SAVUA ON…

…KUN SEPPÄIN PAJASSA.

Pajan tilalle voi hyvin kirjoittaa myös riihen, sillä vain se joka on riihessä varstaa heiluttanut, tietää kuinka savuista ja pölyistä puuhaa on jyvien irroittaminen akanoista.

Maa- ja metsätalousvaliokunta nuiji tänään pöytään käsityksensä ilmastolaista. Meidän Perussuomalaisten mielestä kyseinen lakiesitys oli jo esityksenä poikkeuksellisen huono ja kun sen avulla vielä vaikutetaan kotimaiseen teollisuuteen, olisi koko lakiesitys pitänyt hylätä.

Esitimme hylkyä, mutta emme saaneet muilta tukea esityksellemme.

Jokainen voi pohtia kuinka paljon Suomen ilmastopäästöt vaikuttavat maapallolla. Pohtimisen arvoinen on myös se, mitä päästöjä syntyy jos sama metalliteollisuuden tuote – vaikka polkupyörä – valmistetaan Suomessa ja Kiinassa. Minä väitän että jos todella halutaan puhdistaa maapallon ilmatilaa, tulisi polkupyörätuotanto siirtää Kiinasta Suomeen. Täällä päästörajoitukset ovat jo nyt sillä tasolla, jolle kiinalaisilla on vielä kiipeämistä.

On EKOTEKO valmistaa teollisuuden tuotteita Suomessa, koska meidän teollisuutemme päästöt ovat jo nyt minimissä, jos verrokkina käytetään kolmansia maita.

Minun on erittäin vaikea ymmärtää että me omilla päätöksillämme kiristämme lainsäädäntöämme entisestään ja näin ajamme teollisuuttamme maihin joissa on löysemmät ympäristölait.

Jos ja kun haluamme siivota maapallon ilmakehää, niin eikös luudan pidä heilua siellä missä on eniten roskia?

Nyt käsi käy ja moppi heiluu ihan väärillä alueilla ja se maksaa suomalaisia TYÖPAIKKOJA!!

ALLA LEHDISTÖTIEDOTTEEMME:

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Lauri Heikkilä ja Reijo Hongisto jättivät tänään valiokunnassa hylkäysesityksen koskien ilmastolakia ja sen hyväksymistä. Kansanedustajakaksikko toteaa, että Suomen ei pidä ottaa vapaaehtoisesti ilmastoasioissa voimakasta teollisuutemme kilpailukykyä heikentävää etunojaa, varsinkin kun maamme päästöt ovat vain kaksi promillea maailman tasosta. Lisäksi Heikkilä ja Hongisto muistuttavat, että vientiteollisuuttamme on jo rangaistu ihan riittävästi erilaisilla aikaisemmilla rajoituksilla.

Kysymys koskettaa yleisemmin myös keskustelua liiallisesta sääntelystä, sillä järjestelmä tulisi sekä jäykistämään ilmasto- ja energiapoliittista suunnittelua maassamme että aiheuttamaan tarpeetonta hallinnollista lisätaakkaa. Tosiasiassa käy usein niin, että kun maassamme tehdään lisärajoituksia, tästä seurauksena on vain teollisuuden siirtyminen sellaisiin maihin, joissa vastaavia rajoituksia ei ole. Näissä maissa vanhanaikaisempi valmistustekniikka aiheuttaa suuremmat päästöt, Heikkilä ja Hongisto toteavat.

Lopuksi Heikkilä ja Hongisto haluavat muistuttaa siitä, että kokonaisuudessaan ilmastolaissa ja sen uudistuksessa on kysymys valtavan suurista asioista, jotka vaikuttavat maamme maatalouteen ja teollisuuteen sekä niiden jatkuvuuteen. Perussuomalaiset haluavat jatkossakin pitää kiinni siitä, että metsäpolitiikastamme päätetään Suomessa. Tätä päätöksentekovaltaa pyritään nyt energia- ja ilmastopolitiikan varjolla viemään Brysseliin.
nuiji tänään pöytään käsityksensä