PAATERON PUHEET

Eläköitynyt poliisiylijohtaja Mikko Paatero kirjoitti kirjan. En ole vielä kirjaa lukenut joten minulla ei ole mielipidettä sen sisällöstä. Vielä ei ole kirja-arvostelun aika.

Kirjan julkistamisen yhteydessä Paatero tuli lausuneeksi julkisuuteen käsityksensä sisäisen turvallisuutemme tämänhetkisestä tilasta. Paateron lausuma kohautti kansaa ja herätti keskustelua.

Minulta on pyydetty, tivattu ja jopa vaadittu kannanottoa Paateron lausumiin. On kysytty puhuuko Paatero totta. On myös sanottu että minä en uskalla kirjoittaa asiasta blogiini ja kertoa uskonko entistä poliisiylijohtajaa vaiko nykyisiä hallinnon virkamiehiä jotka näkyvästi torjuivat Paateron väitteet.

Arvoisa Lukija; minulla on asiaan mielipide! Vieläpä varsin SELVÄ mielipide, mutta en kerro sitä vielä julkisuuteen.

Miksi?

Siksi että minun(kin) korvissani Paateron puhe ja kansliapäällikkö Nergin vastaus ovat ilmeisen ristitiitaisia. Kun näin on, esitin hallintovaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle että valiokunta ottaisi asian omana asianaan listalle ja kuulisi valiokunnassa ainakin entistä poliisiylijohtaja Paateroa ja kansliapäällikkö Nergiä. Muitakin tarpeen mukaan.

Minun käsitykseni mukaan sisäisestä turvallisuudesta vastaavan valiokunnan pitää olla ajan tasalla maan sisäisen turvallisuuden tilasta. Kun näin selkeä ristiriita ilmenee vastikään eläköityneen maan ylimmän poliisiviranomaisen ja vielä virassa olevan sisäministeriön kansliapäällikön lausumisssa, niin mielestäni asia pitää selvittää. Meidän päättäjien pitää tietää kumman lausumalle annamme enemmän painoarvoa ja toimia sen mukaan.

Jos valiokunta ottaa asian käsiteltäväkseen, olisi sopimatonta että minä valiokunnan jäsenenä, vaikkakin vain varajäsenenä, lausuisin asiasta julkisuudessa jotain ennen valiokuntakäsittelyä.

Odottakaamme valiokunnan ratkaisua, ottaako se asian käsiteltäväkseen vai eikö ota. Jos ei ota, kirjoitan mielipiteeni näille sivuille.

Uskon että asia ratkeaa lähitulevaisuudessa.