MENNYT AIKA ON PAENNUT TOTUUS

Tuota sanontaa toistettiin poliisikoulussa vielä -80 luvun alkupuolella.

Mitä pitempään jutun esitutkinnan aloittaminen kestää, sitä hankalampaa juttua on selvittää. Uskon aika monen olevan kanssani samaa mieltä.

Sama pätee kaikilla elämänaloilla. Esimerkkinä käy vaikkapa kadonnut, pudonnut taikka varastettu pankkikortti. Asialla on oltava heti eikä viidestoista päivä, jos mielii säästää tilillä olevat rahat.

Nostan esiin hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 58/2014vp-HE 266/2014 vp.
”Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta”

Jos Sinulla on aikaa ja kiinnostusta googlaa laki ja lue se kokonaan.

Lakiesitys on pääosin hyvä, mutta korjattavaakin löytyy. Minun on poliisina mahdotonta hyväksyä lain 36§ kirjattua toipumisaikaa. Pykälä on niin pitkä että en kirjoita sitä tähän kokonaan, vaan kerron sen ytimen:

”Toipumisaikana laillisesti maassa olevilla ihmiskaupan uhreilla olisi mahdollisuus toipua ja harkita yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.”

Toipumisaika sinällään on hyvä, se on vähintään 30vrk ja alkaa samana päivänä jona henkilö on päätetty ottaa auttamisjärjestelmään. Toipumisaikaa voitaisiin jatkaa enintään 60 vrk:lla jos uhrin henkilökohtaiset olosuhteet sitä edellyttävät.

Ongelma on siinä että tämän ajanjakson aikana poliisi ei saa ottaa yhteyttä mahdolliseen ihmiskaupan uhriin jos uhri ei sitä itse halua.

Jos ja kun poliisin pöydälle tulee ilmoitus mahdollisesta ihmiskaupasta, on todennäköistä että uhreja on useita. Juttu avautuu yleensä yhden henkilön osalta ja tutkinnan edetessä siihen saattaa liittyä useita taikka jopa useita kymmeniä uhreja.

Julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan ihmiskauppa on ammattimaista ja laittomasti ihmisiä ”siirtelevät” henkilöt jatkavat toimintaansa niin kauan kun antavat siihen mahdollisuuden.

Tämän takia on erikoista että laki kieltää poliisia olemaan aktiivinen esitutkinnan aloittamisessa toipumisajan puitteissa.

Kun poliisin tietoon tulee ihmiskauppaepäily, joutuu poliisi pahimmassa tapauksessa odottelemaan 90vrk ennen kun saa mennä puhuttamaan henkilöä jota epäilee ihmiskaupan uhriksi.

Jokainen voi pohdiskella että kuinka monta muuta ihmistä ehditään kaupata tuon kolmen kuukauden aikana. Eli oikeudenvastainen toiminta jatkuu pahimmillaan koko ajan ja poliisi vaan selaa kalenteria ja laskee että montako päivää vielä pitää odottaa ennen ensimmäisen uhrin puhuttamista.

Esitin että 36§ 2 momentin lopusta olisi poistettu viimeinen lause ”Esitutkintaviranomainen tai syyttäjä ei ilman uhrin suostumusta ole häneen yhteydessä toipumisaikana”.

Asiasta äänestettiin ja PS valiokuntaryhmä hävisi äänestyksen. Jätimme mietintöön eriävän mielipiteemme.