KATUPARTIOINNISTA…

Minun käsitykseni mukaan sallittua on se mikä ei ole erikseen lailla taikka asetuksella kielletty.

En muista yhtään pykälää joka kieltäisi kaduilla oleskelun taikka kävelemisen. Muistako Sinä?

Sen sijaan muistan monta pykälää joissa kielletään tekemästä sitä taikka tätä ja taidetaanpa joissakin pykälissä jopa velvoittaa tekemään sitä taikka tätä. Jos et tee, saatat syyllistyä vaikkapa heitteillepanoon. Moni muistaa nimikkeen wanhan muodon ”heitteillejättönä”.

Minä en tuomitse katupartiointia, koska tuomitseminen ei ole minun tehtäväni. Tuomitseminen kuuluu tuomioistuimille. Olisi erikoinen tilanne jos kansanedustaja lähtisi tuomitsemaan jotakin.

Sen sijaan ihan perustellusti voidaan kysyä mitä mieltä minä olen katupartioinnista. Jos näin kysytään, kysyn ensiksi kysyjältä mitä katupartiointia Hän tarkoittaa. Muistat varmaan että näitä erilaisia partiotapoja on vuosien saatossa nähty monenlaista.
On saapaspartiota ja venelaitureita kiertäviä vapaaehtoisia valvojia ja eilen uutisoitiin Joensuussa perustetusta kyllikin siskot – nimisestä ryhmästä. Tyyli lyylit -nimisestä ryhmästä en ole vielä kuullut, mutta se ei tarkoita etteikö sitä(kin) olisi jo perustettu.

Sanon suoraan että minulla ei ole mitään näitä tyyli lyylejä taikka kyllikin siskoja vastaan. Ei myöskään mitään muuta ryhmää, niin kauan kun ei rikota tämän maan lakeja ja asetuksia.

Olen vuosien saatossa riittävän selvästi ilmaissut että minä en hyväksy vähäisintäkään omankäden oikeutta. Hätävarjelusäännökset on lakiin kirjoitettu ja niihin turvautumisesta vastaa jokainen itse.

Julkisuuteen on kimpoillut toinen toistaan erikoisempia kirjoituksia joissa tuomitaan vapaaehtoinen katupartiointi. Kysyn näiltä kirjoittajilta että mitä pahaa on siinä jos kaksi, kolme aikuista pariskuntaa lähtee iltakävelylle suunnaten kulkunsa paikkakunnan nuorisodiskon kulmille jossa heidän teini-ikäiset tyttärensä viettävät ilta.

Vastuulliset vanhemmat saattavat tyttärensä kotiin ( tyttärien vastustelusta huolimatta) 🙂 Pidetäänkö tätäkin kyseenalaisena katupartiointina? Ei kai sentään.

Jotta puurot ja vellit pysyvät erillään, on jokaisen syytä vakavasti miettiä mitä juuri Hän tarkoittaa puhuessaan katupartioinnista.

Jos katupartioinnilla tarkoitetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä, niin se kuuluu jo lainkin mukaan poliisille. Me kaikki, Sinä, minä ja hentun liisa tiedämme että poliisi ei nykyisillä voimavaroillaan enää kykene vastaamaan kaikkiin tehtäviin sovitussa ajassa. Harvaan asutuilla alueilla hälytysviive kasvaa jatkuvasti.

Hälytysviiveen kasvamiseen on varmaan monta syytä. Päällimmäisinä nousevat mieleen maalikylistä syrjäseuduille johtavien teiden huono kunto ja poliisin olematon ajoneuvokalusto. Sivutiet ovat jo niin huonossa kunnossa että niillä ei enää voida ajaa ihan F1 nopeuksilla, eikä niihin ajonopeuksiin päästä poliisin nykyisillä tunnuksin merkityillä pakettiautoilla. Maijan keulaa pitäisi WW -merkin tilalla koristaa musta orhi ja pakoputkesta kuulua toisenlainen mörinä, jos aiotaan ajamalla vähentää hälytysviivettä. 🙂 Teiden ja kaluston ohella kannattaa pohtia myös vuosi vuodelta poliisilta vähennettyjen määrärahojen merkitystä poliisin henkilöstömäärään. Tunnettuahan on että yksi henkilö ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa ( vaikka joskus oikeussaleissa kuulee muuta väitettävän). Yksi poliisikaan ei siihen pysty, mutta kaksi poliisia pystyy.

Jokainen voi pohtia ihan itse mikä noista kolmesta luettelemastani syystä on se todennäköisin hälytysviiveen aiheuttaja.

Toivon että Sinä arvoisa Lukijani kallistuisit viimeisen vaihtoehdon kannalle, koska se on noista kolmesta kaikkein helpoimmin korjattavissa. Poliisin partiomäärää lisäämällä vähennämme hälytysviivettä ja lisäämme kansalaisten keskuudessa turvallisuuden tunnetta. Lisääntynyt turvallisuuden tunne vähentää tarvetta korjata asiaa talkootyönä, taikka kökkähommina, kuten me täällä Pohjanmaalla tapaamme asian ilmaista.

Nyt sitten tulee se kaikkien kysymysten Äiti; kuinka moni on valmis vaikka nostamaan veroja jotta saadaan palkattua riittävästi poliiseja ylläpitämään järjestystä ja tuomaan turvallisuuden tunnetta kujille ja aitovierille?

Jos poliisille ei saada lisää määrärahaa, joudutaan poliisin virkoja vähentämään useita satoja muutaman seuraavan vuoden kuluessa. Julkisuudessa on vilahtanut jopa luku 900 virkaa. Jos tosiaan käy niin että rahaa ei löydy ja 900 virkaa katoaa jo muutenkin aivan äärirajoilla olevasta organisaatiosta, niin voitte kuulkaas olla varmoja että sitten kaduilla on partioita joilla on voimaa mutta ei hajuakaan siitä miten sitä käytetään lakien mukaan.

Sitten ollaan lähellä anarkiaa ja sitä tämä yhteiskunta ei kestä. Minä en näe mitään muuta vaihtoehtoa tilanteen korjaamiseksi kun heti keväällä eduskunnan kokoontuessa sorvata lisätalousarvio jossa poliisille varataan sellaiset määrärahat jotta katupartioihin ei ole kenelläkään mitään tarvetta.

Jos vastustaa poliisin lisärahoitusta, hyväksyy samalla sen että kansalaiset yhä enenevässä määrin alkavat huolehtia itse omasta turvallisuudestaan myös yleisillä paikoilla. On valittava joko – tai.