MINÄ PUOLUSTAN KOTIMAISTA UUSIUTUVAA POLTTOAINETTA

TIISTAINA 3. HELMIKUUTA 2015 kello 14.01

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 360/2014 vp

Lähetekeskustelussa käyttämäni puheenvuoro:

Arvoisa herra puhemies! Suomen metsät kasvavat laskentatavasta riippuen vuodessa noin 110 miljoonaa kuutiometriä, ja metsää hakataan noin 55-65 miljoonaa kuutiota, riippuu vähän ajo- tai hakkuukeleistä. Metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäisivät puun kulutusta noin 9,5 miljoonaa kuutiota. Pikaisen laskutoimituksen jälkeen voi todeta, että puuvarantomme lisääntyy joka vuosi yli 35 miljoonaa kuutiometriä. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna tuntuukin oudolta väittää, että metsäteollisuutemme puuhuolto vaarantuu, jos hakkeen tukiin ei tehdä leikkauksia. Lienee päivänselvää, että teollisuutemme saa rakentaa monta tehdasta, jotta puun kulutus olisi vuotuisen kasvun kanssa tasoissa.

Jos laki tulee voimaan esitetyssä muodossa, vaikeutuu monen kotimaista uusiutuvaa energiaa hyödyntävän yrittäjän toiminta. Alan yrittäjiltä saamieni laskelmien mukaan alalta katoaisi useita tuhansia työpaikkoja. Niistä jokainen on maaseudulla, missä on muutoinkin vaikea työllistää ihmisiä. Suonenisku olisi kova ja kohdistuisi nimenomaan suoraan maaseudun väestöön. Pelkästään Etelä-Pohjanmaan alueelta katoaisi vähintään 300 työpaikkaa.

Lakiesityksen ongelmat eivät kohdistu pelkästään hakeyrittäjien aseman vaikeutumiseen, vaan ongelmia kohdentuu myös toisaalle, sillä lakiesityksessä todetaan: ”Syöttötariffijärjestelmään kuuluvissa metsähakevoimaloissa esitys lisäisi jonkin verran kustannuksia, kun polttoainekirjanpidossa ja seurantajärjestelmässä olisi tarkemmin seurattava metsähakejakeiden raaka-aineita ja maksatushakemuksen yhteydessä olisi toimitettava lisätietoja metsähakkeesta nykytilaan verrattuna sekä hyväksymispäätökseen haettava muutosta. Myös sähkön tuottajien todentamiskustannukset kasvaisivat jonkin verran.”

Täällä salissa puhutaan paljon päällekkäisen byrokratian purkamisesta. Puheiden perusteella jokainen puolue on sitoutunut byrokratian purkamiseen. Mutta tästä huolimatta lähestulkoon jokaisessa lakiesityksessä ollaan valmiita lisäämään byrokratiaa. Näin käy myös tämän lain kohdalla, mikäli laki tässä muodossa hyväksytään.

Jos teollisuutemme on huolissaan puuraaka-aineen saatavuudesta, ongelma on ratkaistavissa sillä, että laitetaan puun kuutiohinta kohdilleen. Jos metsänomistaja saa puustaan asianmukaisen hinnan, syntyy kauppoja ja kotimainen puu liikkuu. Nyt on valitettavasti se tilanne, että puuta, haketta ja jopa turvetta tuodaan Venäjältä Suomeen. Minä ja moni muu hämmästelemme sitä, minkä takia teollisuutemme tuo puuta ulkomailta, kun sitä kasvaa kotimaassakin yli tämänhetkisen oman tarpeen.

Toinen puun saatavuuteen vaikuttava tekijä on metsäautoteidemme suorastaan surkea kunto. Ajoneuvokaluston painot lisääntyvät jatkuvasti, mutta meillä ei ole varaa korjata alempiasteisia teitämme. Ei auta, vaikka puuta kaadetaan kuinka paljon hyvänsä, jos sitä ei saada pois metsistä ja metsäautoteiden varsilta.

Mielestäni teollisuutemme tulisi kantaa puun riittävyyden sijasta huolta teidemme kunnosta. Teidemme kunnon pettäminen on mielestäni paljon todennäköisempää kuin se, että raakapuu loppuu taikka sen saatavuus muutoin vaikeutuisi.

Näillä sanoilla, arvoisa herra puhemies, totean lopuksi, että mielestäni lakiesitys on huono eikä sitä tule esitetyssä muodossa hyväksyä. – Kiitoksia