KANSAN OIKEUSTAJUSTA

Emeritusprofessori Jukka Kemppinen julkaisi blogissaan 25.6.2015 kirjoituksen ”Oikeusministerin onnettomuus”.

Kirjoituksessaan Kemppinen arvostelee kovin sanoin työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmiä. Kemppisen vuodatus päättyy näin: ”En tiedä, miten tuli mieleen Groucho Marxin repliikki Chicosta eräässä elokuvassa- ”tuo mies puhuu kuin idiootti, hän näyttää idiootilta, mutta älkää antako sen pettää itseänne: hän on idiootti”.

Melko kovaa tekstiä eläköityneeltä professorilta.

Kemppinen kritisoi kirjoituksessaan ministeri Lindströmin ilmoitusta perustaa työryhmä pohtimaan ja selvittämään ovatko rikoksista annettavat rangaistukset oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen.

Käsitykseni mukaan Kemppinen pitää tuollaista selvitystä tarpeettomana koska tuo arviointi on tuomioistuimien tehtävä.

On totta että käräjätuomarit ja lautamiehet arvioivat kulloisenkin jutun päätöstä pohtiessaan tuota samaa asiaa. Yksittäisten juttujen osalta noudatetaan jutun tekoajankohdan lakia ja sitä soveltaa tietenkin tuomioistuin.

Meillä kansanedustajilla taikka ministereillä ei ole oikeutta puuttua yksittäisen jutun rangaistukseen. Mutta yleisellä tasolla meillä on oikeus ja minä väitän että jopa velvollisuus seurata jutuista annettavia tuomioita.

Oikaiskaa jos olen ymmärtänyt asemani väärin, mutta ainakin toistaiseksi minä olen siinä luulossa että me kansanedustajat laadimme lakeja joita meidän kaikkien on noudatettava. Jos rikkoo lakia saattaa joutua oikeuden eteen.

Kun lakia laaditaan, tulee lain olla sellainen että se vastaa tätä Kemppisen parjaamaa yleistä oikeuskäsitystä. Minä rohkenen väittää että kansalaisten oikeuskäsitys on huomattavasti vahvemmalla pohjalla mitä emeritusprofessori Kemppinen kirjoituksessaan antaa ymmärtää.

Minulla ei kansan edustajana ole mitään syytä taikka halua lähteä aliarvioimaan yleistä oikeuskäsitystä.

Kemppinen kysyy kirjoituksessaan mitä tehdään jos työryhmä tutkimuksessaan päätyisikin siihen etteivät rangaistukset ole oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Professorismiehenä, vaikkakin jo eläköityneenä, Hän vastaa itse omaan kysymykseensä toteamalla että normaali, perustuslain mukainen tapa on lainmuutos eduskunnassa.

Tämä on järkeenkäypää tekstiä ihan meille maallikoillekin, mutta sitten tulee Kemppiseltä sellainen heitto jota on vaikeaa sulatella. Nimittäin Kemppinen kirjoittaa ”Jos tuollainen kuviteltu muutos tehtäisiin asiantuntemattomasti, kuten lienee tarkoitus, seurauksena on todella suuri sekasorto.

Jos emeritusprofessori Kemppinen todella tarkoittaa mitä kirjoitti, niin onnettomuus taisi sattua Hänelle itselleen eikä ministeri Lindströmille.

Onko Kemppinen todella sitä mieltä että Suomen eduskunnassa lähdetään laatimaan lakeja ihan vakain tuumin ja harkiten asiantuntemattomasti? Ei kai?

Lakeja laadittaessa valiokunnissa kuullaan asiantuntijoina professoreja, tohtoreita ja muita joilla on poikkeuksellinen asiantuntemus juuri siitä käsiteltävästä asiasta. Ainakaan minulla ei ole tiedossa yhtään tarkoituksella ”asiantuntemattomasti” laadittua lakia.

Otan meille tavallisille maallikoillekin avautuvan yksinkertaisen vertauksen lain laadinnasta:

Eduskunta laatii lain ja siihen tarvittavat pykälät eri tekojen tunnusmerkistöineen ja kuhunkin pykälään rangaistusasteikon liukumineen.

Tämä on ikään kuin työmääräys tuomioistuimille. Jos juttu tulee tuomioistuimeen, siellä selvitetään täyttääkö se jonkun teon tunnusmerkistön, jos täyttää, niin millainen rangaistus siitä langetetaan, vai langetetaanko ollenkaan.

Tämä siis erittäin yksinkertaisesti sanottuna.

Sama kansankielellä. Henkilö X päättää rakentaa talon. Hänellä on taloon piirustukset asemakaavoineen ja tietty budjetti. Hän antaa työmääräyksen talon rakentamisesta rakennusyhtiölle.

Yleisen oikeustajun mukaan rakennusyhtiön tulee rakentaa täsmälleen piirustusten mukainen talo sille paikalle jolle se on suunniteltu ja vieläpä pitäytyä budjetissakin. Tunnusmerkistön kaikkien kohtien tulee täyttyä sovitulla tavalla.

Kun julkisuudessakin on paljon keskusteltu rakennuksissa olevasta homeesta ja keskustelun yhteydessä on pohdittu jopa voimassa olevien rakennusmääräysten tarkistamista, niin onko outoa ja ei toivottua se että ministeriössä perustetaan työryhmä pohtimaan rakennusmääräysten ajanmukaisuutta?

Mielestäni ei ole. Yleinen keskustelu ja kansalaisten mielipiteet pitää huomioida eduskunnassa ja ministeriöissä, sillä ei kai kukaan nyt ihan tosissaan väitä että kaikki järki ja viisaus asuu yliopistoissa, eduskunnassa taikka ministeriöissä.

Jukka Kemppinen päätti kirjoituksensa sitaattiin.

Minä siteeraan kirjailija Simo Puupposen nimimerkillä ”AAPELI” kirjoittamaa romaania ”SIUNATTU HULLUUS”

Hyviä ihmisiä on vähän, tosi pahoja vielä vähemmän, mutta onneksi meitä siunatusti hulluja on lukematon joukko”

Niin, ketkä meistä mihinkin joukkoon itsensä lukevat?