ÄÄRILIIKKEISTÄ…

…Puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Pääsääntöisesti keskustelu on pyörinyt yhden ääriliikkeen ympärillä, mutta meistä jokainen tietää että oikeuden omiin käsiinsä ottaneita liikkeitä on Suomessa muitakin.

Joku on järjestäytynyt paremmin, joku toinen huonommin, mutta samalla tavalla toisten omaisuutta vahingoitetaan. Hyötyeläimiä tapetaan ja niiden pesintää häiritään, turkisliikkeiden ikkunoita rikotaan, poltetaan linja-autoja ja hakataan poliisin hevosia kepeillä ja rautaputkilla. Anarkia pyrkii valtaan.

Viimeisen 10 vuoden aikana on esimerkiksi turkistuotantoon- ja välitykseen tehty yli 100 iskua. Laillista elinkeinoa kohtaan on isketty keskimäärin kerran kuukaudessa ja aivan johdetusti.

Tämä ei voi enää jatkua näin! Hulinointi ja rellestäminen on lopetettava, vaikka voimakeinoin jos ei häirikköihin puhe tehoa.

Ensimmäinen puhetilaisuus järjestetään eduskunnassa. Kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat allekirjoittivat keskustelualoitteen. Aloitteen henkeen on sitoutunut jokainen eduskuntapuolue ja uskon että myös jokainen edustaja.

Yhteiskunnan lakien ja normien mukaan on elettävä – ei omankäden oikeuden avulla.

Jos nykyiset lait ja asetukset eivät riitä lopettamaan rähinöitä, on muutettava lakeja. Vihreään kirjaan on saatava sellaiset tekstit, että poliisilla riittää keinoja ääriliikkeisiin kuuluvien henkilöllisyyden selvittämiseksi ja rangaistusasteikko on kirjoitettava niin, että oikeuden loukkauksesta langetettavalla rangaistuksella on yleis- ja erityisestävä vaikutus. Pelkkä yhdyskuntapalvelu ei enää riitä.

Pidän itsestään selvänä että jokainen eduskuntapuolue sanoutuu irti kaikista yhteiskuntaa ja toisen omaisuutta vahingoittaneista ryhmistä- ja liikkeistä. Enää ei riitä pelkkä yhden liikkeen kieltäminen, samalle viivalle on asetettava jokainen liike ja ryhmä joka on julkisesti ilmoittanut tehneensä jonkun tuhotyön taikka vahingonteon, pahoinpitelyistä puhumattakaan.

Keskustelualoite

Ääriliikkeet ja väkivalta Suomessa

Suomessa on ollut tapana ajatella, että pienen kansakunnan suurin vahvuus on yhtenäisyys. Suomi on demokraattinen maa, jossa jokainen ihminen on samanarvoinen ja jokaisella on oikeus elää ilman pelkoa. Tästä Suomen on pidettävä jatkossakin kiinni.

Kaikki väkivalta on kiellettyä Suomessa, mutta kun demokratian vastaiset järjestöt alkavat käyttää väkivaltaa ja edistävät tavoitteitaan rikoksen keinoin, poliitikkojen on aika herätä ja puolustaa demokratiaa.

Suojelupoliisi on aiemmin varoittanut erilaisten ääriliikkeiden väkivallan lisääntymisestä Suomessa. Tästä on jo useita esimerkkejä.

Tällaista kehitystä ei voi hyväksyä millään tavalla. Jokaisen puolueen ja poliitikon on tehtävä selväksi, että poliittisella väkivallalla tai epädemokraattisella toiminnalla ei ole sijaa Suomessa. Tässä on kyse kansalaisten turvallisuudesta ja suomalaisesta demokratiasta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa.