TARVITAANKO ELYJÄ JA AVEJA ??

Ennen hyvään aikaan lääniä hallinnoitiin lääninhallituksesta. Oli maaherra, poliisitarkastaja ja monta muuta viranhaltijaa. Yleensä normaalit asiat selvisivät lääninhallitukseen soittamalla. Oikein umpisyheröinen asia saattoi tosin vaatia henkilökohtaisen käynnin pääkallon paikalla. Meillä pohjalaisilla reissu Vaasaan poiki normaalisti päätöksen asiaan kun asiaan. Muiden maakuntien asukkaat asioivat oman lääninsä pääkaupungissa.

Kehitys kehittyy ja asioita parannetaan. Vähennettiin läänejä ja perustettiin lääninhallitusten raunioille ELY:t ja AVI:t. Harva meistä tietää vieläkään mitä noissa virastoissa tehdään ja kuka ylipäätään tekee. Vastuun kantajaa ei taida tietää kukaan.

Kyllä joku hoitaa, taikka sitten ei. Varusmiesaikoinakin oli arska vartiossa, jos oli sitäkään. Asioita ei hoidettu vaan niitä hoideltiin.

Varusmiesajoista tuttu toimintamalli lienee pesiytynyt myös moniin valtion leipää syöviin viranhaltijoihin, sillä samanmoinen ajattelumalli näyttää olevan valitettavan yleinen tämän päivän valtionhallinnossa.

Jotenkin ymmärrän näin rauhan aikana melko pienellä päivärahalla vartiopalveluksesta lintsaavaa varusmiestä mutta ymmärrykseni ei enää riitä jos täydellä palkalla valtion virassa oleva henkilö menettelee samalla tavalla.

Kerron esimerkin elävästä elämästä.

Alajärvellä on monta huonokuntoista hiekkatietä. Koivumäen paikallistie ja Vimpelistä Alajärvelle vievä Kaartusentie lienevät ne huonokuntoisimmat. Läänin alueella samanlaisia teitä on varmaan monta sataa.

Näin kelirikkoaikoina saan näiden teiden varrella asuvilta ihmisiltä kymmeniä soittoja joissa toivotaan tien kunnostusta. Viimeisin soitto tuli maanantaina 11.4. Kerron tämän soiton johdosta aiheutuneet toimet. Jokainen voi päätellä onko meillä klappia muuallakin kun vaan Nuffieltin ratissa.

Minulle soitettiin maanantaina 11.4 aamupäivästä ja kerrottiin Koivumäen tien olevan niin huonossa kunnossa että henkilöautolla ajo alkaa olla mahdotonta. Tien yli oli tulvavesi valunut ainakin kolmesta kohtaa ja vienyt osan tiestä mennessään.

Kysyin että oletteko jo soittaneet tienkäyttäjän linjalle. Vastaus oli että ollaan soitettu monta kertaa mutta mitään ei vaan tapahdu.

Lienee paikallaan kysyä että minkä takia on tällainen tienkäyttäjän linja jos sinne soittaminen ei johda mihinkään? Kuka tätä tienkäyttäjän linjaa ylläpitää? Kuinka paljon siellä on henkilökuntaa ja kuka näille puhelimeen vastaajille maksaa palkan? Aika oleellisia kysymyksiä jos ja kun sinne soittaminen ei johda mihinkään toimenpiteisiin. Mielestäni on syytä lopettaa koko toiminta taikka ohjeistaa puhelimeen vastaajat niin selkeästi että asia hoidetaan eikä sitä pelkästään hoidella.

Kun tienkäyttäjän linjalle soittamisesta ei ole ollut apua, soitin alueen teiden kunnossapidosta vastaavalle entuudestaan tuntemalleni henkilölle (A) ELY -keskukseen.

Puhelu hälytti ja hälytti eikä siihen vastattu. Puhelimesta kuuluneen äänen perusteella oletin puhelun siirtyneen toiseen numeroon ja edelleen soitto soi mutta kukaan ei vastannut.

Jonkin ajan kuluttua puhelu siirtyi puhelin vaihteeseen jossa oltiin sentään hereillä. Vaihteen hoitaja totesi minun soittaneen henkilö (A:n) numeroon mutta jostain syystä tämä henkilö ei nyt vastaa. Kysyin että onko tämä henkilö tänään töissä vai vapaalla. Vaihteen hoitaja kakisteli hieman vastauksessaan ja totesi että merkintöjen mukaan henkilön kyllä pitäisi olla töissä mutta ei ole nyt tavoitettavissa. Kysyin että missä hän on ja että voinko jättää vaikka soittopyynnön. En saanut selvää vastausta joten kysyin kuka on henkilö A:n esimies.

