KELA:N PUHELUMAKSUSTA

KIRJALLINEN KYSYMYS

Kansaneläkelaitoksen puhelinpalvelun hinta

Eduskunnan puhemiehelle

Kansaneläkelaitos (KELA) on vähentänyt toimipaikkojaan ja asiakaspalvelupisteitään. Tämän takia yhä useampi palvelua tarvitseva joutuu asioimaan sähköisesti taikka puhelimen välityksellä. Kaikilla palvelua tarvitsevilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, joten puhelin jää ainoaksi asiointivälineeksi.
KELA:n internetsivuilta löytyvät yhteystiedot puhelinnumeroineineen mm. asumisen tukia, lapsiperheiden tukia, kuntoutusta ja eläke asioita koskevien asioiden selvittämiseen.
Kun soittaa KELA:n ilmoittamaan palvelunumeroon, kuulee tiedotteen ”puhelu ja jonotus maksavat normaalin puhelumaksun verran”. Tämän jälkeen menee muutamia kymmeniä sekunteja uuteen ilmoitukseen ” kaikki asiakasneuvojamme palvelevat parhaillaan, ole hyvä ja odota”. Mikäli jaksaa odottaa, kuulee tiedotteen ”haluatko jättää soittopyynnön”. Jos haluaa kysymykseensä vastauksen saman puhelun aikana, joutuu odottamaan asiakaspalvelijan vastausta.
Pisimmillään jonotusajat saattavat olla lähes puoli tuntia. 5-10 minuutin jonotusajat ovat tavallisia.
Yleensä KELA:n kanssa asioivien henkilöiden tavoitteena on saada itselleen taikka läheiselleen jotain etuutta taikka avustusta. Usein tämä kertoo myös siitä, että avustusta hakevan henkilön talous ei ole kestävällä pohjalla.
Kun tällainen, epävakaassa taloustilanteessa elävä henkilö soittaa saadakseen taloudellista tukea, on outoa, että puhelusta veloitetaan normaali puhelin maksu. Monen mielestä olisi oikein ja oikeudenmukaisempaa jos soitto KELA:an olisi ilmainen, jotta avustuksen taikka muun etuuden pyytäminen ja anominen ei enää lisäisi puhelinlaskua ja taloudellista ahdinkoa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä poistaakseen puhelumaksun Kansaneläkelaitokseen soittavilta?

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014
Reijo Hongisto /ps