TUULIVOIMASTA

Viimepäivinä on soiteltu ja tiedusteltu kantaani tuulivoimaan. Luulin että mielipiteeni oli jo kaikkien tiedossa, mutta eipä tainnut olla.

Olen seuraillut tuulivoimakeskusteluja ja tuulivoimarakentamista muutaman vuoden ja mitä enemmän olen aiheeseen perehtynyt, sitä selvemmäksi on käynyt että halvempiakin energiantuottotapoja on.

Olin mukana hallitusneuvotteluissa ja puolueeni edustajana myös hyväksymässä hallitusohjelmaa. Hallitusohjelmassa todetaan: ”Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin sisältäen mm. turpeen. Tämä perustuu erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan tarjonnan lisäämiseen. Suurimmat mahdollisuudet saavutetaan nestemäisten biopolttoaineiden ja biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisessa

Uskon että aika moni vaalitilaisuudessani käynyt muistaa puheeni oman energiantuotannon tehostamisesta ja omavaraisuusasteen nostamisesta lisäämällä hakkeen ja turpeen käyttöä. Olen samasta aiheesta kirjoittanut usein myös näille sivuille. Hallitusohjelman kirjaus onkin minulle erittäin mieluinen, koska tavoitteemme on lisätä maaseudulle pysyviä työpaikkoja ja vähentää ulkomaista energian (kivihiilen ja öljyn) tuontia.

Hallitus on myös leikkaamassa tuulivoimalle suunnattua tukea. Tämän voi jokainen ymmärtää haluamallaan tavalla. Minä ymmärrän tämän niin että tuulivoimarakentamista halutaan vähentää. Tuulivoimarakentaminen työllistää hetkellisesti, mutta hake ja turve jatkuvasti.

Minä olen hallituspuolueen kansanedustajana sitoutunut hallitusohjelmaan. Olisi perin erikoista heti hallitustaipaleen ensimetreillä irtautua hallitusohjelmasta toteamalla että tuulivoiman lisärakentaminen onkin hyvä ja kannatettava asia.

Näin ei voi menetellä.

Meidän on taloutemme tasapainottamiseksi tehtävä valintoja. Jokainen on lukenut ja sähköisestä mediasta kuullut erilaisista säästöistä, supistuksista ja leikkauslistoista.

Tänä vuonna tuulivoimatuen arvioidaan ylittävän jo 100 milj. euroa. Tuulivoimalle taattu hinta on nyt 105,3 euroa megawattitunnille. Viime vuonna megawattitunnin keskihinta oli 36 euroa, joten tukea maksettiin lähes kaksinkertaisesti sähkön markkinahintaan nähden.

Mielestäni voi ihan perustellusti kysyä että kuinka kauan meillä on tähän varaa.