LOPPUSIJOITUSPAIKKA

…Yleensä loppusijoituspaikasta puhuttaessa mieleen nousee käytetty ydinpolttoaine. Ongelmahan se on, eikä sitä kukaan tontilleen haluaisi. Jos nyt syvällä maan alla olevia onkaloita voi jonkun tontiksi nimittää.

Yhtäkaikki aine on sellaista josta kukaan ei erityisemmin pidä, mutta sitä vaan kertyy niin pitkään kun atomisähköä jauhetaan.

Rinnastus saattaa olla jonkun mielestä huono taikka peräti tökerö, mutta otan kuitenkin vapauden käyttää loppusijoituspaikka – sanaa viimepäivinä kovasti julkisuudessa olleiden, sotarikoksista epäiltyjen miesten kohdalla. Suomesta taisi tulla heidän loppusijoituspaikkansa, sillä jos näyttö 11 murhaan löytyy, tulee näytön mukainen tuomiokin. Suomessa tuomio istutaan vankilassa, Irakissa tuomio voisi olla jotain ihan muuta.

Kun Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, ei Suomesta saa karkottaa henkilöä joka saattaisi joutua tulomaassaan vainon, kidutuksen taikka peräti kuoleman vaaraan. Kun ei saa karkottaa, on heidät pidettävä täällä.

Minä ymmärrän käytännön tiettyyn rajaan saakka, silloin kun henkilöä vainotaan esimerkiksi hänen poliittisten mielipiteidensä tms. syyn perusteella. Tunnustan rehellisesti että en ymmärrä menettelyä sellaisissa tapauksissa joissa henkilö on lähtömaassaan tehnyt rikoksia joista voidaan lähtömaan lakien mukaan tuomita jopa kuolemaan.

Ymmärtämättömyyteni saattaa vaikuttaa julmalta, myönnän sen. Pyydän kuitenkin huomioimaan että Wikipedian mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa on 29 osavaltiossa käytössä kuolemanrangaistus. Rangaistusta ei liene viimevuosina kovinkaan usein käytetty, mutta sellainen näyttää olevan kuitenkin mahdollinen.

Otan esimerkin henkilöstä joka syyllistyy Yhdysvalloissa rikokseen josta paikallisen lain mukaan voidaan langettaa kuoleman rangaistus. Henkilö matkustaa Suomeen ja hakee täältä turvapaikkaa. Pian henkilön Suomeen tulon jälkeen todetaan hänen syyllistyneen lähtömaassaan vakavaan rikokseen ja yhdysvallat pyytää henkilön palauttamista.

Kuinka toimitaan? Palautetaanko henkilö luovutussopimuksen perusteella vaikka on olemassa mahdollisuus istuttaa henkilö sähkötuoliin? Meillä taitaa olla luovutussopimukset useimpien maiden kanssa, mutta miksi ei esimerkiksi Irakin kanssa?

Jos henkilö palautetaan, on syytä kysyä onko laki kaikille sama. Jos ei palauteta, on syytä kysyä että kuinka paljon me näitä loppusijoitukseen haluavia oikein kykenemme majoittamaan.

Tällainen pohdiskelu olisi syytä käydä ja päättää mitä seuraa jos avaamme ovemme kaikille joilla on rikoksen tekemisen takia mahdollisuus saada teostaan kuoleman rangaistus.

Kun tieto Suomen linjasta leviää maailmalla, voimme saada turvapaikan hakijoita mitä ihmeellisimmistä maista.

Jotta kukaan ei nyt sekoittaisi puuroja ja vellejä, totean yksikantaan että minä EN kannata kuoleman rangaistusta.

Sille en kuitenkaan mahda mitään jos tällainen rangaistus on jossain maassa käytössä ja sen maan viranomaiset tahtovat lakejaan noudattaa.