SYY-YHTEYS

Vuosien saatossa on tutkittu tupakan ja tupakkatuotteiden vaikutusta ihmisten terveyteen. Jokaisessa lukemassani tutkimuksessa on todettu tupakoinnin altistavan ihmisiä erilaisille sairauksille. Altistus ei kohdistu pelkästään itse tupakoijaan vaan tupakansavulle altistuvat kaikki muutkin samassa tilassa olevat ja samaa ilmaa hengittävät.

On löydetty syy-yhteys tupakoinnin ja monien sairauksien välillä. Tämän takia tupakointia yritetään vähentää monin tavoin. Ideaalitilanne olisi jos tupakointi loppuisi kokonaan.

Erilaisten huumaavien aineiden kanssa on toimittu samalla tavalla. Tutkimuksissa on osoitettu selvä syy-yhteys huumausaineiden käytön ja terveyshaittojen välillä. Yleisimmin käytetyt huumausaineet on kielletty kokonaan ja hämäräheikkien laboratorioissa kehittelemät muuntohuumeetkin sitä mukaa kun niitä markkinoille tulee.

Alkoholin terveyshaittoja on myös tutkittu ja on löydetty syy-yhteys kohtuuttoman alkoholin kulutuksen ja terveyshaittojen välillä. Alkoholin käyttöä ei ole vielä kokonaan kielletty mutta kulutusta yritetään hillitä rajoittamalla alkoholin saantia ja tietenkin sääntelemällä alkoholin hintaa veron avulla. Mitä kalliimpi litrahinta, sitä vähemmän kuvitellaan tuotetta ostettavan ja näin käyttö vähenee.

Alkoholin vaikutusta moottoriajoneuvon kuljettamiseen on tutkittu ja tutkimuksissa on löydetty selvä syy-yhteys veren alkoholipitoisuuden nousun ja ajovirheiden välillä.

Syy-yhteyden löytymisen jälkeen on lakiin kirjattu pykälät rattijuopumuksesta ja törkeästä rattijuopumuksesta, sekä vesiliikennejuopumuksesta. Ilma-alustakaan ei saa juovuksissa kuljettaa, joten hyvin on myös lainsäädännöllä puututtu alkoholia nauttineen henkilön oikeuksiin kuljettaa erilaisia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja.

Tätä syy ja seuraus -ketjua voisi jatkaa laajemminkin, mutta eivätköhän nuo esimerkit riitä osoittamaan että jos jostain asiasta koetaan olevan haittaa ihmisten terveydelle taikka turvallisuudelle, siihen reagoidaan niin että haittaa taikka vaaraa aiheuttavan aineen, elämäntavan tms. käyttö kielletään taikka sitä rajoitetaan voimakkaasti.

Viime viikkoina on Keski-Euroopasta kantautunut toinen toistaan ikävämpiä uutisia. Erilaisten terroritekojen seurauksena on kuollut kymmeniä ihmisiä ja kymmeniä on loukkaantunut.

Ei liene tarpeellista luetella parin, kolmen viikon tapahtumia. Riittää kun kerron että ihmisiä on surmattu monilla eri välineillä ja astaloilla. Syistä en kirjoita mitään koska niitä ei ole taidettu mitenkään tutkia taikka jos on tutkittu, niin tutkimustuloksia ei ole julkaistu.

Sen sijaan välineistä on kirjoitettu paljon. On kuorma-autoa, räjähdysainetta, useita erilaisia veitsiä, kirveitä ja tietenkin ampuma-aseita.

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Saksan sisäministeriö on reagoinut väkivallantekoihin ja ainakin minun käsitykseni mukaan löytänyt tuossa aikaisemmin mainitsemani syy-yhteyden. Päättelen näin luettuani Saksan poliisin halusta tiukentaa aselakeja! Saksan poliisi ilmeisesti päättelee että terroriteot loppuvat laittomat ampuma-aseet kieltämällä. Tässä tapauksessa syy-yhteys teon ja tekijän välillä olisi laiton ampuma-ase. Erikoinen päätelmä, koska tekovälineitä on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ollut monia muitakin. Minkä takia kielletään yksi tekoväline mutta jätetään veitset, puukot, kirveet, räjähdysaineet ja autot kieltolistan ulkopuolelle?

