OIKEUDEN PÄÄTÖS

Helsingin käräjäoikeus on antanut päätöksen entisen avustajani Tiina Arlinin ja Suomen valtion välisessä oikeusprosessissa. Julkisuudessa olleen tiedon mukaan oikeus määräsi Suomen valtion maksamaan Arlinille korvauksena 9 kuukauden palkan ja joitakin lomakorvauksia.

Oikeus päätyi samaan lopputulokseen kun Suomen valtio ennen oikeudenkäyntiä, sillä tietämäni mukaan eduskunta tarjosi Arlinille sopimusta jossa Arlinille olisi maksettu 9 kuukauden palkka lomakorvauksineen.

Arlinhan vaati Suomen valtiolta yli 70 000 euron korvauksia ja sai vain murto-osan siitä.

Kun tämän oikeusprosessin tiimoilta on myös minusta esitetty sellaisia väittämiä jotka loukkaavat henkilökohtaisesti minua ja läheisiäni, katsoin että myös minulla on oikeus julkisesti puolustautua ja esittää vaateita tässä prosessissa.

Tämän vuoksi pyysin Helsingin käräjäoikeudelta mahdollisuutta päästä asianosaiseksi.

Käräjäoikeus ratkaisi asian ja totesi että minä en voi olla asianosainen vaan asemani on todistaja.

En tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun vaan valitin päätöksestä Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden ratkaisun, joten asemani ei muuttunut todistajasta asianosaiseksi.

Koska minä olen voimassa olevan Helsingin hovioikeuden ratkaisun perusteella pelkkä todistaja, ei minulla ole oikeutta lausua asian tiimoilta enempää. Asianosaiset voivat olla tyytyväisiä taikka tyytymättömiä annettuun tuomioon, mutta todistajan asiana ei ole sen enempää kiitellä kun moittiakaan tuomiota.

Lopuksi totean mielipiteenäni, en tästä oikeusprosessin kulusta, vaan jutusta yleensäkin että kun Arlin on ilmoittautunut SDP:n listoille eduskuntavaaliehdokkaaksi, pidän tätä prosessia Arlinin eduskuntavaalikampanjointina, jolla hän pyrkii saamaan mahdollisimman paljon julkisuutta.

Minulla ei ole tarvetta sen enempää estää kun edistääkään Arlinin eduskuntavaalikampanjointia, joten en lähde asiaa julkisuudessa enempää kommentoimaan.