SALOJEN SISARILLE JA KORPIEN RUUTIUKOILLE…

TIEDOKSI että rahan puutteesta voi joskus olla arvaamattomia seuraamuksia.

Poliisin rahakehyksessä on vajetta ihan samalla tavalla kun muidenkin toimioiden. Vajeesta johtuen poliisin on priorisoitava toimiaan ja mietittävä erittäin tarkkaan mihin raha riittää ja missä olisi säästämisen paikka.

Lupahallintohan on puuskuttanut ylikierroksilla jo vuosikausia. Syynä poliisin itsensä laatimat ohjeet ja toimintamallit. Moni pitää lupahallinnon toimintaa hankalana, kankeana, turhan byrokraattisena ja jopa kustannustehottomana.

Kaikkien esimerkkien emoksi nimeän aseen hankkimisluvan ehtona olevan soveltuvuustestin. Voi yhyren kerran sentähän.

Tämä testi otettiin luvan myöntämisen ehdoksi kouluampumisten jälkeen ja ”palikkatestillä” kuviteltiin ongelmien ratkeavan.

Jokainen soveltuvuustestin suorittanut hymähtelee kokeen kysymyksille ja sille että ompa poliisin lupahallinnon työntekijöillä joutavaa aikaa seurata vierestä asiakkaan testin valmistumista.

Sitä aikaa ei ihan oikeasti ole, joten jokainen soveltuvuustestin parituntinen on pois muista lupahallinnon toimista.

Nyt on lupahallinnossa nostettu kissi pöyrälle ja todettu että testi ei ole kustannustehokas. Se vie tuhottomasti työaikaa, eikä siinä saavuteta mitään sellaista oleellista tietoa jonka perusteella lupaharkintaa suoritetaan.

Testi on päätetty poistaa aseen hankkimisluvan ehdoista. Samalla suunnitellaan aseen hankkimislupaprosessiin muitakin muutoksia. Muutoksilla pyritään vähentämään aseluvan omistajien käyntejä poliisiasemilla.

Toivotaan että lupahallinnosta irtoavat työtunnit voidaan siirtää poliisin operatiiviseen toimintaan. Minä ainakin uskon että kansalaisten turvallisuus ja heidän saamansa poliisipalvelut paranevat sillä että soveltuvuustesteihin mennyt aika siirtyy tulevaisuudessa poliisin työajaksi.

Tästä on hyvä jatkaa…vai mitä mieltä Sinä olet?