ISTUNTOKAUDEN AVAUS…..

…..Syysistuntokausi avattiin tänään. Edustajat kokoontuivat saliin kuulemaan pääministerin ilmoitusta Ukrainan tilanteesta.

Pääministeri puhui paperista ja paperin ulkopuolelta. Puheesta ainakin minä sain vaikutelman, että ei ole syytä huoleen. Pakotteet ja vastapakotteet eivät uhkaa Suomen taloutta. Rajoillakin on rauhallista.

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen oli aika debatille. Ponkaisin pystyyn ja painoin nappulaa.

Odottelin puheenvuoroa reilun pari tuntia. En saanut. Osa edustajista sai puhua pariinkin kertaan ja osa ei ollenkaan. Puheenvuoroja jakaa SDP:n mandaatilla oleva puhemies.

Mitä olisin sanonut, jos olisin ääneen päässyt?

Vaikkapa näin:

Arvoisa Herra puhemies!

Suomen tuontienergiasta 70 % tulee Venäjältä.
Suomi tuo Venäjältä kaiken maakaasunsa
öljystä ja kivihiilestä 90 %
ja sähköstäkin noin 25 %.

Jos pakotekierre jatkuu, voi Venäjä rajoittaa energian myyntiä Suomeen, taikka lopettaa sen kokonaan.
Kysyn arvoisalta pääministeriltä, onko Suomi varautunut siihen että Venäjältä emme saisikaan enää energiaa, jos on varautunut niin miten?

Olen huono ennustamaan, mutta ennustan silti että Ukrainan kriisi jatkuu vielä kuukausia. Pahimmillaan yli talven. Ennustan myös, että venäjä rajoittaa energian myyntiään.

Hallituksella on nyt etsikkoaika. Nyt on herättävä ja ohjeistettava ELYT ja AVIT luvittamaan lisää turvetuotantoalueita, jotta niitä ehditään talven aikana valmistelemaan tulevaa nostokautta varten.

Muistutan vielä, että vihreän hallituspolitiikan seurauksena turvetuotannostamme poistuu soita enemmän kun tulee tuotantoon tilalle. Tämä suunta on kestämätön.

Ennen täysi-istuntoa naputtelin ja jätin kirjallisen kysymyksen. Linkitän sen tähän.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Susikannan hoitosuunnitelma ja kansalaisten kuuleminen

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomen Riistakeskus tekee maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta susikannan hoitosuunnitelmaa. Hoitosuunnitelman päivittäminen on maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksen mukaan ministeriölle eräs kuluvan vuoden merkittävimmistä hankkeista.

Suunnitelman tavoitteena on ”löytää ratkaisuja, joilla voidaan vastata ihmisten kokemaan huoleen ja vahinkoihin sekä turvata susikannan säilyminen.” Ihmiset ymmärtävät asian niin että ministeriön tavoitteena on pelkästään levittää susikantaa nykyistä laajemmille alueille. Jos ministeriö haluaisi aidosti löytää ratkaisuja joilla voitaisiin vastata ihmisten kokemaan huoleen ja vahinkoihin, niin tiedotus- ja keskustelutilaisuudet olisivat julkisia ja yleisölle avoimia. Nyt tilaisuudet järjestetään täysin yleisöltä salassa ja tilaisuuksiin pääsevät osallistumaan vain kutsutut henkilöt.

Kansalaisten on vaikeaa ymmärtää hoitosuunnitelman ympärillä verhoavaa salamyhkäisyyttä, sillä hoitosuunnitelma koskee kymmeniä tuhansia kansalaisia ja suunnitelmaa koskevaan ”työpajaan” saa kutsun vain muutama henkilö. Monet kysyvät kuinka tämä voi olla mahdollista ja millä perusteilla ”työpajoihin” kutsutut on valittu? Esimerkkinä salamyhkäisestä toiminnasta on mainittu Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Näitä laajoja maakuntia koskeva tilaisuus järjestetään 9.9.2014 Perhossa, mutta yleisö ei tiedä missä tilaisuus on ja keitä sinne on kutsuttu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko maa- ja metsätalousministeriön toiminnasta vastaava valtioneuvoston jäsen tietoinen susikannan hoitosuunnitelman päivittämisestä ja siitä, että päivittämiseen oleellisesti kuuluvaa kansalaisten julkista kuulemista ei suoriteta? Mihin toimiin ministeri aikoo ryhtyä jotta susikannan hoitosuunnitelmaa ryhdytään valmistelemaan nykyistä huomattavasti julkisemmin?

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2014
Reijo Hongisto /ps