SOSIAALIETUUKSISTA…….

….Valitettavan moni joutuu elämään etuuksien varassa. Joltain on mennyt työpaikka ja joltain terveys. Monilta on mennyt molemmat. Tukea tarvitaan jotta ihminen ylipäätään voi elää.

Etuuksien ja tukien myöntämisestä käydään keskustelua jatkuvasti. Jonkun mielestä niitä saa liian tiukoilla ehdoilla ja jonkun mielestä niitä jaetaan liian hölläkätisesti.

Joukossamme taivaltaa myös heitä joille pyytämisen kynnys on liian korkea. He elää kituuttavat pulloja keräten ja marjoja poimien. Ravintona päiväysvanhoja tuotteita alehyllystä taikka punalappuisia suoraan jätteiden joukosta.

Sympatiani ja myötätuntoni on näiden ihmisten joukossa.

On myös sellaisia etuuksien saajia joille en sympatiaani suo. Esimerkki näistä yhteiskuntamme ”kuppaajista” löytyy edustajakollega Mika Raatikaisen 26.9 jättämässä kirjallisessa kysymyksessä ja ministeri Laura Rädyn 14.10 antamassa vastauksessa.

Kysymys: ”Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, etteivät veronmaksajat joudu rahoittamaan työttömyyskorvausten, sosiaalitukien tai muiden tukien tai avustusten muodossa sellaisten henkilöiden toimintaa, jotka ovat liittyneet terroristiryhmiin Syyriassa tai muualla ja ovat viranomaisten tiedossa ja
aikooko hallitus mahdollistaa sen, että Suomen viranomaisten tietojen vaihto edellä mainitussa asiassa esimerkiksi Kelan ja Suojelupoliisin välillä toimii viivytyksettä ja esteettä?”

Ministeri Rädyn vastaus oli pitempi, mutta poimin siihen mielestäni oleellisimman kohdan: ”Suomalainen sosiaaliturva perustuu pääosin vakinaiseen Suomessa asumiseen. Oikeus päästä sosiaaliturvan piiriin voi syntyä myös EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen kautta. Sosiaaliturvaan kuuluminen kirjallisessa kysymyksessä todetussa tilanteessa ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain (1573/1993) 3, 3 a ja 4 §:n perusteella. Etuuskohtaisista myöntämisedellytyksistä säädetään kussakin etuuslaissa. Etuuden myöntäminen edellyttää sekä asumisedellytyksen että etuuskohtaisten myöntämisedellytysten täyttämistä. Terroristijärjestöön kuuluminen Syyriassa tai muualla ei ole peruste lakkauttaa Kelan myöntämien sosiaalietuuksien maksamista tällaiseen toimintaan osallistuvalta, tai hänen mukanaan ulkomailla oleskelevilta perheenjäseniltä.”

Viimeinen virke kertoo kaiken.

Tällä yhteiskunnalla ei taida mennäkkään niin huonosti kun julkisuudessa on annettu ymmärtää. Jos menisi, tällainen pelleily olisi lopetettu jo ajat sitten.

Minun ehdotukseni on se, että jokainen omatoimisesti Suomesta sotimaan (lue: toisia tappamaan) lähtenyt ottaa pelkän menolipun. Puhun nyt Syyriaan, taikka muualle lähteneistä vapaaehtoisista, EN YK:n rauhanturvaajista taikka muista avustustehtäviin lähteneistä.

Paluulippua hän ei tarvitse, koska paluuta Suomeen ei enää ole. Jos lähtee Suomesta ulkomaille ammuskelemaan ihmisiä, ei tällaisella tappajalla enää saa olla oikeutta palata Suomeen. Pysyköön siellä missä ruudinkäry haisee.

Kaikkein räikein tilanne olisi se, että nämä tappokeikalta palaavat kantaisivat sirpaletta pakarassaan taikka heillä olisi tulehtunut luodinreikä pohkeessaan ja heitä alettaisiin täällä hoitaa yhteiskunnan varoin. Samaan aikaan oman maan kansalaiset jonottavat lääkärille pääsyä omine, luonnollisine sairauksineen.

Sotaturismia en tänne kaipaa. Mitä mieltä Sinä olet?

Reijo