LAINELAUTAILIJOITA…

…JA MERIKAPTEENEJA

Lainelaudalla aallon harjalla ratsastavat hakevat aina sitä korkeinta aaltoa joka kuljettaisi mahdollisimman pitkälle. Aallon harjalla lautaileminen tuo mielihyvää ja jännitystä elämään.

Merikapteeni kyntää aluksellaan merta kaikenlaisissa aalloissa – oli tyventä taikka myrskyä. Merikapteeni ei hae omaan elämäänsä taikka laivan miehistön elämään jännitystä ja mielihyvää, vaan hänen tavoitteensa on vain kuljettaa laiva turvallisesti ja vakaasti kulloiseenkin päämäärään. Aallot eivät ole tärkeitä, sillä niitä tulee ja menee. Tärkein on päämäärä.

Merikapteeni ei ajattele itseään eikä mieltymyksiään vaan sitä että lasti on määräajassa määräpaikassa, josta sen matka jatkuu muiden toimijoiden avulla uusiin osoitteisiin.

Merikapteeni on osa kuljetusketjua. Hän tekee vastuullisesti oman osuutensa luottaen siihen että ketjun muut toimijat hoitavat osuutensa samalla tavalla. Se on yhteistyötä puolin ja toisin. Toimitaan ennalta sovitulla tavalla, vaikka välillä vähän myrskyäisikin. Reitiltä ei poiketa eikä kurssi muutu vaikka suolapärskeitä pirskahteleisikin kasvoihin.

Myös politiikassa on aallon harjalla ratsastavia. Heidän tavoitteensa on nousta korkeimmalle aallolle ja liukua sillä mahdollisimman pitkälle. Kun aalto sulaa alta, jää lautailija tyhjän päälle. Odottelemaan uutta aaltoa taikka uutta puoluetta.

Näitä pikavoiton ja suurimman aallon tavoittelijoita riittää. Heille ei merkitse mitään yhteinen matka ja yhteinen lasti. Tärkeintä on tuottaa itselle mielihyvää ja onnistumisen tuntemuksia.

Pikavoiton tavoittelijoita ilmaantuu ”suurimmalle aallolle” silloin kun puolueen kannatus nousee kohisten. Aallon harjalla taiteillaan niin pitkään kun vauhtia riittää. Kun aalto tasaantuu, lähdetään hakemaan uutta nostetta.

Tällaisilta henkilöiltä puuttuu halu- ja usein myös kyky toimia ketjussa, vastuullisesti yhteistyössä muiden henkilöiden kanssa. He eivät ajattele laajempia asiakokonaisuuksia, vaan omaa etuaan.

Heidän kanssaan on vaikeaa sopia suuremmista asiakokonaisuuksista, sillä suurempien asioiden hoitaminen vie yleensä aikaa. Ajan kuluessa saattaa ilmaantua sellaisia esteitä joista ei ollut tietoa suunnitelmaa laadittaessa.

Kun pitkän merimatkan aikana ilmaantuu este, hidaste taikka muu joka uhkaa laivan kulkua, on kapteenilla oltava luontoa pitää ennalta muiden osapuoleten kanssa sovittu kurssi ja aikataulu. Kesken matkan ei kurssia muuteta.

Minä olen yhtenä allekirjoittanut hallitusohjelman. Allekirjoittaessani ohjelmaa en tiennyt mitä vastuksia horisontissa siintää. Ei ollut tietoa Eurooppaan tunkevista pakolaisista. Uskon vakaasti että kukaan muukaan ei osannut aavistaa mitä tuleman pitää.

Kun olen ohjelman allekirjoittanut, olen siihen sitoutunut. Sanon näin, vaikka ohjelmassa ei ihan kaikki ole minun haluamallani tavalla. Aina ei voi saada sitä mitä itse haluaa. Politiikassa on tehtävä kompromisseja. Sanelupolitiikan aika on mennyt jo kauan sitten.

Jos en saa sitä mitä haluan, en ala asiasta messuamaan. Totean vain että näin kävi tällä kertaa ja jatkan oman rootelini parissa. Teen työni niin hyvin kun kykenen. Muut voivat luottaa siihen että minun kohdaltani ei ketju katkea.

Mitä seuraisi jos Perussuomalaiset muuttaisivat kurssia ja lähtisivät hallituksesta? Paranisiko maan tilanne ja talous sillä että siirtyisimme vapaaehtoisesti oppositioon? Tuskin.

Viime päivinä maahan saapuneet pakolaiset koettelevat kansamme sietokykyä. Asiasta on keskusteltu, hyvä niin. Minä en pidä tästä tilanteesta yhtään enempää kun Sinäkään. Tilanne on hankala, mutta me molemmat tiedämme että tilanne on sama koko Euroopassa – ei yksin Suomessa.

On myös hyvä pitää mielessä että pakolaiset eivät ole ainoa ongelmamme. Jos Suomella ei olisi muita ongelmia, niin tilanne olisi hyvällä mallilla. Nyt ei Suomen tilannetta voi sanoa hyväksi edes hirtehishuumorilla.

Maan asioihin voi kaikkein parhaimmin vaikuttaa hallituksen sisältä. Oppositiosta on huono saada mitään konkreettista aikaan.

Suomi on allekirjoittanut kansainvälisiä sopimuksia ja sitoutunut noudattamaan niitä. Sopimusten mukaan meidän on otettava vastaan maahamme saapunut turvapaikkaa hakeva henkilö. Minä ymmärrän tämän.

Jos tämä maahan tullut käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa maamme lakeja ja asetuksia, minä ymmärrän Häntä entistä enemmän.

Kun henkilö lähtee osoittamaan mieltään huonon ruoan ja majapaikan takia, minun ymmärrykseni loppuu siihen.

En ymmärrä ollenkaan että Suomesta turvapaikkaa hakenut henkilö rikkoo ja loukkaa maamme lakeja ja asetuksia. Jos ja kun henkilö tällä tavalla tekee, tulee minun mielestäni Hänen turvapaikkahakemuksensa käsittely lopettaa ja Hänet on käännytettävä siihen maahan josta Hän on Suomeen tullut.

Tämä ei nykysäädösten mukaan ole mahdollista. Kun ei ole mahdollista, esitän että säädöksiä muutetaan niin jotta pikakäännyttäminen onistuu. Maahantulolle on jo asetettu tiukennuksia ja parhaillaan selvitellään maasta palauttamisen laajentamista. Tästä olen kirjoittanut jo aikaisemmin.

Työtä tehdään tauotta jotta pakolaistilanne saataisiin hallintaan ja elämä normalisoiduksi koko maassa. Suurin osa kansasta ymmärtää tämän, osa ei ymmärrä ja haikailee horisontissa siintävää korkeaa aaltoa.

Tämä on vapaa maa, voi ottaa lainelaudan ja lähteä aaltojen matkaan taikka astua isomman laivan kyytiin ja luottaa siihen että perille mennään.

Minä luotan merikapteeniin, en omaa etuaan tavoitteleviin onnenonkijoihin. Sinä teet harkintasi mukaan.