Sain esimiehen nimen (B) ja laitoin Hänelle sähköpostia samana päivänä (11.4 klo 10:27). Kerroin viestissä huonokuntoisen tien nimen ja että tien käyttäjät pyytävät korjaamaan tietä. Esitin myös vaihtoehdon tien korjaukselle ja pyysin henkilöä soittamaan minulle ja kertomaan kuinka asiassa tulisi edetä.

B ei vastannut soittopyyntööni mutta lähetti minulle sähköpostin seuraavana päivänä (12.4 klo 12.12)

Vastauksessa todettiin että ”Varsinais-Suomen ELY- keskus on vuoden alussa voimaan tulleen asetuksen mukaisesti vastannut maanteiden kunnossapidon käytännön toteutuksesta myös Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla……

……Asetusmuutoksesta huolimatta liikenneasioissa vastaava paikallinen ELY-keskus huolehtii edelleen mm. alueensa rahoituksen ohjelmoinnista. Esitän, että olette yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueeseen esim. tienpidon suunnitteluyksikön päällikköön C”

Jatko lähetin B:ltä saamani sähköpostiviestin samana päivänä (12.4 klo 15.42 C:lle).

Minulle soitti jälleen maanantaiaamuinen ilmoittaja ja kertoi että tietä ei ole vieläkään korjattu ja että hän ja moni muu on soittanut monta kertaa tien kunnossapidosta vastaavalle (A:lle) mutta kukaan ei vastaa puheluun.

Kun vastausta ei kuulunut yhteydenottopyyntööni eikä tietä ollut korjattu lähetin vielä 13.4 klo 22.10 sähköpostin (C:lle).

Kansalaiset ovat huolestuneena soitelleet Alajärvellä olevan Koivumäentien huonosta kunnosta. Tien yli on ilmeisesti virrannut vesi ainakin kolmesta kohtaa ja pinta on niin pehmeä että tänään oli eräs rouva jäänyt autollaan tiehen kiinni.

Olen tietenkin kansanedustajana joutunut kuuntelemaan ihmisten valituksia ja nyt viiden edustajavuoden aikana alkaa tuntua siltä että myös tuolle tielle pitää jonkunlainen korjaus tehdä.

Tienpitäjän tulee huolehtia ainakin siitä että hälytysajoneuvot pääsevät liikkumaan tiellä kaikkina vuodenaikoina, vaikka tämä kevät tietenkin on kelirikon takia haasteellista aikaa.

Toivon pikaista reagointia asiaan.

Ystävällisin terveisin

Reijo Hongisto
Kansanedustaja PS”

C ei reagoinut sähköpostiini, joten laitoin Hänelle uudestaan sähköpostin seuraavana päivänä (14.4 klo 14.51)

Lähetän Sinulle viestin toistamiseen ja välitän saamaani kansalaispalautetta.

Tilanne on ainakin Järviseudulla sellainen että sen alueen tien kunnostuksesta vastaavaa A:ta on erittäin vaikeaa tavoittaa.

Soitin itse A:n numeroon viime maanantaina. Numerosta ei vastattu ja puhelu siirtyi ELY:n vaihteeseen. Tiedustelin vaihteen hoitajalta onko A työvuorossa. Vaihteen hoitaja hieman ”kakisteli” ja kertoi että A:n kohdalla on merkintä että Hän olisi työvuorossa mutta hän ei nyt oikein tiedä mistä A:n tavoittaa.

Lopputulema oli ainakin minulle se että minä en päässyt selville onko A lomalla, töissä vai missä Hän oli.

Soitin äsken (torstai) samaan numeroon eikä kukaan vieläkään vastannut. Tällä kertaa puhelu ei kääntynyt edes keskukseen

Saan näin kelirikkoaikana kymmeniä soittoja huonokuntoisista teistä. Alajärven alueella kaksi eniten puhetta aiheuttavaa tietä ovat Koivumäentie ja Kaartusentie.

Teiden varsilla asuvat kansalaiset soittavat itse tienkäyttäjän linjalle ja kertovat ongelmakohdista, mutta soitoilla ei ole mitään vaikutusta.

Kansanedustajana pidän erittäin tärkeänä että tienpitäjä hoitaa velvollisuutensa ja pitää tieverkon kunnossa. Me molemmat tiedämme tukalan taloustilanteen ja sen takia ymmärrän myös korjaustoimien rajoitteet ja että korjaustoimia on priorisoitava.

Sitä en kuitenkaan ymmärrä että tienpitäjän eli valtiovallan edustaja ei vastaa puhelimeen eikä ole näin ollen kansalaisten tavoitettavissa.

Eli terveiseni ELY keskuksen suuntaan; vastatkaa kansalaisten huutoon ja olkaa tavoitettavissa. Kansalaiset ymmärtävät niukat resurssit mutta eivät sitä että valtiovaltaa edustava työntekijä ei vastaa kun hänelle soitetaan. ELYn palkkalistoilla oleva ei voi paeta tukalaa tilannetta sillä että ei ole tavoitettavissa.

