LIIKENNEKAARESTA

Ministeri Berner kertoi tiedotustilaisuudessaan valmisteilla olevasta liikennekaaresta. Uudistusten kohteina olisivat ainakin taksiluvat ja yleensä taksiautoilu sekä tieinfran siirtäminen kokonaan valtion omistamaan yhtiöön.

Ministerin sanat nostivat myrskyn muuallakin kun vesilasissa. Moni sai ministerin puheesta käsityksen että asiat on jo päätetty. Erikoinen tilanne, sillä meille edustajille ei ole tuollaisista päätöksistä juuri puhuttu, se on sanottu että asioita selvitetään. Mielestäni asian selvittäminen on kokonaan eria asia kun asian päättäminen.

Budjettiriihessä on tietämäni mukaan päätetty että esimerkiksi tieinfran yhtiöittämisestä tehdään selvitys. Minä pidän hyvänä että asioita selvitetään mahdollisimman monelta kantilta ja näin saadaan asioista laajempaa tietoa. Tämän tiedon pohjalta vasta päätetään mitä tehdään vai tehdäänkö mitään.

Vieroksun ajatusta että selvitykseen hyväksytty asia olisi jo päätetty toteuttaa selvityksen tuloksista riipumatta.

Jos tällainen toimintatapa leviää hallituksessa laajemminkin, pyydän saada huomauttaa että muistamani mukaan hallituksen keskuudessa on jo päätetty teettää selvitys Suomen NATO jäsenyydestä.

Käsitykseni mukaan kyse on siis vain ja ainoastaan selvittää millaisia vaikutuksia olisi Suomen NATOon liittymisellä. Miettikääpä jos vaikka puolustusministeri Niinistö lataisi lehdistötilaisuudessa että Suomen NATO jäsenyydestä teetetään selvitys ja toteaisi samalla sivulauseessa että jäsenhakemuskin on jo kirjoituskoneessa.

Hallituksessa on kolme puoluetta ja yhteisillä linjoilla on tarkoitus maata johtaa. Yhteinen linja löytyy mikäli vältetään kovin jyrkkiä sanakäänteitä ja edetään keskusteluissa maltillisella tavalla.

Oma kantani ministerin esittämiin uudistuksiin:

Jos taksitoiminta vapautetaan ministeri Bernerin suunnittelemalla tavalla, vapautetaan samalla veronkierto henkilökuljetusalalla. Kuka tahansa voi kuskata ketä tahansa ja missä vaan. Minulle on turhaa puhua tehokkaasta valvonnasta jolla veronkierto mukamas estettäisiin.
Väitän että myöskään taksien ajohinnat eivät kilpailun vapauttamisen myötä laske vaan käy päin vastoin. Niin on käynyt monessa muussakin ”kyllä kilpailutus hoitaa hinnat oikealle tasolle” – hokemassa. Muistele vaikka autokatsastuksen hintoja!
Minä en kannata ministeri Bernerin esittämiä uudistuksia taksiautoiluun.

Toisena merkittävänä asiana oli tieinfran siirtäminen kokonaan valtion omistamaan yhtiöön. Pitkospuita kävelleenä ja kuraisia ja liejuisia syrjäseutujen teitä ejelleena vieroksun myös tätä ajatusta. Lakerikengillä asfaltilla taivaltava saattaa ajatella kokonaan eri tavalla.

Edellisellä hallituskaudella Jorma Ollilan johtama työryhmä pohti tienkäyttömaksuja ja maksujen keräämiseen tarvittavaa paikannusteknologiaa. Muistamani mukaan silloin nousi keskusteluun autoihin asennettavat paikannuslaitteet.

Silloinen keskustelu hiipui omaan olemattomuuteensa. Tästä ministeri Bernerin esityksestä kuultaa läpi Ollilan esityksen henki. Ajatus lienee koteloitunut jonkun liikenneministeriön viranhaltijan päähän ja purkautui nyt uudelleen julkisuuteen hieman eri muotoon jalostettuna ja ministeri Bernerin esittämänä.

Jos tiet yhtiöitettäisiin ja liikennöinti olisi maksullista niin pelkäämpä pahoin että neton, neton nettomaksajina olisivat tavalliset yksityisautoilijat, sillä yrittäjille autoilu kompensoitaisiin joillakin yritystuilla taikka verovähennyksillä. Tavallinen henkilö ei voisi vähentää ajelujaan verotuksesta.

Ymmärrän että huonokuntoisia teitä on korjattava. Ymmärrän myös että korjaaminen vaatii rahaa. Sitä en ymmärrä että edelleen ulkomaiset raskaat ajoneuvoyhdistelmät saavat ajella teillämme täysin ilmaiseksi. Olen kirjallisessa kysymyksessäni esittänyt ulkomaisille ajoneuvoyhdistelmille tienkäyttömaksua, mutta ministeriön suunnalla ei ole tehty asialle mitään.

Minun mielestäni on Isänmaan edun mukaista velottaa ennemmin ulkomaisia kuljetusyrittäjiä kun kotimaisia tienkäyttäjiä.

Miten Sinä asian näet?

Kysyy Reijo