PUHETTA PÖNTÖSTÄ….

Kuluvan hallituskauden viimeinen eduskunnan täysi-istunto on nyt ohi. Päätössanoissaan puhemies Heinäluoma totesi että vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt aivan loppumetreille saakka.

Puhemies tiesi mistä puhui – eihän muuten pumemies olisikaan.

Viimeisin sanan säilillä sivaltelu tapahtui jo istuntokauden yli ajalla, eli eilen illalla. Istuntokauden suunnitelman mukaan viimeiset puheet oli tarkoitus pitää jo torstaina ja perjantaina 13. päivä olisi ollut enää äänestyksiä.

Kaikki ei eduskunnassakaan mene kuten Strömsössä ja suunnitelmia joudutaan uusimaan tilanteiden mukaan. Viimeisin kommervenkki oli paljon julkisuuttakin saanut SDP:n edustaja Rajamäen esitys jättää pöydälle ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta”

Asiaa käsiteltiin myös hallintovaliokunnassa ja siellä me Perussuomalaiset otimme esitykseen torjuvan kannan. Meidän mielestämme ei ole oikein ja oikeudenmukaista että ilman papereita salaa maahamme tullut henkilö saa täsmälleen samat oikeudet terveydenhuoltoon kun laillisesti ja virallisten matkustusasiakirjojen kanssa maahan tullut henkilö. Minä esitin valiokunnassa lain hylkäämistä. Asiasta äänestettiin mutta jäimme äänestyksessä hallituksen jalkoihin, sillä siellä kaikki hallituspuolueet ja entisistäkin vasemmistoliitto ja vihreät äänestivät esitystäni vastaan.

Asiaa on julkisuudessa markkinoitu sanomalla että kyseessä on paperitta maahan tulleet ihmiset. Minä sanon suoraan että kyseessä on salaa, ohi virallisen rajavalvonnan maahan tulleet taikka sellaiset jotka ovat hakeneet jollain syyllä maastamme turvapaikkaa, mutta hakemus hylätty ja heille on annettu määräys poistua maasta. Kun lähtökäsky annetaan, häipyy henkilö vastaanottokeskuksesta, painuu maan alle ja katoaa kaikkien viranomaistemme rekistereistä ja on tällä tavalla ”paperiton”.

Tällaisten ”paperittomien” henkilöiden tulisi hallituksen esityksen mukaan saada samat terveydenhuoltopalvelut kun viranomaisten rekistereissä olevien taikka syntyperäisten suomalaisten. Hallituspuolueiden edustajat – entisistäkin vihreät ja vasemmistoliitto etunenässä – olisivat valmiita palkitsemaan karkaamisen, järjestämällä karanneille suomalaisten veronmaksajien rahoilla palveluja. Mielestäni on erittäin epäoikeudenmukainen tilanne jos yhteiskuntamme antaa tällaisille henkilöille palkinnon ilman mitään vastapalvelusta. Tätä minä en hyväksy missään tapauksessa!

Minä ajattelen niin, että jos me avaamme terveydenhuoltojärjestelmämme näille parittomille, niin silloin on taas yksi piikki auki myös ulkolaisille tulla ja käyttää suomalaista julkista terveydenhuoltoa. On syytä pitää mielessä että maassamme on jo tuhansia paperitta eläviä ja lisää olisi tulossa jos vaan sen sallimme.

Mielestäni on aihetta pohtia myös millainen houkutin terveydenhuoltomme on vaikkapa itärajan takana eläville noin 50 000 HIV potilaalle. Jonkun mielestä houkutinta ei ole. Minun mielestäni itärajan takana asuva HIV potilas tietää sikäläisen hoitojärjestelmän toimimattomuuden ja tietää Suomessa olevan järjestelmän toimivuuden. Minä väitän että moni käyttäisi tilannetta hyväkseen ja jollakin kepulikonstilla livahtaisi maahamme ja tietysti ”ilman vaadittavia matkustusasiakirjoja”

Valmistauduin esittämään lain hylkäämistä myös suuren salin käsittelyssä. Jostakin syystä olin antanut itseni ymmärtää että edustaja Rajamäki saattaisi esittää lakiesityksen jättämistä pöydälle. Istuntokauden lopun häämöttäessä pöydälle jättäminen tietää samaa kuin lain hylky tällä hallituskaudella, joten tervehdin ”etiäistäni” mitä suurimmalla tyydytyksellä.

Pikaisen analyysin jälkeen totesin että jos minä oppositiosta esitän lain hylkyä, ei sillä ole kovinkaan suuria mahdollisuuksia edetä salissa, mutta jos sen sijaan hallituspuolueen erittäin kokenut ja arvostettu poliitikko esittäisi lakiesityksen jättämistä pöydälle, menisi esitys läpi ja lopputulema olisi sama kuin minun hylkyesitykselläni.

