KUKA VASTAA POSTISTA?

Kenellekään ei liene enää yllätys että postin jakelu takkuaa pahemman kerran. Asiasta on uutisoitu pitkin vuotta. Postin ylin johto on selitellyt jakeluongelmia milloin jouluruuhkalla, milloin vuosilomilla jne. Postin henkilökunnalta saamani palautteen mukaan ainoa ongelma on siinä, että heitä alkaa olla liian vähän. Syynä ovat jatkuvat lomautukset ja irtisanomiset.

Postilaki velvoittaa postilaitosta toimittamaan kirjepostin saajalleen määräajassa. Laissa ei mainita lehtiä ja muuta postia, mutta luonnollista on että kaikki mikä postin jaettavaksi on toimitettu, on tarkoituksenmukaista jakaa samalla kertaa, myös sanomalehdet.

Jos ja kun posti ei ole laatikossa määräajan puitteissa, syytellään helposti paikallista jakajaa. Mielestäni on oikein ja oikeudenmukaista lähteä hakemaan kerrankin vastuuhenkilöä sieltä organisaation yläpäästä.

Kun meillä on voimassa oleva laki, niin jonkun pitää vastata että hänen johtamassaan yrityksessä lakia myös noudatetaan. Vertaan asiaa vaikkapa työturvallisuuslakiin.

Jätin asiasta tänään alla olevan kirjallisen kysymyksen

………..

KIRJALLINEN KYSYMYS

Postin jakelun ongelmat

Eduskunnan puhemiehelle

Postilain (29.4.2011/415) pykälissä17§ – 19§ säädetään postin keräilystä, jakelusta, poikkeuksista keräily- ja jakelutilanteissa sekä määritetään yleispalvelun laatustandardit. Yleispalvelua tarjoavan postiyrityksen on jaettava postilähetykset viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Vaikeakulkuisilla saaristo- tai erämaa-alueilla postilähetykset voidaan poikkeuksellisesti jakaa harvemmin kuin viisi kertaa viikossa. Postilähetykset on kuitenkin jaettava vähintään kerran viikossa.

Postipalvelujen laatuvaatimuksissa vaaditaan, että kotimaan kahden yön yli kirjelähetyksistä on oltava perillä vähintään 95 % toisena arkipäivänä. 98 % on oltava perillä viimeistään kolmantena arkipäivänä. Kotimaan 1. luokan kirjelähetyksistä vähintään 80 % on oltava perillä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Posti Oy seuraa kirjeiden kulkunopeutta jatkuvalla paneelitutkimuksella ja raportoi tulokset Viestintävirastolle puolivuosittain. Viestintävirasto valvoo, että tutkimus täyttää sille asetetut standardit.

Viime keväänä silloinen Itella Posti Oy irtisanoi runsaasti postinjakajia ja uudelleen järjesteli postikeskusten toimintoja sekä jakelureittejä. Sen seurauksena lain edellyttämiä laatuvaatimuksia ei kyetty noudattamaan. Viestintävirasto vaati Itella Postin tihentämään raportointiväliään neljään kertaan vuodessa. Siitä on kuitenkin luovuttu jo syksyllä 2014.

Jakeluun liittyviä ongelmia seuraa myös Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Esimerkkinä yksi kentältä tullut tilanneilmoitus alkaneelta vuodelta: ”Meilläkin on jäänyt jakamatta postia viimeisen kuukauden ajan lähes päivittäin 200 – 1500 taloutta. Syy on aina sama, henkilökunnan vähyys. Työnantaja ei pysty järjestämään ketään paikalle äkillisen poissaolon kohdatessa tai työntekijän lähtiessä työajan puitteissa. (Ylitöitä ei saa tehdä ilman esimiehen lupaa.) Tänään saavutettiin jonkinlainen ennätys. 2000 taloutta jäi ilman postia, siis 70% alueen postinsaajista.”

Jakelun ongelmat ovat jatkuneet lähes vuoden. Pahimmat ongelmat ovat erityisesti eteläisen Suomen keskuksissa. Tilanne on ollut työnantajan tiedossa alusta alkaen, mutta ongelmien on annettu jatkua lain edellyttämistä laatuvaatimuksista huolimatta. Näyttääkin siltä että lakia rikotaan tietoisesti ja jopa suunnitelmallisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuka tai ketkä Postissa vastaa(vat) postilain edellyttämien laatuvaatimusten hoitamisesta. Onko ryhdytty toimenpiteisiin hänen/heidän saattamiseksi oikeudelliseen vastuuseen jatkuvasta lain rikkomisesta. Mitä hallitus aikoo tehdä, että yleispalvelua tarjoava postiyritys ryhtyy noudattamaan lakia?

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Reijo Hongisto /ps