärjestelyjen parantaminen.

KAUSTINEN: Vintturintien perusparannustöiden aloittaminen.

LAPUA: Koveron risteyksen muuttamiseen eritasoliittymäksi.

LAPPAJÄRVI: Ammesmäentien päällystyksen uusiminen.

SOINI: Soinin ja Karstulan välisen Lehtomäen paikallistien peruskorjaaminen.

VETELI
: Puuroisen ja Polson kylät yhdistävän paikallistien perusparantaminen ja Sillanpään ja Lestijärven välisen tie numero 751 päällystäminen.

VIMPELI: kiertoliittymän rakentaminen Ventilän ja Männikön risteyksiin ja Vimpelistä Veteliin vievän tie numero 750 päällystäminen Sääksjärven kylän ja Räyringin väliseltä osuudelta.

Petovahingoista

Pedot ovat aiheuttaneet viime vuonna yli 8,5 milj. euron vahingot. Korvauksiin on varattu rahaa 7 milj.

Hongisto esittää täysimääräistä korvausta, eli 1,5 miljoonan lisärahoitusta, koska valtio on suunnitelmallisesti lisännyt petoeläinten määrää ja samalla välillisesti lisännyt myös petoeläinten aiheuttamia taloudellisia vahinkoja. Hongiston mielestä vahingot tulee korvata täysimääräisesti taikka vastaavasti vähentää petoeläinkantaa.”