MAASEUDUN TULEVAISUUTEEN……

……..Maaseudun Tulevaisuudessa oli 30.6 juttu ”Eläinpuistoista ei ole siirretty susia Juvalle”. Jutun oli kirjoittanut Reijo Vesterinen.
Vesterinen oli kirjoituksessaan useasti viitannut minuun tavalla joka vaatii oikausua.

Kirjoittelin vastineen, nähtäväksi jää julkaiseeko lehti vastinettani.

KANSANEDUSTAJA HONGISTO EI VÄITÄ VAAN TOTEAA

Arvostamani toimittaja Reijo Vesterinen ampuu mutkat suoriksi joko tahallaan taikka vahingossa 30.6 MT:ssä olleessa jutussa ”Eläinpuistoista ei ole siirretty susia Juvalle”. Vesterinen kirjoittaa mm. ”Kansanedustaja Reijo Hongisto (PS) väittää eduskuntakyselyssään, että maa- ja metsätalousministeriö olisi vuonna 1998 antanut luvan siirtää kaksi sutta Ranuan eläinpuistosta samana vuonna Etelä-Savoon Juvalle perustettuun koirasusitarhaan. Vuonna 2002 tarhaan olisi siirretty Hongiston mukaan kaksi sudenpentua Ähtärin eläinpuistosta”.

Oletan Vesterisen viittaavan 21.5.2014 tekemääni kirjalliseen kysymykseen KK 391/2014 vp Koirasusien tarhaaminen Juvalla. Kysymyksen tausta-aineistona minulla oli kaksi maa- ja metsätalousministeriön suden siirtolupapäätöstä. 11.8.1998 annettu päätös nro 1089/71-98 ja 27.6.2002 annettu päätös NRO 1102/803/2002

Ensimmäisellä päätöksellä (nro 1089/71-98) myönnettiin Pekka Juurikkaalle lupa siirtää kaksi sutta Ranuan eläinpuistosta Juvan eläintarhaan. Päätöksessä todetaan näin:” Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosasto myöntää luvan hakemuksessa mainittuun siirtoon seuraavin ehdoin:

1. Ranuan eläinpuiston valvova eläinlääkäri tarkistaa ennen siirtoa siirrettävät eläimet ja toteaa että seuraavat ehdot täyttyvät:
1.1 Eläimissä ei esiinny mitään tarttuviin eläintauteihin viittaavia oireita
1.2 Eläimillä on voimassa oleva rokotus rabiesta vastaan
1.3 Kuljetuslaatikot ovat sellaiset, ettei eläinten karkaaminen niistä kuljetuksen aikana ole mahdollista

2. eläinten lastaaminen lähtö- ja määränpäätarhassa tulee tapahtua niin että eläinten karkaaminen ei ole mahdollista.

3. Kuljetus tapahtuu lähtötarhasta viivytyksettä määränpäätarhaan.

4. Jos eläinten uudessa sijoituspaikassa eläimissä ilmenee tarttuviin tauteihin viittaavia oireita, tulee omistajan ottaa välittömästi yhteyttä paikalliseen eläinlääkäriin ja eläinlääkintä ja elintarvikelaitokseen (EELA).

5. Noudattaa, mitä eläinsuojelulaissa ja asetuksessa säädetään eläinten kuljetuksista.”

Lupa oli voimassa 11.8.1999 asti.

Päätöksen perusteluissa kerrotaan: ”Itä-Suomen lääninhallitus on 31.7.1998 myöntänyt hakijalle eläinsuojelulain mukaisen luvan eläintarhan pitämiseen.”

Toisella päätöksellä (NRO 1102/803/2002) Pekka Juurikkaalle myönnettiin lupa siirtää kaksi sudenpentua Ähtärin eläintarhasta Juvan eläintarhaan. Mielenkiintoista on erittäin lyhyt käsittelyaika, sillä Juurikas on päivännyt hakemuksensa 24.6.2002 ja myönteinen päätös tuli kolme päivää myöhemmin, 27.6.2002.

Siirtopäätöstä perusteltiin samoilla ehdoilla kuin Ranuan päätöstäkin, erona oli vain, että ”Ähtärin eläintarhan valvova eläinlääkäri tarkastaa ennen siirtoa…”

Ähtärin siirtolupa oli voimassa 26.6.2003 saakka.

Kysymystä kirjoittaessani minulla oli, ja on edelleenkin perusteltu syy luottaa ministeriön asiakirjoihin. Minä en väitä vaan totean kirjallisessa kysymyksessäni selvästi, että maa- ja metsätalousministeriö on antanut kahdessa erillisessä päätöksessään luvan siirtää kaksi sutta ja kaksi suden pentua Juvan eläintarhaan. Hämmästelen kokeneen toimittajan ajatuksenjuoksua Hänen kirjoittaessaan että ”Hongiston mukaan tarhaan olisi siirretty”. Minä kirjoitin myönnetyistä siirtoluvista, en eläinten siirtämisistä. Näillä on selvä ja selkeä ero.
Vesterinen kirjoittaa myös ”Lisäksi Hongisto väittää, että yhdistyksen tarhalta on todistettavasti karannut eläimiä maastoon”.

Minä en väitä, vaan viittaan kirjoituksessani Tuija Sorjasen 11.8.2012 Itä-Savo lehdessä olleeseen juttuun ”KOIRASUSI LOPETETTIIN JUVALLA

Juvan Lautealan kylän metsissä kolme viikkoa karkuteillä jolkutellut koirasusi ammuttiin lauantaina illansuussa. Juvalaismetsästäjien jahtaama eläin sai perjantai-iltana osuman nukutuspanoksesta. Koirasusi kuitenkin virkosi ja pakeni metsään. Suurriistan neljän hengen virka-apuryhmä teki lauantaina päätöksen karkulaisen lopettamisesta.

Koirasusi karkasi kolme viikkoa sitten Juvan Kettulassa sijaitsevalta koiratarhalta, kun susitarhan isäntä Pekka Juurikas uitti koirasusia läheisessä järvessä. Wolf Park on toiminut entisessä koulukiinteistössä 1990-luvun lopulta lähtien alkuun jopa matkailunähtävyytenä. Tarhalla on edelleen kymmenkunta koirasutta.

Koirasusia on aiemminkin karannut tarhasta. Jatkuvuus on useaan otteeseen ollut eläinlääkintäviranomaisten arvioitavana. Uusi valvontakäynti on ensi viikolla”.

Vesterisen juttua lukiessani pohdin että jos Juvan Wolf Parkissa on ollut vain koiria mutta ei oikeita susia, mistä koirasudet ovat saaneet alkunsa? Kuka tietää?

Reijo Hongisto
Norjan harmaahirvikoiralla metsästävä kansanedustaja