KIRJALLINEN KYSYMYS

Paperittomien karkottaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Ruotsissa joillakin alueilla heitellään pelastajia ja palomiehiä kivillä. Heille myös rakennellaan fyysisiä ansoja. Kivien heittelijöiden ja ansojen rakentajien ilmeisenä tarkoituksena on vahingoittaa työtään tekeviä palo- ja pelastushenkilöitä. Sosiaalisessa mediassa näitä kivittäjiä ja ansoittajia kutsutaan usein uusruotsalaisiksi. Moni mieltää nimityksen tarkoittavan yhteiskunnasta syrjäytyneitä (paperittomia) maahanmuuttajia.

Vastaavan kaltaisen toiminnan ennakoidaan leviävän myös Suomeen. Mikäli näin käy, on yhteiskuntamme turvallisuudesta huolehtivien henkilöiden työturvallisuus ja pelastettavien terveys, jopa henki vakavassa vaarassa.

Arvioiden mukaan maassamme on tällä hetkellä paperittomia henkilöitä noin 2500. Ruotsissa oleskelevien paperittomien henkilöiden määrä on moninkertainen Suomeen verrattuna. Koska maidemme välillä ei ole rajamuodollisuuksia, eikä matkustajien henkilöllisyyksiä tarkisteta, voivat paperittomat henkilöt siirtyillä maasta toiseen viranomaisten tietämättä. Näin ollen kukaan ei tiedä todellista paperittomien määrää eikä tämän takia kyetä myöskään luotettavasti arvioimaan heidän yhteiskunnalle muodostamaa uhkaa.

Moni turvallisuusriski – häiriökäyttäytyminen, seksuaalinen häirintä, näpistykset, varkaudet ja ihmiskauppaan liittyvät rikokset – pienenisi huomattavasti, mikäli maastamme poistettaisiin täällä ilman laillista oleskeluoikeutta olevat paperittomat henkilöt.

Paperittomien henkilöiden tehokkailla karkottamistoimilla yhteiskuntamme antaa myös selvän viestin ulkomaille siitä, ettei Suomi siedä yhteiskunnan ulkopuolella elämistä. Tämä ennaltaehkäisisi osaltaan myös laitonta maahantuloa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko sisäisestä turvallisuudesta vastuussa oleva valtioneuvoston jäsen tietoinen palo- ja pelastushenkilöstöömme kohdistuvasta kasvavasta uhkasta, onko viranomaistemme välillä tehty riskikartoitusta maassamme paperitta oleskelevien henkilöiden muodostamasta uhkasta ja mihin toimiin vastuullinen valtioneuvoston jäsen ryhtyy tehostaakseen maassamme luvatta oleskelevien henkilöiden karkottamista?

Helsingissä 17.5.2016
Reijo Hongisto /ps