MIELIPIDEKIRJOITUS AMBULANSSISTA

Alla Ilkkaan lähettämäni mielipidekirjoitus. Koska kirjoitusta ei ole julkaistu lehdessä, julkaisen sen tässä.

Ensihoidosta ja Vimpelin ambulanssista


Ilkan yleisönosastolla on kirjoitettu pariinkin otteeseen Vimpelin ambulanssiin liittyvistä asioista. Viimeisenä julkaistiin (19.7.) osastonylilääkäri Rauno Jokisalon selvitys asian hallinnollisista perusteista. Tähän liittyen on jäänyt pimentoon kuitenkin muutamia asioita, joita on hyvä avata, että yleisölle syntyisi päätöksestä ja sen tekotavasta oikea kuva.

Vimpelin ambulanssin karsimiseen liittyvä päätöksentekoprosessi on ollut luonteeltaan varsin salamyhkäinen eikä täytä missään suhteessa hyvän hallintotavan kriteerejä. Päätös on valmisteltu ja tehty varsin pienessä piirissä, eikä päätöksenteon yhteydessä ole edes kuultu asianosia eli eritellysti Vimpelin kuntaa ja Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaa, joista jälkimmäisellä on Vimpelissä terveydenhuoltovastuu. Päinvastoin Vimpelin kuntapäättäjille uutinen tuli täytenä yllätyksenä Juhannuksen alla. Vaikka asiasta olisikin tehty edellä mainittu päätös, olisi asiasta pitänyt ehdottomasti keskustella etukäteen ja asianosia informoida hyvissä ajoin virallisia väyliä pitkin. Nythän näin ei ole menetelty.

Näyttää siltä että päätöksen tekijöillä eivät myöskään ole olleet kunnolla hallussa alueen maantieteelliset asiat. Järviseudulla ambulansseja on muutoksen jälkeen kolme, kaksi Alajärvellä ja yksi Lappajärvellä. Vaikka tämä järjestely saattaa täyttää jonkin yleisen minimivaatimuksen, tulisi päätöstä tehdessä ottaa huomioon myös Vimpelin etäisyys keskussairaalasta sekä ambulanssien vasteajat muutoksen jälkeen. Vimpelissä ja Alajärven Luoma-aholla on myös runsaasti metalliteollisuutta, joka ei ainakaan vähennä ambulanssin tarvetta.

Jokisalon selvitys ei ota sellaisenaan mitään kantaa vasteaikoihin. On täysin selvää, että vasteajat tulevat pitenemään Vimpelissä ja muuallakin Järviseudulla. Tämäkin seikka olisi ollut hyvä kertoa veronmaksajille.

Reijo Hongisto
Vimpeli