SILTARUMPUPOLITIIKKAA…

…EVIJÄRVELLÄ

Kantatie 63:n peruskorjaaminen välillä Evijärvi – Kaustinen.

Evijärven tietilaisuudesta liikkuu monenlaista huhua. Erikoisena ja totuuden vastaisena pidän puheita joiden mukaan naapuripitäjän edustaja Hongistoa ei kiinnosta Evijärven teiden kunto. Tarjoan tällaisten ”totuuksien” levittelijöille taustatietoa 12.1 pidetystä neuvottelusta.

Olen edellisellä hallituskaudella tehnyt KT63/68 risteyksen liikennejärjestelyjen parantamisesta useita kirjallisia kysymyksiä ja talousarvioaloitteita. Kyseinen risteys on minulle erittäin tuttu, sillä olen itse ollut siinä selvittelemässä liikenneonnettomuuksia. Samalla tavalla tunnen Evijärveltä Kaustiselle vievän KT 63:n. Myös tällä tieosuudella olen tehnyt onnettomuuspaikkatutkintaa.

Risteys ja koko tie on vaarallinen ja parantamisen tarpeessa. Emme kaipaa lisäuhreja emmekä myöskään vakavasti vammautuneita.

Evijärven ja Kruunupyyn kuntaan kuuluvan Teerijärven rajamailla, KT 63:n vieressä, asuva Perussuomalainen Seppo Lindström on myös ollut tieasiassa aktiivinen jo vuosikaudet. Lindström on ajanut tien oikomista ja peruskorjaamista yhdessä valtiopäiväneuvos Raimo Vistbackan kanssa. Parivaljakko on myötävaikuttanut myös tien korjaus/kunnostussuunnitelman tekemiseen. Tämä on tapahtunut ennen minun kansanedustajakauteni alkua keväällä -11.

Nyt toteutettavaan hallitusohjelmaan on kirjattu 600 miljoonan euron potti teiden korjausrakentamiselle. Tämän tiedostaen Lindström yhdessä Kaustisen Perussuomalaisten puheenjohtaja Urpo Myllymäen kanssa kaiveli esille vanhat tiesuunnitelmat ja pyysi minua ryhtymään toimiin korjaussuunnitelmien toteuttamiseksi. Elettiin loppuvuotta 2015.

”Toimeksiannon” saatuani soitin välittömästi Evijärven kunnanjohtaja Teemu Kejoselle ja esitin tien kunnostushankkeen aktivoimista jälleen kerran. Totesin samalla että koska KT63 kulkee myös Kruunupyyn kunnan alueella, olisi varmaan aiheellista tiedustella myös Kruunupyystä olisiko heillä kiinnostusta kokoontua tien korjauksen tiimoilta yhteiseen neuvotteluun. Esitin että mikäli hanke kiinnostaa Kruunupyyn kuntaa ja neuvottelu toteutuu, olisi hyvä kutsua paikalle myös ELY:n tiejohtaja Anders Östergård.

Muutaman päivän kuluttua Kejonen ilmoitti että Kruunypyyssä ollaan hankkeesta kiinnostuneita ja että neuvottelu voidaan järjestää. Samassa yhteydessä kartoitimme mahdollisia neuvotteluajankohtia, sillä tarkoitus oli pyytää paikalle myös muita kansanedustajia joiden aikataulut ovat tunnetusti varsin tiukat.

Neuvotteluajankohdaksi valikoitui lopulta tiistai 12.1.16 ja paikaksi Evijärven kunnantalon valtuustosali.

Voin omalta osaltani yhtyä jo julkisuudessakin olleisiin tietoihin siitä että palaveri oli erittäin hyvä ja onnistunut ja mikä tärkeintä se oli yksimielinen. Harmi vain että yhteensattumien vuoksi paikalle ei ehtinyt kun kaksi kansanedustajaa.

Moni asia puhuu tien kunnostamisen puolesta. Ensimmäisenä mieleen tulee kunnostamisen myötä parantunut liikenneturvallisuus. Menehtyneiden ja vammautuneiden määrää emme tietenkään osaa ennakoida, mutta jokainen säästetty uhri ja vakava loukkaantuminen on yhteiskunnalle merkittävä taloudellinen hyöty, puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä. Niitä ei voi rahassa mitata.

Käytännön toimista on syytä mainita että Seinäjoen ohitustien valmistumisen myötä matka Tampereelta Seinäjoen kautta Ouluun lyhenee KT63:a käyttäen noin 40 kilometriä. Tämä on merkittävä etu ainakin raskaalle liikenteelle, sillä kuorma-autoilla liikuttaessa noudatetaan ajo- ja lepoaikoja. Jos nyt pullonkaulana oleva tieosuus Evijärvi – Kaustinen saadaan kunnostettua, siirtyy raskas liikenne käyttämään sitä, sillä Seinäjoki – Oulu välin voi sallittujen ajoaikojen rajoissa tehdä yhdellä kuljettajalla, koska ajomatka lyhenee vähintään 80 km ja ajoaikakin noin tunnin.

Yhden kuljettajan taktiikalla ajettaessa jää vaihtokuskin osuus pois ja tämä osaltaan vähentää merkittävästi kuljetuskustannuksia, puhumattakaan säästyneistä polttoainekustannuksista. Yleensä kahden pisteen välinen matka on lyhin silloin kun kuljetaan mahdollisimman suoraan.

Jos ja kun tietä aletaan korjata, on korjaustoimet aloitettava KT63/68 risteyksestä. Olen useaan kertaan esittänyt siihen kiertoliittymää. Se parantaa risteyksen liikenneturvallisuutta nykyisestä huomattavasti ja on myös eritasoliittymää halvempi.

Olen varmistanut liikenneviraston ylijohtajalta että ei ole olemassa mitään juridista estettä kiertoliittymän rakentamiselle. Kiertoliittymän saa rakentaa myös taajaman ulkopuolelle.

On hyvä pitää mielessä että valtaosa kappaletavarasta ja elintarvikkeista liikkuu kumipyörien päällä. Teiden pitää olla kunnossa jotta liikenne sujuu joustavasti myös täällä harvaan asutulla seudulla. Näillä selkosilla syntyneenä minä ainakin haluan varmistaa että pyörät pyörivät myös täällä ja mahdollisimman kauan.