Minä olen pitänyt saksalaisia perusteellisina ihmisinä ja tämän takia minun on vaikeaa ymmärtää heidän reagointiaan tähän asiaan. Jos samaa ajatusta sovelletaan laajemminkin, niin seuraavaksi saksalaiset kieltävät jo kielletyt huumausaineetkin.

Jos veriteot olisi tehty laillisilla ampuma-aseilla, olisi loogista pohtia aselakien tiukentamista, mutta kun tekovälineet ovat laittomia, ei laillisten aseenomistajien kimppuun käyminen taida vähentää ainuttakaan terroritekoa.

Ainakin minulle asia avautuu poliitikkojen paniikinomaisena reagointina. Poliitikkojen pitää säilyttää kasvonsa ja katu-uskottavuutensa reagoimalla erittäin surullisiin tapahtumiin edes jollain tavalla ja tämä ”tapa” näyttää jälleen kerran olevan laillisten aseenomistajien harrastustoiminnan hankaloittaminen ja jopa lopettaminen.

Se on helppo tapa kerätä kaduilta irtopisteet ja säilyttää äänestäjien suosio.

Jos asia halutaan ihan vakavissaan korjata, pitäisi se syy-yhteys löytää ja jopa kyetä tunnustamaan. Ennen puhuttiin sokean reetan havainnointikyvystä, mutta näin nevamarjan aikaan lienee paikallaan nostaa reetan (tarkoituksella pieni kirjain, koska en kirjoituksellani halua loukata ainuttakaan Reetta -nimistä) rinnalle hillasuon Mummo, jolla on myös keskimääräistä kansalaista tarkempi havainnointikyky ja notkea ajatuksen juoksu.

Siispä Hansit, Helgat ja Helmutit nyt on pohdinnan paikka. Minkä takia Saksassa tehtiin terroriteot. Mikä oli tekojen syy ja motiivi. Mitä tekijät teoillaan tavoittelivat. Samaa saavat pohtia myös ranskalaiset.

Olen monesti aikaisemminkin kirjoittanut että pelkällä tekovälineiden pois keräämisellä taikka vähentämisellä ei estetä veritekoja. Minun mielestäni on paljon tehokkaampaa vähentää itse tekijöitä ja ylipäätään tekijöiden halua toteuttaa julmat tekonsa. Jos ei ole motiivia, ei ole tekoakaan.

Julkisuudessa on kirjoiteltu myös tekijöiden uskonnollisista taustoista. Joidenkin kirjoittajien mielestä tekijät olisivat jonkun tietyn uskon tunnustajia taikka kannattajia. Toisten mielestä tällaisesta ei ole mitään näyttöä taikka todistetta.

Maailmassa tutkitaan paljon vähäpätöisempiäkin asioita, joten ehdotankin että joku tutkimusta taikka tutkielman aihetta pohtiva ottaisi tästä kopin ja tutkisi perin pohjin, löytyykö terroritekojen tekijöiltä yhteinen uskonnollinen tausta. Jos tutkimuksessa todetaan että löytyy, se pitää tietenkin avoimesti kertoa ja jos ei löydy, on sekin kerrottava jotta kukaan ei tahattomasti leimaisi ihmisiä ainakaan uskon perusteella.

Minä uskon – enkä nyt puhu uskonnosta – että tekojen välillä on yhteinen nimittäjä. Se mikä minun mielestäni tekoja ja tekijöitä yhdistää, jää minun omaan tietooni. Jokainen voi pohdiskella omassa mielessään mikä saattaisi olla syy-yhteys terroritekojen ja tekijöiden välillä.