EI PELKÄSTÄÄN…….

…PETOASIOISTA!

Olen saanut palautetta siitä että keskityn eduskuntatyössäni liikaa petopolitikointiin.

Otan kritiikin kiitollisuudella vastaan. Olen toden totta pitänyt petoasioita esillä, sillä olen maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen ja petoasiat kuuluvat valiokunnan ”rooteliin”.

Olen myös hallintovaliokunnan jäsen. Tämän valiokunnan ”rooteliin” kuuluu maamme sisäinen turvallisuus. Samalla tavalla olen pitänyt esillä – kysynyt ja kyseenalaistanut – sisäisen turvallisuutemme tilaa ja erityisesti poliisin määrärahavajetta.

Minä ajattelen niin että on parempi tietää kaikesta vähän ja vähästä kaiken, eli yritän keskittyä hoitamaan sen oman valiokuntani asioita, sillä minä tiedän että edustajajoukossamme on erittäin laajaa erityisosaamista mm. sosiaali- ja terveysasioissa.

Kun saliin tulee joku sosiaali- ja terveyspuolelle kuuluva asia, on minun (ja monen muun) edustajan helpompaa kysyä toimintaohjetta niiltä edustajilta, joilla on juuri siitä asiasta paras kärkitieto ja ehkäpä myös monen vuoden työkokemus.

Joku ehkä muistaa että kevään 2011 vaalikampanjassani lupasin tehdä voitavani haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen torppaamiseksi. Tiedoksi vaan että PS eduskuntaryhmä on tehnyt lakialoitteen tämän ”kuralain” hylkäämisestä.

Osoituksena siitä että minä ainakin yritän tehdä täällä eduskunnassa myös muuta kun suurpetopolitiikkaa, laitan Teille tiedoksi tulevan vuoden talousarvioon tekemäni määräraha-aloitteet.

Jos haluat lukea aloitteet kokonaan, klikkaa tuosta yläpuolelta linkkiä.

Hallitus hokee että ei oteta velkaa jonka lapsemme joutuvat maksamaan. Minä puolestani kysyn että päästämmekö me tiestömme sellaiseen kuntoon etteivät lapsemme enää kykene niillä liikennöimään. Suomi saa lainaa lähes nolla korolla. Nyt olisi investoitava halvalla rahalla tiestön kunnossapitoon. Se työllistäisi ja parantaisi liikenneturvallisuutta. Jos nykyinen tieverkko aiotaan pitää liikennöitävässä kunnossa, joudumme tulevaisuudessa korjaamaan sitä entistä enemmän ja todennäköisesti kalliimmalla lainarahalla.

Esitykset paikkakunnittain:

Alajärvi

Kaartusentien perusparantaminen ja päällystäminen. Koskela – Koivumäki paikallistien perusparantaminen, sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen Koskenvarrentielle.

Alavus
Tien 6942 perusparantamistöiden aloittaminen välillä Alavuden Sydänmaan asemanseutu – Peräseinäjoen taajama.

Evijärvi
Kantateiden 63 ja 68 risteyksen liikennejärjestelyjen parantaminen sekä Karvosentien perusparantaminen ja päällystäminen.

Kaustinen
Vintturin paikallistien peruskorjaaminen.

Lappajärvi
Ammesmäentien korjaaminen ja päällystäminen

Perho
Tien 7520 perusparannustöiden aloittamiseen välillä Perho – Kinnula

Soini
Paikallistien 16853 peruskorjaaminen välillä Kangasaho-Lehtomäki-Autio. Multiantien peruskorjaamisen- ja päällystystöiden aloittaminen.

Veteli
Tien 751 perusparannus- ja päällystystöiden aloittaminen Sillanpään ja Lestijärven välillä. Puurosen ja Polson kylät yhdistävän paikallistien perusparantamiseen ja päällystämiseen.

Vimpeli

Kahden kiertoliittymän rakentaminen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään. Tien numero 750 päällystämiseen Vimpelin Sääksjärven ja Vetelin Räyringin kylien välillä.