PALVELUASUMISESTA…

…On viime aikoina kyselty paljon. Miten palvelutaloon pääsee, mitä asuminen maksaa jne…

Olen selvitellyt asioita ja neuvonut ihmisiä parhaani mukaan. Osviittaa olen löytänyt mm www.suomi.fi sivustolta. Siellä silmääni pisti erityisesti kirjoitus:

Mitä kunnallinen palveluasuminen maksaa?

Tavallinen palveluasuminen on avohoitoa, joten kunnat saavat hinnoitella asumispalvelunsa itse. Palvelutalojen hinnoittelu ja palvelut ovatkin hyvin kirjavia. Kunnallisessa palvelutalossa asumisesta maksetaan vuokraa. Palvelutalossa maksetaan itse terveydenhuoltomenot, lääkkeet, vaatteet, liikkumisen kustannukset ja muut henkilökohtaiset menot. Lisäksi palvelutalossa annettavista palveluista (kotipalvelut ja tukipalvelut) maksetaan usein samalla laskentamallilla kuukausimaksua kuin kotona asuvien kotihoidossa. Katso tarkemmin kotihoidon maksuista Ikääntyvän palveluoppaan sivulta Kuntien järjestämät palvelut.

Kunnallisessa palvelutalossa maksu määräytyy palveluiden ja maksukykysi mukaan. Kuukausimaksu on 35 prosenttia 520 euron ylittävästä bruttotulosta. On myös palvelutaloja, joissa hinnoittelumalli on järjestetty muulla tavoin. Monissa kunnissa on omaksuttu käytäntö, jonka mukaan palveluasumisessa on kaikkien asuin- ja elinmenojen jälkeen jäätävä käteen tietty summa, noin sata euroa kuukaudessa.

Myös Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on mielenkiintoinen.

Lain 13§ käsittelee muulta kun Suomessa asuvalta perittävä maksua

Pykälässä todetaan ”Muulta kun Suomessa asuvalta voidaan asetuksella säätää perittäväksi maksu ja korvaus tässä laissa säädetystä poikkeavin perustein, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu”

En ole perehtynyt Suomen tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin, joten en osaa sanoa mitä niistä johtuu.

Meille kaikille on selvää että kun suomalainen ikäihminen elämänsä ehtoopuolella siirtyy palvelutaloon, maksaa hän asumisestaan mukisematta pyydetyn hinnan. Raha otetaan hänen eläkkeestään taikka muusta tulostaan ja se raha voi olla melko suurikin. Asukkaalle on jätettävä käyttelyrahaa noin 100e kuukaudessa.

Selvitystyötä tehdessäni mietin samalla myös maahamme tulleita turvapaikan hakijoita joille järjestetään majoitus, ravinto, virkistäytymispalveluja, taksimatkoja jne.

Tietämäni mukaan turvapaikkaa hakevat eivät maksa omasta kukkarostaan matkojaan, asumistaan, ravintoaan taikka mitään muitakaan heille kohdennettuja palveluja. Suomessa ei peritä korvausta majoittumiskustannuksista vaikka henkilöllä olisi käytössään kymmeniä tuhansia euroja.

Kymmeniä tuhansia euroja??? Mistä moinen väite? Miten kumiveneellä pitkin meriä tulleella olisi mukanaan tuollaisia summia? Hyviä kysymyksiä kaikki tyynni.

On päivän selvää että kaikilla ei ole hallussaan sellaisia summia mutta joillakin on. Joku voi olla eri mieltä – ihan vapaasti. Näinhän asia on supi suomalaistenkin kohdalla. Joillakin on kova eläke taikka sukan varressa säästöjä, toisilla ei ole. Ne maksavat joilla rahaa on ja rahattomat saavat yhteiskunnan tukea.

Jos tänne tulevalla on taskussaan muhkea matkakassa niin minun mielestäni tällaisen henkilön pitäisi maksaa majoituksestaan ja saamastaan palvelusta samalla tavalla kun suomalainenkin tekee.

Eikös jossain puhuta siitä yhdenvertaisesta kohtelustakin? Jos tulijat halutaan imaista yhteiskuntaamme, pitää pelin olla samanlaista kaikille. Integroiminen taikka sopeuttaminen on aika vinoutunutta jos tulijat saavat asua ja elää täällä ilmaiseksi ja suomalaisilta peritään asumisestaan maksu. Siinä saattaa tosiaan saada vähän toispuoleisen käsityksen yhteiskuntamme toiminnasta ja palvelujen laadusta.

Sehän ei voi olla viranomaistemme tarkoitus – vai voiko?