JUOPUNEIDEN KULJETUKSISTA

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan sisäministeri Risikko kokoaa työryhmän pohtimaan ns. ”juoppokuljetusten” siirtämistä poliisilta vartijoille.

Jonkin verran asiaa tuntevana kirjoitan muutamalla rivillä omia kokemuksiani ja -näkemyksiäni.

Ensiksi; alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen ei ole millään tavalla rangaistavaa. Poislukien erilaisten moottori- ja ilma-alusten kuljettaminen.

Kansankielellä sanottuna; juovuksissa saa olla kunhan ei rupea rikuneeraamahan.

Pari esimerkkiä teonkuvauksineen;

Kansalainen A makaa sammuneena maakunnan reuna-alueella olevan taajaman kävelykadulla. Ohikulkija soittaa hätäkeskukseen josta paikalle hälytetään poliisipartio.

Partio tulee paikalle ja näkee entuudestaan tuntemansa Y:n makaavan kävelykadun reunalla ns. natoasennossa.

Partio siirtää Y:n poliisiautoon. Siirron aikana Y herää ja todetaan että omat jalat kantavat. Kun Y asuu lähistöllä olevassa kerrostalossa, päättää partio kuljettaa hänet asunnolleen. Asunnolla varmistetaan että Y kykenee selviämään asunnossaan yksin, eikä hän ole vaarassa itselleen.

Partio jättää Y:n asuntoonsa ja ilmoittaa tehtävän toimintatiedot hätäkeskukseen.

Nykytilannetta en tiedä, mutta ainakin minulla oli vuosia sitten tapana menetellä juuri noin. Minä en ihan heti lähtenyt kuskaamaan ihmistä kymmeniä kilometrejä maakuntakeskuksen putkaan. Putkaan vietiin jos oli epäily ettei henkilö humalatilansa takia selviä yksinään asunnossaan taikka tiedettiin että henkilöllä on tapana lähteä toikkaroimaan asunnostaan heti kun poliisiauton takavalot häipyvät pihasta.

Toinen esimerkki. Kerrostaloasunnosta kuuluu kovaa huutoa ja meteliä ja välillä myös selviä avunhuutoja. Naapuri soittaa hätäkeskukseen josta hälytetään partio paikalle.

Kohteessa partio tapaa avoparin ja näkee toisessa henkilössä selviä pahoinpitelyn merkkejä. Asunto on epäsiisti ja rikkoutuneita astioita ja huonekaluja lojuu lattialla.

Alustavassa puhuttelussa selviää että pari on riidellyt ja riidan jälkeen on ollut käsirysyä. Heti alkuun näyttää siltä ettei sopua tule sillä istumalla neuvottelemalla ja kun pohjalla on pahoinpitelykin, päättää partio kuljettaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen syyllistyneen henkilön poliisiasemalle selviämään. Selviämisen jälkeen poliisi voi myös tehdä tarvittavat kuulustelut ja hoitaa muut mahdolliseen esitutkintaan kuuluvat toimenpiteet.
Poliisiasemalle on 90km matkaa.

Seuraavana päivänä toinen poliisipartio kuljettaa henkilön takaisin asunnolleen.

Olen monesti pohtinut tuota kotiinkuljetuksen tarpeellisuutta. Jos henkilö itseaiheutetun humalatilan seurauksena pahoinpitelee jonkun taikka syyllistyy muuhun oikeudenloukkaukseen, on selvää että poliisi lisävahinkojen estämiseksi ottaa henkilön kiinni ja vie poliisiasemalle selviämään.

Kun henkilö on selvinnyt, minkä takia poliisi kuljettaa kansalaista takaisin kotiinsa?. Ennen annettiin linja-autolippuun rahat, mutta nyt poliisipartio toimii taksina ja kuljettaa selvinneen henkilön kotiinsa. Tuskin siinä heitteillepanon tunnusmerkistö täyttyisi vaikka selvä henkilö vain ohjattaisiin poliisiaseman ulko-ovesta kadulle.

Joku oikeusoppinut osaa varmaan vastata tähän, mutta tämä jos mikä on poliisin vähien voimavarojen tuhlausta.