Mielestäni tärkeää ei ole se kuka esittää, vaan se mitä esitetään. On parempi mennä asiakylki edellä, eikä keräillä poliittisia irtopisteitä.

Varasimme varmuuden vuoksi saliin mahdollisimman monta PS edustajaa jotta voisimme toimia tilanteessa joko suunnitelma A:n eli esittämäni hylkyesityksen pohjalta, taikka jos etiäiseni edustaja Rajamäen pöydälle jättämisesityksestä pitää paikkansa, noudattaisimme suunnitelmaa B. Olimme varautuneet kumpaankin vaihtoehtoon.

Edustaja Rajamäki esittikin lakiesityksen jättämistä pöydälle ja näin asian käsittely siirtyi hamaan tulevaisuuteen. Jos sama asia nousee esille tulevalla hallituskaudella ja minä olen asiaa käsittelemässä, ei mielipiteeni muuksi muutu. Tulen toimimaan samalla tavalla.

Liitän oheen asiasta käyttämäni puheenvuoron, joka sattumalta oli myös viimeinen tällä hallituskaudella pitämäni ”pönttöpuhe”.

Eduskunnan kirjaamo on merkinnyt virheellisesti että tämän puheen jälkeen olisi vielä yksi puheenvuoro Ahvenanmaan tuulivoima-asiassa, mutta totuus on kuitenkin toinen. Ahvenanmaan asia oli ennen ja tämä paperittomien juttu illan viimeinen.

Liitän puheeni kokonaisuudessaan tähän:

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys HE 343/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 55/2014 vp

Toimenpidealoite TPA 12/2012 vp

Reijo Hongisto /ps: Arvoisa herra puhemies!

Perussuomalainen valiokuntaryhmä jätti hallintovaliokunnassa eriävän mielipiteensä tähän asiaan. Meidän mielestämme on itsestäänselvää, että kaikki maassamme olevat henkilöt hoidetaan akuuteissa tapauksissa. Mikäli tarvitaan akuuttia hoitoa ja apua, ketään ei nykykäytännönkään mukaan jätetä terveyskeskuksen ulkopuolelle ilman hoitoa.
Tässä lakiesityksessä on kyse siitä, että ilman vaadittavia matkustusasiakirjoja maahamme tulleet hoidetaan samalla tavalla kuin maassamme laillisesti olevat, kansainvälistä suojelua saavat turvapaikanhakijat. Julkisuudessa puhutaan hämäävästi paperittomien henkilöiden hoidosta. Mielestäni oikeampi termi on puhua maassa laittomasti olevien taikka maahan laittomasti tulleiden ihmisten hoidosta. Tämän takia ainakin minä ajattelen, että laittomasti maahan tulleet henkilöt hoidetaan samalla tavalla kuin laillisesti maassa olevat ja laillisesti maahan tulleet. Muissakin oikeuskäytännöissä tehdään rajaa lailliselle ja laittomalle toiminnalle, joten mielestäni on aiheellista kysyä, minkä takia tässä ei toimita samalla tavalla. (Anna Kontula: Suomessa vangitkin pääsevät lääkäriin!)

Me olemme vastustaneet niin sanottua turvapaikkaturismia ja vastustamme myös terveysturismia silloin, kun matka ei tapahdu voimassa olevan lain mukaan ja tulijalta puuttuvat vieläpä tarvittavat matkustusasiakirjatkin. Jos laki hyväksytään, avaamme sairaalamme ja terveyskeskuksemme kaikille tulijoille riippumatta tulijan taustoista. Tämän takia ainakin minä pelkään pahoin, että laki toimii vetovoimatekijänä ulkomaisille erikoissairaanhoitoa vaativille potilaille, jotka on otettava sairaanhoidon jonoon, vaikka hoidettavia olisi omastakin takaa.

Edustaja Rajamäki luetteli joukon lukuja niistä tapauksista, joita on tässä aivan kotimaamme rajojen ulkopuolella. Kukaan meistä ei voi sanoa, olisivatko nämä henkilöt tulossa Suomeen vai eivätkö olisi. Sitä on vaikea ennustaa.

Mutta, arvoisa herra puhemies, hyvät edustajakollegat, voin kertoa, että minä viimeksi eilen lahjoitin rahaa maassamme yli 90 vuotta laillisesti eläneiden ja itsenäisyytemme turvanneiden sotainvalidien keräykseen. Talvisodan päättymisestä on kulunut 75 vuotta, ja edelleen me keräämme sotiemme veteraaneille ja invalideille rahaa. Minä annan mieluummin roponi sinne kuin laittomasti maahan tulleille. – Kiitoksia