UUTISANKKA

1.3.2016 julkaistiin tiedote :” Me hyvää journalistista tapaa noudattavat päätoimittajat emme aio olla valtamedian hiljaisia tukijoita ja myötäjuoksijoita”.

Tiedotteen olivat allekirjoittaneet mm. Mika Pettersson STT ja Satu Takala Ilkka.

Tiedotteessa todettiin mm:” Suomalainen keskustelutapa on muuttunut nopeasti. Eritoten sosiaalisessa mediassa solvaaminen, halventaminen, mustamaalaaminen ja suoranainen valehtelu ovat arkipäiväistyneet. Mediaksi itseään nimittävät tahot myrkyttävät yhteiskunnallisen keskustelun ja yhteiskunnan ilmapiirin johtamalla yleisöä tahallisesti harhaan valheellisilla viesteillään. Hyvän maun ja soveliaisuuden rajat on jo aikaa sitten ylitetty”.

Sanomalehti Ilkassa julkaistiin tänään (25.5.2016) STT:N uutinen eilisestä sisäisen turvallisuuden selonteosta. Jutussa todettiin mm:” Reijo Hongisto (PS) vastasi, että taloustilanne on muuttunut kahden vuoden aikana, joten poliisien määrää on vähennettävä. Hän viittasi myös maahanmuuton tuomiin kuluihin, jotka vaikuttavat Hongiston mukaan poliisin resursseihin”.

Jutussa laitetaan minun suuhuni sanoja joita sieltä ei ole tullut, eikä tule! Lukeepa tuota tekstiä millä tavalla tahansa, päätyy siihen että minä, 27 vuotta poliisin virkamerkkiä kantaneena vaadin poliisien määrää vähennettäväksi. Ehkä on parempi että en nyt kirjoita mitä ajattelen jutun tehneestä STT:n toimittajasta.

Jos kaikki STT:n jutut ovat yhtä lähellä taikka kaukana totuudesta taikka edes likipitäen sinnepäin, on kuulkaas iltaisin turhaa tuijotella olohuoneessa valtakunnan uutisia.

Jotta Sinä hyvä lukijani pääset itse vertaamaan eduskunnan täysi-istunnossa pitämääni ja eduskunnan arkistoon kirjattua puhettani STT:n juttuun, niin linkitän puheeni sanatarkasti tähän.

Täysistunnon puheenvuoro PTK 57/2016 vp

Täysistunto tiistai 24.5.2016 klo 13.59

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Reijo Hongisto ps: (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa rouva puhemies! Turvallisuuspolitiikka on ennakoivaa ja etupainotteista. Tämän päivän poliisien määrä on seurausta edellisten hallitusten toimista. Sipilän hallitus on vuoden verran ollut toimissaan eikä nyt ole vielä näillä nykytoimillaan kyennyt vaikuttamaan tällä hetkellä olevien poliisien määrään.

SDP:n ryhmäpuheessa todettiin, että viime kaudella perussuomalaiset tekivät välikysymyksen ja silloin perussuomalaisille oli 7 500 poliisia liian vähän. On varmaan rehellistä myöntää, että taloustilanne oli silloin aivan erilainen kuin se on tällä hetkellä. (Välihuutoja sosialidemokraattien ryhmästä) Meille on ilmaantunut noin miljardin euron tilaamaton ja ylimääräinen lasku — ja jätän ajanpuutteen vuoksi sanomatta, mistä tuo lasku on tullut. Tämä raha on pois myös poliisin toiminnasta. Miljardilla eurolla palkattaisiin monta poliisia, taikka edes puolella siitä.

Minä kysyn nyt että missä kohtaa minä sanon:”poliisien määrää on vähennettävä”? Missä kohtaa minä puhun maahanmuuton kustannuksista?