Palataampa sisäministerin esitykseen.

Muistamani mukaan kolme suurinta Suomessa toimivaa turvallisuusalan yritystä ovat ulkomaalaisomistuksessa. Jos poliisi ulkoistaisi ”juoppokuljetukset”, valuisivat rahat ulkomaille.

Pienempiäkin turva-alan yrityksiä on, mutta mitäpä luulette, jos asia etenee kilpailutukseen saakka, niin millaiset ehdot tarjouksen jättämiselle laaditaan? Minä uskon että tarjouksen voivat jättää vain sellaiset vartioimisliiketoimintaa harjoittavat yritykset jotka kykenevät tarjoamaan palvelunsa koko maan alueella.

Tällöin pudotetaan taas pienet kotimaisessa omistuksessa olevat yritykset pois kisasta. Tätä minä en mitenkään voi hyväksyä.

Siitä puhe mistä puute – siis rahasta!

Selvityksellä ja mahdollisella tulevalla esityksellä tavoitellaan poliisihallinnossa säästöjä. Poliisin työaikaa ei enää kuluisi ”juoppokuljetuksiin” joten kuljetuksista vapautuneen ajan poliisi voisi käyttää tehokkaammin.

Ensivaikutelma on loistava. Poliisi voisi nykyistä paremmin keskittyä erityisosaamisensa ydinalueeseen.

Pitää ajatella asiaa myös siltä kannalta että kun poliisilta säästyy työaikaa, joku toinen joutuu tekemään sen saman työn. Tässä tapauksessa vartijat. Mitä luulette, tekevätkö vartijat sen ilmaiseksi? Tuskin.

Vartijat laskuttavat tietenkin työajasta, ajokilometreistä ja ajoneuvokalustostakin. Tietämäni mukaan poliisilla on juopuneen ja jopa agressiivisen henkilön kuljettamiseen soveltuvat ajoneuvot, mutta onko vartijoilla? Ei taida olla.

Pitää erittäin tarkasti laskea että saadaanko osittain päällekkäisiä toimintoja rakentamalla säästöjä. Minä väitän että ei taideta saada. Voin toki olla väärässäkin.

No tarkastellaampa asiaa poliisin kannalta. Poliisi siis tavoittelee säästöjä toimintaansa tehostamalla. Tehostamisen seurauksena osan entisistä tehtävistä hoitaisi ulkopuolinen taho. Tälle taholle pitää maksaa, kuten tuossa yläpuolella kerroin.

Miten on, uskooko kukaan että poliisi saisi jatkossa saman määrärahan kun tehtäviä vähennetään? Sinä voit uskoa mutta minä en usko. Minä en enää ole niin vietävissä että uskoisin poliisin saavan saman määrärahan vaikka osa tehtävistä ulkoistettaisiin. Päin vastoin, minä väitän että poliisin määrärahaa leikataan tasan saman verran kun
arvioidaan ulkoistamisen vähentäneen poliisin omia kuluja.

Nykyisessä taloustilanteessa ei ole varaa päällekkäisten toimintojen rahoittamiseen ja päällekkäisiä toimintojahan nämä eri kuljetustavat kiistatta ovat.

Kun poliisin määrärahaa vähennetään sillä osuudella joka juopuneiden kuljetuksesta joudutaan maksamaan yksityisille turva-alan yrityksille, mitä tästä seuraa?

Ennustan että virkoja vähennetään saman verran kun maksetaan ulkoistamisen kuluja.

Paranevatko poliisipalvelut? Eivät parane, vaan käy päin vastoin!

Pitää muistaa myös se että kun henkilö otetaan säilöön juopumuksen takia, on säilöönotolla myös hallinnollisia seuraamuksia. Aseenhallussapitoluvat ja jopa ajo-oikeus riippuvat siitä kuinka usein henkilö on ollut poliisin huomassa selviämässä.

Näistä asioista puhuttaessa liikutaan erittäin herkällä maaperällä ja minä en pidä suotavana että kansalaisen perusoikeuteen puuttuu muu kun virkavalan vannonut henkilö.