KIRJALLINEN KYSYMYS …

Nopein ja yksinkertaisin ratkaisu olisi lisätä Järjestyslaki 6 luvun 22§ myös pakolaisten vastaanottokeskukset.
Tämän lisäyksen jälkeen vartijoita voidaan asettaa myös vastaanottokeskusten sisälle valvomaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Järjestyslain 6 luku 22§:n ajantasaistaminen

Eduskunnan puhemiehelle
Viime viikkoina kansalaiset ovat saaneet monipuolista informaatioita meneillään olevasta maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista. Asiasta on osoitettu mieltä puolesta ja vastaan. Myös turvapaikanhakijat ovat ilmaisseet mieltään perustuslain sallimissa puitteissa. Media on uutisoinut myös muutamista vastaanottokeskuksissa tapahtuneista turvapaikanhakijoiden välisistä kahnauksista, joista jokunen on johtamassa rikostutkintaan. Näissä keskinäisissä välienselvittelyissä on käytetty jopa toisen ihmisen vahingoittamiseen soveltuvia astaloita. Nujakointia on ollut myös vastaanottokeskusten ulkopuolella turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten kesken.

Olipa kyseessä sitten perustuslain mahdollistamat mielenilmaisut, vastaanottokeskuksissa tapahtuvat järjestyshäiriöt tai välien selvittelyt vastaanottokeskusten lähellä olevissa taajamissa, niin poliisi on joutunut yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi kohdentamaan jopa ylimitoitettuja resursseja yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi ko. paikkakunnilla. Toiminta syö tarpeettomasti poliisin muutenkin vähäisiä voimavaroja turvapaikanhakijoiden rekisteröinnistä ja hakuprosessin käynnistämisestä.

Koska turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa n 400 henkilöllä vuorokaudessa, niin vastaavasti vastaanottokeskusten määrä lisääntyy yhdellä/kahdella joka päivä. Näin ollen poliisin resurssit eivät tule riittämään kaikkien vastaanottokeskusten järjestyshäiriöihin puuttumiseen. Vastaanottokeskusten henkilökunta on joutunut pyytämään apua vartiointiliikkeistä yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi, mutta vartioimisliike ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa, joka sisältää sitoumuksen ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta pakolaisten vastaanottokeskuksessa. Järjestyslaki 6 luku 22§.

Mainitussa pykälässä on lueteltu ne toimipaikat ja kulkuneuvot joissa järjestyksenvalvoja voi poliisin luvalla pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Tässä luettelossa ei ole mainittu pakolaiskeskuksia.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy parantaakseen mahdollisimman nopeasti vastaanottokeskusten sisäistä järjestystä ja turvallisuutta ja aikooko hallitus lisätä Järjestyslaki 6 luvun 22§ myös pakolaisten vastaanottokeskukset?

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2015
Reijo Hongisto /ps