Viittaan yllä olevaan päätoimittajien allekirjoittamaan julkilausumaan jossa käsitykseni mukaan aivan oikeutetusti paheksutaan mm. valheellisiä viestejä. Minulle ja todella monille poliisikollegoilleni tuli tuosta STT:n tekemästä ja maakuntalehti Ilkassakin julkaistusta viestistä se kuva että minä olisin eduskunnan täysi-istunnossa vaatinut poliisivirkojen vähentämistä. Koska tämä ei pidä paikkaansa, tulkitsen uutisen siltä osin perättömäksi ja valheelliseksi ja hämmästelen että miten mediat joiden päätoimittajat vaativat sosiaalisessa mediassa toimivilta totuudessa pysymistä, lipsuvat siitä itse.

Käytin eilen kolme puheenvuoroa. Julkaisen jokaisen tällä sivulla jotta pääsette edelleen vertaamaan vaadinko yhdessäkään puheenvuorossani poliisien määrää vähennettäväksi.

Toinen puheenvuoroni:

Arvoisa puhemies! Monissa puheenvuoroissa on kiinnitetty huomiota poliisien määrään, ja kun ministeri tuossa totesi, että jos mennään tasaisen juoksun taulukolla ja kehyksen mukaan, poliisien määrä putoaisi tuohon 6 500:aan, ja nyt on monissa puheenvuoroissa todettu, että hallitus pysäyttää sen 7 000:een. Minä ainakin ymmärrän ja tulkitsen tämän asian näin, että hallitus aikoo kohdentaa poliisille lisää rahaa. Kysynkin nyt ministeriltä, joka herkistyy kuuntelemaan tätä minun kysymystäni: olenko minä tulkinnut ja ymmärtänyt asian oikein, että poliisille löytyy rahoitusta niin paljon, että se vähintään pysähtyy tuohon 7 000:een?

Sitten veljille vasemmistosta, elikkä SDP:lle, kysymys, kun hallituksia tulee ja menee: jos ja kun te sitten tulevaisuudessa olette hallitusvastuussa, niin sitoudutteko tässä nyt juhlallisesti lupaamaan, että teidän ollessanne hallituksessa poliisien määrä on vähintään se 7 200?

Kolmas puheenvuoroni:

Arvoisa rouva puhemies! Kävimme tänään vilkkaan ja rakentavan keskustelun sisäisestä turvallisuudesta. On ilo huomata, että jokainen salissa puheenvuoron käyttänyt edustaja oli huolissaan poliisien määrästä. Meitä on liian vähän, totesivat poliisitkin omassa mielenilmauksessaan marraskuussa 2014. Suunnitellun kehyksen mukaan hallituskauden lopulla olisi poliiseja vain noin 6 500. Tällaiseen henkilömäärään kehyskaudelle kaavaillut rahat riittävät.

Ministeri Orpo totesi tänään puheessaan moneen kertaan, että poliisien määrässä 7 000 henkilötyövuotta on alaraja, sen vähemmällä poliisimäärällä me emme tule toimeen. Minä ymmärrän, että taloudellisesti erittäin niukkana aikana on säästettävä. Sisäinen turvallisuus on kuitenkin sellainen oikeushyve, josta ei voida enää tinkiä. Minä tulkitsen ministeri Orpon puheen niin, että hallitus on kaikessa hiljaisuudessa lisäämässä poliisin rahoitusta niin paljon, että me kykenemme maksamaan palkan vähintään 7 000 poliisille. Puhutaan noin 20 miljoonan euron lisämäärärahasta. Tämä on syytä panna merkille ja olla tyytyväinen, että saamme vihdoin pysäytettyä poliisivirkojen vähenemisen. Minä uskon ja luotan edelleen suomalaiseen poliisiin ja siihen, että poliisi kykenee selviämään nykyisistä tehtävistään. Jos tehtävät jostain syystä lisääntyvät, on poliisin resursseja lisättävä tarpeen mukaan.

Tänään käsitellään sisäisen turvallisuuden selontekoa ja tämän selonteon pohjalta lähdetään laatimaan varsinaista strategiaa.

Arvoisa rouva puhemies! Luotan siihen, että strategia perustuu vähintään 7 000 poliisin työpanokseen. — Kiitos.