Toivon että asia saadaan järjestykseen näin sähköpostien välityksellä että minun ei tarvitsisi tehdä liikenneministerille kirjallista kysymystä. Se on mielestäni tarpeettoman kova keino tässä asiassa.

Parhain terveisin

Reijo Hongisto
Kansanedustaja PS”

C ei vastannut minulle soittamalla, eikä sähköpostilla, sen sijaan alkuperäinen henkilö A laittoi minulle ( 14.4 klo 22.15 ) sähköpostin jossa ilmoitti olevansa lomalla. Hän totesi että hänet tavoittaa henkilökohtaisesta numerosta xxx xxxxxxx myös loman aikana.

Tänään (15.4 klo 7.35) tuli A:lta uusi sähköposti jossa hän ilmoitti että Kiireellisissä asioissa voin olla yhteydessä Häntä sijaistavaan D:n.

Soitin tänään (15.4 klo 14.00) D:n numeroon. Kukaan ei vastannut soittooni ja jonkun ajan kuluttua soitto siirtyi jälleen puhelinvaihteeseen. Vaihteen hoitaja kertoi että D näyttää jääneen vuosilomalle. Kysyin että onko hänellä sijaista ja jos on niin pyydän kääntämään puhelun sijaiselle. Puhelu käännettiin sijaiselle (E) ja jälleen soitto soi eikä kukaan vastannut.

Tunnustan rehellisen avoimesti että lääkityksestä huolimatta verenpaineeni alkoi olla jo vaarallisen korkealla. Sanoin puhelinvaihteen hoitajalle että en kohdista nyt sanojani Teihin, mutta minä ihmettelen ELY -keskuksen toimintaa. Tulen ottamaan asian esille tulevana tiistaina ministereiden kanssa ja pyydän selvittämään Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen toiminnot ja johtamisjärjestelmän.

Puhelinvaihteen hoitaja ymmärsi minut oikein ja jätti soittopyynnön (E:lle). E soitti minulle kolmetoista minuuttia myöhemmin. Keskustelu oli erittäin asiallinen ja Hänkin valitteli henkilöstöpulaa, mutta lupasi että Koivumäentielle lähetetään korjauskalustoa pikimmiten.

MITÄ TÄSTÄ OPIMME?

Olen 27 -vuotisen poliisiurani aikana joutunut selvittelemään monenmoisia asioita. Ymmärrän että aina ei viranhaltija ehdi eikä voikkaan vastata soittoon, mutta jollakin tavalla valtionhallinnon toiminnot tuntevana minä osaan kerätä narua niin kauan että tulee se loppupää käteen.

Miten on asia tavallisen kansalaisen kannalta? HIRVEÄ sanon minä!!

Miten tavallinen kansalainen selvittää soittelukierroksen ja sähköpostiketjun avulla kuka viimekädessä vastaa ja mistä. Uskon että moni jättää homman sikseen ja ajattelee että kasvottomien viranhaltijoiden ja virkamieskoneiston kanssa on turhaa tapella.

Moni väsyy saamatta oikeutta.

Sanon suoraan ja sumeilematta että on luojan lykky että me elämme vielä syvää rauhan aikaa. Näillä kokemuksilla voin sanoa että kun tien kunnosta vastaavilla on ketjuvartinen lapio ja varusmiehillä arska vartiossa, niin huonokuntoisia teitä pitkin tänne voi ajella panssarivaunuilla ilman että meillä ehditään silmää räpäyttää. Taikka voihan joku räpäyttää, mutta kun sen asian hoitaminen ei kuulu juuri minulle…kyllä sen joku hoitaa taikka hoitelee.

Olen entistä vakuuttuneempi että ELY:t ja AVI:t lihoiksi ja yhteen myllyyn. Pitää muistaa että myös niissä virastoissa henkilökunta on kansalaisia varten ja kansalaisia palvelemassa, eikä päin vastoin.

Pitkä kirjoitus tiivistettynä.

Tavoittelin maanantaina A:ta. Kun en Häntä tavoittanut lähetin sähköpostin B:lle.
B vastasi ja kehotti kääntymään C:n puoleen. C ei vastannut kumpaankaan sähköpostiini.
A lähetti minulle sähköpostin jossa ilmoitti olevansa lomalla ja kehotti kääntymään D:n puoleen. Soitin D:lle joka oli myös jäänyt lomalle. ELY:n puhelinkeskus ilmoitti että D:tä sijaistaa E. Soitin E:lle. E ei vastannut soittooni mutta vastasi soittopyyntööni ja pääsin näin ensimmäisen kerran puhumaan tieasioista vastaavan henkilön kanssa perjantaina.
Tänään (16.4) tuli lomalla olevalta A:lta sähköposti jossa Hän ilmoitti edelleen sijaisekseen D:n.